Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «The League»

 

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ», που εδρεύει στη ΚΗΦΙΣΙΑ στην οδό Καρπάθου 54, (εφεξής καλούμενη « CowboyTV » ,  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «The League, Hellenic Esports Championship Powered by Germanos» (εφ’ εξής Πρόγραμμα ) που θα πραγματοποιηθεί  σε επιλεγμένα καταστήματα «Γερμανός» που καθορίζονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων και θα αφορά πρωτάθλημα για τα παιχνίδια FIFA17, NBA2K , Call of Duty & Pro Evolution Soccer 17  και β. στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια FIFA17, NBA2K , Call of Duty & Pro Evolution Soccer 17 θα πραγματοποιούνται στα επιλεγμένα καταστήματα της Διοργανώτριας ενώ τα παιχνίδια Hearthstone, League of Legends & Counterstrike θα πραγματοποιούνται online, μέσω της εκπομπής The League, που διεξάγεται με την ευθύνη του Cowboy TV. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα οποία θα πραγματοποιηθεί το πρωτάθλημα, τα έπαθλα του Προγράμματος και οι παρόντες όροι συμμετοχής στο  αναρτώνται στην ιστοσελίδα Theleague.gr. Διευκρινίζεται ρητά ότι οι παρόντες όροι συμμετοχής δεν αφορούν την διεξαγωγή του  The League μέσω της διαδικτυακής εκπομπής The League και την διεξαγωγή των online παιχνιδιών Hearthstone, League of Legends & Counterstrike, για τα οποία διοργανωτής είναι το Cowboy TV  και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν ευθύνεται, καθώς δεν εμπλέκεται στην διοργάνωσή τους κατά κανένα τρόπο.  

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να ενημερώνεται για το Πρόγραμμα κατόπιν επικοινωνίας στο Theleague.gr στο τηλέφωνο 210-6149074, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 16/6/2017 έως και 17/09/2017.

 

 1. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους οποτεδήποτε ή/και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος ή και να το ακυρώσει. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος και κάθε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται  μέσω ανακοίνωσης στο Τheleague.gr και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.  Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η συμμετοχή στα παιχνίδια του Προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα όρια ηλικίας αντίστοιχα για κάθε παιχνίδι, όπως ορίζεται στους παρόντες όρους κατωτέρω. Αν ο συμμετέχων συμπληρώνει το απαιτούμενο αυτό όριο ηλικίας αλλά δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα και αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων όρων, η οποία μπορεί να δοθεί επιτόπου στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή με προσκόμιση σχετικού εγγράφου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια προς τούτο δημόσια υπηρεσία.

 

 1. Οι τοποθεσίες των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ημερομηνίες διεξαγωγής για κάθε κατάστημα του Προγράμματος,  το οποίο και θα διεξάγεται στα καταστήματα κατά το νόμιμο ωράριο λειτουργίας τους , ορίζονται  στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα Theleague.gr.

 

 1. Εξαιρούνται συμμετοχής στο The League οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στο CowboyTV, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 17/06/2017 έως και την 17/09/2017. Η διάρκεια της υποβολής των συμμετοχών στο Πρόγραμμα ορίζεται από 13/06/2017 έως και 15/09/2017

 

 1. Δήλωση συμμετοχής:

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ηλεκτρονική συμμετοχή αποκλειστικά στο The League μέσω της αντίστοιχης φόρμας συμμετοχής του theleague.gr στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι και οι πληροφορίες για συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα 7 παιχνίδια επιθυμεί.

 

 1. Πρωτάθλημα (τουρνουά) Καταστημάτων:

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα διοργανωθούν στα καταστήματα τουρνουά σε κονσόλες Xbox One για τα παιχνίδια «FIFA 17» και σε κονσόλες PS4  για τα παιχνίδια «NBA 2K17» «CALL OF DUTY», «Pro Evolution Soccer».

