Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

  1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας)  σε συνεργασία με  την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΜΟΝ ΕΠΕ.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι στην Λεωφ. Πεντέλης 50, (εφεξής καλούμενη « Mindtrap » ή «Διαφημιστική»),  διοργανώνει  προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «X- MAS @ THE MALLS: ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ» που περιλαμβάνει  διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) (εφ’ εξής «προωθητική ενέργεια»), στο  πλαίσιο  προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της,  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»)  και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ www.germanos.gr κατά το χρονικό διάστημα από 15/12/2016 έως και τις 05/01/2017. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με την προωθητική ενέργεια κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Mindtrap στο τηλέφωνο 210-6840922, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 15/12/2016 έως και τις 05/01/2017.

 

Η Διοργανώτρια , επιφυλάσσεται των  δικαιωμάτων της   να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. H τυχόν παράταση της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στο Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στην άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει   οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει  από 15/12/2016 έως και τις 05/01/2017.Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί στα ιδιόκτητα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ  στα εμπορικά κέντρα (Malls) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πιο συγκεκριμένα στο Golden Hall και στο The Mall Athens στην Αθήνα και στο Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη. Η προωθητική ενέργεια θα διεξάγεται σε ώρες αιχμής όσον αφορά στη προσέλευση του κόσμου στα παραπάνω εμπορικά και κατά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

 4. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ και  Mindtrap , καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα του Ομίλου ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE corner ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει του όρου 4 παραπάνω,

(β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού της  ενέργειας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου τους,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, 

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής /συμμετοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στην προωθητική ενέργεια  χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και MINDTRAP απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και η  Διοργανώτρια δικαιούται να προβεί  είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

6.1 Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία instant win ,  θα πρέπει κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Τhe Athens Mall, Golden Hall και Mediterranean COSMOS και να σκανάρει το έντυπο με το μοναδικό barcode το οποίο θα μοιράζεται από προωθητικές ομάδες κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας όπως αναφέρεται  στον όρο 2.

Σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα που συμμετέχει στην διαδικασία instant win σκανάρεται το έντυπο με το μοναδικό barcode και ο τυχερός βλέπει στη στιγμή ποιο δώρο κέρδισε.

6.2 Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής

 

7. ΔΩΡΑ : Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας  είναι τα εξής:

Μεγάλα Δώρα

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000€

6

 

SMART TV PANASONIC TX-32’’ HD LED

3

ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE 1TB BUNDLE TOM CLANCY THE DIVISION

3

DRONE PARROT ORAK HYDROFOIL

4

SONY SMARTWATCH SW-2

10

                                              

ΔΕ Γερμανός συνολικής αξίας 1.000€ για κάθε έναν από τους 6 τυχερούς: Oι όροι των Δωροεπιταγών αυτών περιλαμβάνονται  στο Παράρτημα Β των παρόντων όρων.

Μικρά Δώρα

MP4 OSIO 8GB

7

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΓΙΑ  TAB  7’’

8

USB HUB

10

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ

50

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD SP A60 1TB SHOCK PROOF-WATER RES

10

EMTEC USB STICK 8GB

240

EMTEC USB STICK 16GB

50

POWERBANK  5200 MAH

93

AKOYΣTIKO TDK

145

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ILUV BUBBLE GUM TALK

100

ΦΑΚΟΣ VELMAR ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ

380

ΓΟΥΡΙ ΕΤΟΥΣ 2017

5000

SELFIE STICK

3000

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 100€

300

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ & ΑΝΩ

18330

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ & ΑΝΩ

12551

 

Οι όροι των Δωροεπιταγών 10€ για αγορές 50€ & άνω και των Δωροεπιταγών 20€ για αγορές 100€ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α των παρόντων όρων

Η συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

8. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των  κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους , εάν και εφόσον υπάρχει και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια ευθύνεται   αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρει  καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ: 

Α) ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ :

Η Διαφημιστική εταιρεία επικοινωνεί μόνο με τους νικητές των μεγάλων δώρων για να τους ενημερώσει για την παραλαβή των δώρων τους, το αργότερο έως την 25/1/2017. Η παραλαβή γίνεται από τα γραφεία της MINDTRAP σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθημερινά 10.00-18.00. Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς  μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του  τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου.

