ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

WWW.GERMANOS.GR (Data Privacy Notice)

H εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους.
Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της ιστοσελίδας www.germanos.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα), καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (εφεξής e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ).

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής ΓΕΡΜΑΝΟΣ) με έδρα τον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) με τηλέφωνο 8001140000 από σταθερό ή 2108006000 από κινητό, 07:00-22:00, 7 ημέρες την εβδομάδα.

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωσή σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@germanos.gr ή fax στο 2106373549 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23o χλ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει ορίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer).

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Για την απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα (browsing), καθώς και για την πλοήγηση και πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. GR (εφεξής e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ) δεν απαιτείται εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας.
Προσωπικά σας δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας και του e-shop ενδέχεται να επεξεργαστούμε στην περίπτωση που χρήστης της Ιστοσελίδας πραγματοποιήσει εγγραφή μέσω της Υπηρεσίας My COSMOTE κάνοντας χρήση COSMOTE ID. Ειδικότερα:

 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την δημιουργία εγγραφής χρήστη, ήτοι Cosmote id π.χ. Email, Αριθμός κινητού, Ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης, εναλλακτικό email ή/και κινητό.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας My GERMANOS (π.χ. όνομα σύνδεσης, ώρα και διάρκεια σύνδεσης, μέσο σύνδεσης (web, app, κλπ), με σκοπό τον έλεγχο της σωστής της λειτουργίας, την αξιολόγηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπως ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, Αριθμό ταυτότητας / Αριθμό διαβατηρίου, Επάγγελμα, Email, ημερομηνία γέννησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας σας τα οποία μας παρέχετε στο πλαίσιο συναλλαγής σας με το e-shop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων που αφορούν αλλαγές, νέα ή προσφορές των προϊόντων και Υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης (όπως ενδεικτικά αναφερομένων Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Δεδομένα που αφορούν τις επιλογές που κάνατε μέσω του e-shop της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, για τις οποίες δεν προχωρήσατε σε ολοκλήρωση της αγοράς, με σκοπό της αποστολή ενημερωτικού email για υπενθύμιση της επιλογής σας.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την εγγραφή στο newsletter (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω της σχετικής φόρμας
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Instagram και τον διαδικτυακό τόπο αναπαραγωγής video Youtube. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε τα προϊόντα μας στους φίλους σας.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μέσα από το newsletter της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (Ονοματεπώνυμο, φύλο, Διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, Πόλη, TK, Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό αριθμό), Email κλπ)

4. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Για την περιήγηση στο www.germanos.gr, καθώς και στο e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ της Ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή δεν διατηρούνται ούτε αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σε περίπτωση που Χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί να εγγραφεί μέσω του ΜΥ COSMOTE με την χρήση COSMOTE Id ή μέσω του My GERMANOS τότε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός τους.

5. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη καθώς και την βελτίωση της Ιστοσελίδας, καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω αυτής και των microsites. Επιπλέον, αποδέκτες μπορεί να είναι τρίτες εταιρίες, κυρίως διαφημιστικές με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την αποστολή newsletter και τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Στις περιπτώσεις αυτές οι τρίτες αυτές εταιρίες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του ΟΤΕ και της COSMOTE, δηλαδή συνεργάτες του ΟΤΕ και της COSMOTE, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η COSMOTE εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, οι Εταιρίες δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας και του e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στις ΓΕΡΜΑΝΟΣ για:

 • Να λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτών καθώς και την περίοδο διατήρησής τους.
 • Να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Να διαγράψετε τα δεδομένα σας
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

8. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδρομητή (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

9. Υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους

Google

Χρησιμοποιούμε το Google maps για χάρτες και τοποθεσίες π.χ. για την Αναζήτηση Καταστημάτων. Το Google maps παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Με την ενσωμάτωση του Google Maps, η διεύθυνση IP μεταφέρεται απευθείας στην Google και αποθηκεύεται ένα cookie μόλις επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να εξαιρεθείτε οποτεδήποτε από την επεξεργασία δεδομένων από την Google στη διεύθυνση http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργικότητα του Google AdWords από την Google Inc. ("Google") στις ιστοσελίδες μας. Αυτή η λειτουργικότητα υλοποιείται μέσω ενός cookie και χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει στους χρήστες της ιστοσελίδας διαφήμιση προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά τους ως μέρος του δικτύου διαφήμισης της Google. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να βλέπουν σε αυτές τις σελίδες διαφημίσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο που έχουν ήδη προσπελάσει σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τη λειτουργία remarketing της Google. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η Google δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα με αυτή τη διαδικασία. Αν, ωστόσο, δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία remarketing της Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε μόνιμα προσαρμόζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στη διεύθυνση http://www.google.com/settings/ads. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookie για στοχευμένη διαφήμιση μέσω της πρωτοβουλίας του διαφημιστικού δικτύου ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Google Adwords και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacy/ads/ .

Εάν έχετε πρόσβαση στους ιστότοπούς μας μέσω μιας διαφήμισης Google, το Google AdWords αποθηκεύει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Αυτό το cookie καθίσταται άκυρο μετά από 30 ημέρες. Δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για εσάς ως άτομο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε με τη βοήθεια αυτού του cookie για να δημιουργήσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες μας. Αυτό σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε πόσοι χρήστες ήρθαν στις ιστοσελίδες μας μέσω μιας διαφήμισης Google μέσα σε 30 ημέρες. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookie από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Facebook

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Customer Audience και Facebook pixel της Facebook στις ιστοσελίδες μας για να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση στο Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες Facebook και την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία ("Facebook") είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου https://www.facebook.com/privacy/explanation .
Το Facebook pixel είναι κώδικας JavaScript που μεταφέρει τα ακόλουθα δεδομένα στο Facebook:

 • Πληροφορίες HTTP header (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης στο Web, της θέσης αποθήκευσης σελίδας, του εγγράφου, της διεύθυνσης URL του ιστότοπου και του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ιστού, καθώς και της ημερομηνίας και της ώρας χρήσης)
 • Δεδομένα σχετικά με τα pixel. Αυτές περιλαμβάνουν το pixel ID και τα δεδομένα του Facebook cookie, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού σας στο Facebook
 • Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στους ιστοτόπους μας, καθώς και για τη χρήση τους (π.χ. Παραγγελίες, προϊόντα που αναζητήθηκαν, προϊόντα που προσπελάστηκαν.

Η προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων αφορά μόνο χρήστες που έχουν λογαριασμό στο Facebook ή έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε μια σελίδα συνεργάτη του Facebook (όπου έχει οριστεί ένα cookie). Η αναπαραγωγή των διαφημίσεων στις σελίδες συνεργατών του Facebook με βάση την υπηρεσία
Customer Audience δεν επηρεάζει τους χρήστες που δεν είναι μέλη του Facebook.

Εάν το Facebook ID που περιλαμβάνεται στο cookie του Facebook μπορεί να ανατεθεί σε χρήστη του Facebook, το Facebook εντάσσει αυτόν το χρήστη σε ένα target group (Custom Audience) με βάση τους κανόνες που έχουμε καθορίσει. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που ελήφθησαν με αυτόν τον τρόπο για να παρουσιάσουμε διαφημίσεις των εταιριών μας στις σελίδες συνεργατών του Facebook.

Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση του Facebook pixel, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies του Facebook ή να απενεργοποιήσετε το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και επιλογές ρύθμισης για την προστασία προσωπικών δεδομένων του Facebook διατίθενται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.