Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (Data Privacy Notice)

 

Μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλή.

Εμείς, στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αντιλαμβανόμαστε πλήρως το πόσο σημαντικά είναι για εσάς τα προσωπικά δεδομένα. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε πως θα τα επεξεργαστούμε νόμιμα και με απόλυτη διαφάνεια.

1.Τι είναι τα προσωπικά μου δεδομένα;

Με τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά και μέσω αυτής μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε μέσω μιας συγκεκριμένης πληροφορίας είτε μέσα από έναν πιθανό συνδυασμό πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας.

Ο τρόπος που τα επεξεργαζόμαστε ρυθμίζεται αυστηρά από τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Βρείτε τη σχετική νομοθεσία εδώ!

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε είδους πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται στα προσωπικά σας δεδομένα ή σε ομάδες προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Ποιοι είμαστε;

Εμείς, η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΕΡΜΑΝΟΣ), με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99, ΤΚ 15124), είμαστε αυτοί που θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εσείς μας παραχωρήσατε. Και όλα αυτά για να σας προσφέρουμε τηλεπικοινωνιακό υλικό ή υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

Επιπρόσθετα, η Γερμανός επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία ή ως υπεργολάβος εκτελούντος την επεξεργασία, στο πλαίσιο συνεργασιών με συνδεδεμένες ή τρίτες συνεργαζόμενες Εταιρίες.

Για τις υπηρεσίες και προϊόντα ΟΤΕ και Cosmote , μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εδώ.

Για την υπηρεσία G-Insuranse, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ασφαλιστική Εταιρία AWP P&C SA.

Για την υπηρεσία G Buy Back, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρία ΑΚ Recycling ΕΠΕ – FONEBANK.

Για τις υπηρεσίες και προϊόντα συναφή με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της «Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία – Όμιλος Επιχειρήσεων», υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ως άνω εταιρεία.

Για υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ», υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ως άνω εταιρεία.

Για τις πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από τις τράπεζες σε συνεργασία με την COSMOTE και ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, προγράμματα επιβράβευσης της COSMOTE και των τραπεζών, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι για το πρόγραμμα επιβράβευσης της COSMOTE η εν λόγω εταιρεία, ενώ για το πρόγραμμα επιβράβευσης των τραπεζών, υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η εκάστοτε συνεργαζόμενη τράπεζα.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχει ορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer). Σε περίπτωση που θέλετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, καλώντας το 210 800 6000 ή να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerprivacy@germanos.gr.

 3. Πώς θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ακολουθεί με συνέπεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρώντας τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν πιο ακριβή και επικαιροποιημένα. Και αυτό, γιατί:

 • διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

4. Για ποιο λόγο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποιο είναι το χρονικό διάστημα που τα διατηρούμε;

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ως εταιρία λιανικού εμπορίου και πάροχος τεχνολογικών λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, επεξεργάζεται δεδομένα που προκύπτουν από την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μας από τα φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Ειδικότερα:

 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την έκδοση παραστατικών για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών (όπως ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση, Αριθμό κινητού, Αριθμό σταθερού τηλεφώνου, Αριθμό ταυτότητας / Αριθμό διαβατηρίου, Επάγγελμα, Email, ημερομηνία γέννησης, αρ. πιστωτικής κάρτας) και διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την παροχή τεχνικής υποστήριξης (επισκευή προϊόντων, ενημέρωση για την πορεία της εργασίας επισκευής) και διατηρούνται για 5 έτη από την ημερομηνία δημιουργίας της εργασίας επισκευής.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την παροχή της Υπηρεσίας G – Tattoo και διατηρούνται για ένα έτος.
 • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε τα χαρακτηριστικά προϊόντων για τα οποία έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον.  Η διεύθυνση αυτή δεν διατηρείται μετά την αποστολή του μηνύματος.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την απόδοση φοιτητικών προσφορών σε προϊόντα ή και υπηρεσίες και διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η φοιτητική σας ιδιότητα.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας Kodak Kiosk, τα οποία δεν διατηρούμε.
 • Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της υπηρεσίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για τη συμμετοχή σας σε ερωτηματολόγια έρευνας ικανοποίησης, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (email, αριθμός κινητού, ονοματεπώνυμο, κωδικός παραγγελίας, κλπ).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα www.germanos.gr, παρακαλούμε ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδώ.

Συλλέγουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς ;

Ακόμα, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς, αφού όμως πρώτα ζητήσει τη συναίνεσή σας. Πιο συγκεκριμένα ενδέχεται, μετά από δική σας συναίνεση, να επεξεργαστεί συνδυαστικά τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα αντλήσει από διάφορες πηγές, προκειμένου να δημιουργήσει το ατομικό σας προφίλ με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Η δημιουργία προφίλ είναι η οποιασδήποτε μορφής αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μέσω της οποίας είναι πιθανό να αξιολογήσουμε κάποιες προτιμήσεις ή ενδιαφέροντά σας προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή/και υπηρεσίες που στο πλαίσιο των ανωτέρω ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Και θα τα αξιοποιούμε ώστε να σας προωθούμε διαφημιστικά μηνύματα.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ με σκοπό τη διαφήμιση/προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ίδιας ή/και των συνδεδεμένων ή τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών , σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3471/2006). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ μπορεί να σας προωθεί διαφημιστικά μηνύματα (π.χ. SMS, e-mail) στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς μας έχετε γνωστοποιήσει σε κάποια παλαιότερη συναλλαγή μας.

Ακόμα, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ είναι πιθανό να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές καμπάνιες για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ίδιας ή/και των συνδεδεμένων ή τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η συνεργασία μας με τρίτες εταιρείες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη σε άλλες χώρες δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφόσον επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργασία με κάποιον συνεργάτη/τρίτη εταιρεία, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, παραμένει υπεύθυνη για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Οι συνεργάτες μας επιλέγονται πάντα με κριτήριο το υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν. Πριν συνεργαστούμε με οποιαδήποτε εταιρεία και στην περίπτωση που η συνεργασία μας αυτή προϋποθέτει την ανάθεση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεσμεύει την εταιρεία αυτή συμβατικά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας κυρίως εντός της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εφόσον συνεργαστούμε με εταιρείες εκτός Ε.Ε., αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και εφόσον υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εφόσον συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Γερμανός συνεργάζεται με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ, του ΙΤ, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και call center, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR).

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας συμβάλλει στη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να αιτηθείτε από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ τα ακόλουθα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν
 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν
 • περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο  customerprivacy@germanos.gr ή fax στο 2106373549 ή επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, Λ. Κηφισίας 99 ΤΚ 15124 Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

Για τις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας για υπηρεσίες ή/και προϊόντα που η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια εταιρεία όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 210 800 6000.

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ προβλέπουμε στις εταιρικές μας διαδικασίες τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζουμε στα συστήματα πληροφορικής και στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).