Oι νικητές θα πρέπει να επισκεφθούν τα γραφεία της Διαφημιστικής στις παρακάτω διευθύνσεις το αργότερο έως τις 31/1/2017.

 

MINDTRAP ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Πεντέλης 50, Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ.: 2106840922, Φαξ : 210 6840923.

MINDTRAP ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: BENEFIT MS ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Στρατηγού Ναπολέοντας Ζέρβα 4, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640

Για την παραλαβή των μεγάλων δώρων απαιτούνται: α) η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, β) η προσκόμιση της φόρμας αποδοχής δώρου

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι:


Οι νικητές των μεγάλων δώρων υπογράφουν στο κατάστημα τη φόρμα κατοχύρωσης μεγάλων δώρων (Παράρτημα Α1)  και στη συνέχεια το κατάστημα αποστέλλει αντίτυπο της φόρμας στα γραφεία της Mindtrap για να γίνει η επικοινωνία με τους νικητές. Παράλληλα συμπληρώνεται η φόρμα αποδοχής δώρων (Παράρτημα Α2), την οποία πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο μεγάλος νικητής στα γραφεία της Mindtrap , για να παραλάβει το μεγάλο δώρο.

 

 

Β) ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ :

Η παράδοση  των υπολοίπων, εκτός της παρ. 9Α, δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο δηλώθηκε η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης αποδοχής δώρου (Παράρτημα Α3), αυτόματα  χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει  και πάλι στην ειδική εφαρμογή για να αναδειχθεί νέος νικητής.

 

Οι τυχεροί/νικητές  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής / άρνησης δώρου.

 

  Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 25/01/2017 το δικαίωμα του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει  αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και MINDTRAP, απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και η  Διοργανώτρια δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια..

 

 

10. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

 

11. Η αποδοχή των δώρων και η παροχή των στοιχείων τους από τους τυχερούς/νικητές δια της δήλωσης αποδοχής δώρου που θα συμπληρώνουν και υπογράφουν συνεπάγεται ότι συναινούν και εκχωρούν τα αναγκαία δικαιώματα, ατελώς, προς την ΓΕΡΜΑΝΟΣ προκειμένου να τα δημοσιεύσει χάριν διαφάνειας των διαδικασιών και για διαφημιστικούς σκοπούς όπως π.χ. να ανακοινώσει κατάλογο των νικητών/ τυχερών, καθώς και φωτογραφίες τους/ οπτικοακουστικό υλικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φιλμς και βίντεο με τους νικητές/τυχερούς και οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με την απονομή των δώρων του διαγωνισμού κλπ.

 

12. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

13.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

 

14.  Η Διοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωμα, οποτεδήποτε, μονομερώς  και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει  ή μειώσει  τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσ την προωθητική ενέργεια, ανακοινώνοντας το γεγονός στην  ιστοσελίδα του άρθρου 1 των παρόντων όρων. Στις περιπτώσεις αυτές η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση  που ενδεχομένως  ματαιωθεί  η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ και  MINDTRAP, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την  συνέχιση της  προωθητικής ενέργειας  ή  οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

15 .  Με τη συμμετοχή του  στην προωθητική ενέργεια κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα κατά την έννοια των ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται κατά την συμπλήρωση της φόρμας κατοχύρωσης δώρου και της φόρμας αποδοχής δώρου χρησιμοποιηθούν από  την ΓΕΡΜΑΝΟΣ αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στα πλαίσια αυτής , είτε μέσω της ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και της Διαφημιστικής, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ΄εντολή και για λογαριασμό τους . Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της  ενέργειας και την παράδοση των δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των  άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Retail Marketing Αγορών και Διακίνησης Εμπορευμάτων Σταθερής και Κινητής και με  την επισήμανση: «Προωθητική ενέργεια «X- MAS @ THE MALLS: ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ».

 

16. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στη Προωθητική ενέργεια   προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων, των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση.  Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με τη Προωθητική ενέργεια  θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΩΝ (instant win)

Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «X- MAS @ THE MALLS: ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ», δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύμφωνα με τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω λάβει γνώση και τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα στο σύνολό τους.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία

 

Υπογραφή

 

Δώρο 1*

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓH ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000€

Δώρο 2*

SMART TV PANASONIC TX-32’’ HD LED

Δώρο 3*

ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE 1TB BUNDLE TOM CLANCY THE DIVISION

Δώρο 4*

DRONE PARROT ORAK HYDROFOIL BLACK

Δώρο 5*

SONY SMART WATCH SW-2

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

Συμπληρώνεται από τον πωλητή και τηρείται στο κατάστημα.

  • Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο.

Υπογραφή

…………………………………………………..

ΣΗΜ:

 

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία Mindtrap (τηλ. 210 6840922) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση  του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 25/01/2017 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του . Η παραλαβή του δώρου  μπορεί να γίνει  αποκλειστικά μέχρι τις 31/1/2017.

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Mindtrap μέσω fax στον αριθμό: 210 6840923 ή μέσω mail στο a.loupasis@mindtrap.com.gr

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΩΝ

 

Προωθητική ενέργεια «X- MAS @ THE MALLS: ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ» (instant win),

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ

Ημερομηνία

 

Δώρο 1*

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.000€

 

Δώρο 2*

SMART TV PANASONIC TX-32’’ HD LED

Δώρο 3*

ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE 1TB BUNDLE TOM CLANCY THE DIVISION

Δώρο 4*

DRONE PARROT ORAK HYDROFOIL BLACK

Δώρο 5*

SONY SMART WATCH SW-2

Υπεύθυνος

καταστήματος

 

Σφραγίδα

 καταστήματος

 

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

Συμπληρώνεται από το κατάστημα και το κρατάει ο τυχερός.

* Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο.

 

 

Υπογραφή

…………………………………………………..

 

ΣΗΜ:

 

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία Mindtrap (τηλ. 210 6840922) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση  του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 25/1/20176 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του . Η παραλαβή του δώρου  μπορεί να γίνει  αποκλειστικά μέχρι τις 31/1/2017.

 

 

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr,

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΟΥ (instant win)

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………………………………………………. δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../201…. στην προωθητική ενέργεια  «X- MAS @ THE MALLS: ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ» που διοργανώνει η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε συνεργασία με την Mindtrap (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο …………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Mindtrap μέσω fax στον αριθμό: 210 6840923 ή μέσω mail στο a.loupasis@mindtrap.com.gr

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω

 

 

Οι δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω και οι δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω αφορούν και εξαργυρώνονται  με αγορά  οποιουδήποτε προϊόντος /προϊόντων είναι διαθέσιμα στο κατάστημα και των οποίων η συνολική αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη 50 € και 100€ αντίστοιχα

 

Οι  Δωροεπιταγές 10€ και 20€, δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

  • συνδυαστικά με άλλη Δωροεπιταγή των 10€ για αγορές 50€ και άνω
  • συνδυαστικά με άλλη  Δωροεπιταγή των 20€ για αγορές 100€ και άνω
  • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή η οποία έχει αποκτηθεί στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΟΣ
  • για εξόφληση λογαριασμών ή  για ανανέωση χρόνου ομιλίας ή data (άυλος χρόνος) ή για παροχή υπηρεσιών
  • Για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)

 

 

Η Εξαργύρωση όλων των παραπάνω δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 15/12/2016 έως και 14/1/2017 στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Golden Hall, the Athens Mall και Mediterranean Cosmos

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β