 1. FIFA 17: To τουρνουά για το «FIFA 17»  θα πραγματοποιηθεί σε κονσόλες Xbox One και έχουν όριο τη συμμετοχή 32 παικτών ανά κατάστημα  και οι παίχτες επιτρέπεται να συμμετέχουν αν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους με την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω.
 2. ΝΒΑ2Κ17: To τουρνουά για το «ΝΒΑ2Κ17»  θα πραγματοποιηθεί σε κονσόλες PS4 και έχουν όριο τη συμμετοχή 32 παικτών ανά κατάστημα  και οι παίχτες επιτρέπεται να συμμετέχουν αν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους με την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω.
 3. CALL OF DUTY: To τουρνουά για το «CALL OF DUTY» θα πραγματοποιηθεί σε κονσόλες PS4 με όριο την συμμετοχή 32 παικτών ανά κατάστημα και οι παίκτες πρέπει απαραίτητα να είναι άνω των 18 ετών.
 4. PES 17: To τουρνουά για το «PES 17» θα πραγματοποιηθεί σε κονσόλες PS4 και έχει όριο τη συμμετοχή 32 παικτών ανά κατάστημα και οι παίκτες επιτρέπεται να συμμετέχουν αν έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους με την απαραίτητη έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα σύμφωνα με τον όρο 3 ανωτέρω.

 

Εγγραφές & Συμμετοχές

Εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι 32 θέσεις από τους συμμετέχοντες που έχουν κάνει εγγραφή ηλεκτρονικά, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον εγγραφές για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι παίκτες που δεν εμφανιστούν τις ανακοινωθείσες ώρες εγγραφών, ή και κατά την ώρα έναρξης του τουρνουά, δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν.

 

 1.  Δώρα Προγράμματος

Τα τουρνουά λειτουργούν με τη λογική του αποκλεισμού, δηλαδή μέχρι από το σύνολο των συμμετεχόντων να προκύψει η δυάδα του τελικού, οι οποίοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο τελικός νικητής βάσει του σκόρ. Οι δυο (2) συμμετέχοντες στον τελικό, που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των παιχνιδιών στα καταστήματα του Παραρτήματος Α κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες κάθε παιχνιδιού, θα ενημερωθούν επιτόπου για τη διάκρισή τουςκαι δικαιούνται τα δώρα όπως ορίζονται στο Παράρτημα Δ των παρόντων όρων, ανάλογα με την σειρά διάκρισής τους και επιπλέον στην ιστοσελίδα theleague.gr . Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα δώρα για ένα, περισσότερα ή / και όλα τα τουρνουά , κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με τον όρο 2, παρέχοντας σχετική γνωστοποίηση στην ως άνω ιστοσελίδα ή/και στο χώρο διεξαγωγής του Προγράμματος.

Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το CowboyTV σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.  Για τις Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ ισχύουν οι όροι που ορίζονται στο Παράρτημα Ε των παρόντων όρων.

 1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το CowboyTV ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ

Για τους νικητές των πρωταθλημάτων των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ η παράδοση των δώρων πραγματοποιείται είτε άμεσα από το Κατάστημα είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία εντός της διάρκειας του προγράμματος εφόσον το Δώρο βρίσκεται διαθέσιμο στο δίκτυο καταστημάτων και οι νικητές τoυ Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσουν εντός του Καταστήματος, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, την ειδική φόρμα αποδοχής και παραλαβής μεγάλου δώρου (Παράρτημα Β). Ο νικητής κατά την παραλαβή θα πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητα του ή ισχύον διαβατήριο και σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα/κηδεμόνα με επίδειξη των ανωτέρω εγγράφων και υπογραφή της φόρμας αποδοχής δώρου (Παράρτημα Β)

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (Παράρτημα Γ), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.

 

Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CowboyTVαπαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1.  Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών σύμφωνα με τον όρο 2 ανωτέρω.

 

 1.  Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το CowboyTV δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και του CowboyTV  παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το CowboyTV δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

 1. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και το CowboyTV δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα) δεν πραγματοποιηθεί κάποια ή όλα τα ανωτέρω πρωταθλήματα ούτε για την μη προσέλευση των νικητών για την παραλαβή των δώρων.

 

 1. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού του Προγράμματος, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής  όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και CowboyTV απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

 1. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

 

 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ και του CowboyTV.

 

 1. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και του CowboyTV λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

 1. Κατά την διεξαγωγή του Προγράμματος,  τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στις  φόρμες κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, μία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση όλων των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ & CowboyTV, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 800-11-40000.

 

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που συμμετέχων, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ακόμα και στο στάδιο απόδοσης δώρου.

 

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (2017)

ΤΗΕ ΜΑLL

Ανδρέα Παπανδρέου 35

17/6, 23/6, 24/6, 30/6 & 1/7

ΑΛΙΜΟΣ

Θουκιδίδου 50 Καλαμάκι

20/6 & 22/6

ΧΑΙΔΑΡΙ

Λεωφόρου Αθηνών 270 

27/6 & 29/6

ΒΟΛΟΣ

Δημητριάδος  185 & Σ. Σπυρίδη

14/7 & 15/7

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Μεσογείων 218

18/7 & 20/7

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ελ.Βενιζέλου 101

21/7 & 22/7

ΤΡΙΠΟΛΗ

Εθ.Αντιστάσεως 51

28/7 & 29/7

ΚΑΒΑΛΑ

Βενιζέλου 19 και Ι. Δραγούμη

25/8 & 26/8

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ελευθερίου Βενιζέλου 80-82

1/9 & 2/9

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Τhe League» για τα παιχνίδια NBA2k2017, Call of Duty INFINITE WARFARE, Pro Evolution Soccer 2017

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «The League» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

 Golden Ticket για Gameathlon

 

Δώρο 2

Κονσόλα PS4 500GB

Δώρο 3

ΣΥΝΔΡΟΜΗ PS Plus 3μηνη

Δώρο 4

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Κωδικός (G) Καταστήματος

 

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στο κατάστημα ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

 

ΣΗΜ:

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία CowboyTV (τηλ. 210-6149074) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου έως και τις 17/09/2017 και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 17/10/2017 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του .

 

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

 

Όροι συμμετοχής στο www.theleague.gr

Υπογραφή

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Τhe League» για τo παιχνίδι FIFA17

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «The League» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

 Golden Ticket για Gameathlon

 

Δώρο 2

Κονσόλα XBOX ONE X (  μόλις είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά)

Δώρο 3

1 Χειριστήριο

Δώρο 4

LIVE GOLD 3ΜΗΝΗ

Δώρο 5

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Κωδικός (G) Καταστήματος

 

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στο κατάστημα ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

 

ΣΗΜ:

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία CowboyTV (τηλ. 210-6149074) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου έως και τις 17/09/2017 και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 17/10/2017 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του .

 

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

 

Όροι συμμετοχής στο www.theleague.gr

Υπογραφή

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα …………………………………………………………………………………………………………………………………

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2017 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΤΗΕ LEAGUE»  που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με το CowboyTV (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

ΔΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ THE LEAGUE στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ @ ΤΗΕ ΜΑLL

 

O ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ PS4 ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • Golden Ticket για Gameathlon
 • Κονσόλα PS4 500GB
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ PS PLUS 3MHNH

 

Ο FINALIST (ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ PS4 ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ €50

 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΧΒΟΧ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • Golden Ticket για Gameathlon
 • Κονσόλα XBOX ONE X (Μόλις είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά)
 • Χειριστήριο
 • XBOX LIVE GOLD 3ΜΗΝΗ

 

Ο FINALIST(ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ XBOX ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ €50

 

ΔΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ THE LEAGUE στο υπόλοιπο δίκτυο

 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ PS4 ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • Golden Ticket για eGaming (Εισιτήρια + διαμονή ανάλογα με τον τόπο διαμονής των νικητών)
 • PS PLUS 12MHNH
 • 2 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓES ΓΕΡΜΑΝΟΣ €50 ΕΚΑΣΤΗ

 

Ο FINALIST (ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ PS4 ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • PS PLUS 3MHNH
 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ €50

 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ ΧΒΟΧ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • Golden Ticket για eGaming (Εισιτήρια + διαμονή ανάλογα με τον τόπο διαμονής των νικητών)
 • Χειριστήριο
 • XBOX LIVE GOLD 3ΜΗΝΗ
 • 2 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓES ΓΕΡΜΑΝΟΣ €50 ΕΚΑΣΤΗ

 

Ο FINALIST(ΔΕΥΤΕΡΟΣ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΕ XBOX ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΩΝ

 • XBOX LIVE 3MHNH
 • ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ €50

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε