ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «TANGO LENOVO PHAB 2 PRO»

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια» και σε συνεργασία με  την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής στη διεύθυνση Ιφιγενείας 9, TK14231, (εφεξής η «HEADLINE» ή η «διαφημιστική εταιρεία»), διοργανώνουν  προωθητική ενέργεια με τον τίτλο “TANGO LENOVO PHAB 2 PRO” που περιλαμβάνει  διαδικασία άμεσης νίκης (instant win), στο  πλαίσιο  προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (εφεξής «Πρόγραμμα»),  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στην Δικηγόρο Κατερίνα Γκάνα που εδρεύει στη διεύθυνση Βοσπόρου 113, Ν.Ιωνία, Τ.Κ. 14235 τηλ. 210 2759503 και 6940795253) (εφεξής η «Δικηγόρος»)  και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) κατά το χρονικό διάστημα 05/04/2017. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, από την παραπάνω Δικηγόρο.

Η  Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται του  δικαιώματός της    να τροποποιεί  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μονομερώς τους παρόντες όρους οποτεδήποτε ή και να παρατείνει   τη διάρκεια του Προγράμματος ή ακόμα και να το ακυρώσει, με σχετική  κατάθεση στην ανωτέρω Δικηγόρο και κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ανακοίνωσης στην άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται  του  δικαιώματός της να διακόψει ή να ακυρώσει μέρος ή όλο το πρόγραμμα για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων, άνευ προηγούμενης ανακοίνωσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η  Διοργανώτρια  δεν αναλαμβάνει    οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή έναντι των συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου

2. Το Πρόγραμμα  θα διαρκέσει  μόνο τη 05/04/2017 και θα  διεξαχθεί από τις 18:00-20:00  .

 

3. Το Πρόγραμμα και η διαδικασία  άμεσης νίκης (instant win)  θα πραγματοποιηθεί  στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ GOLDEN HALL. Προωθητική ομάδα  θα διανέμει διαφημιστικό μπαλόνι πλησίον του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ GOLDEN HALL από τις 18:00-20:00. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα  έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ, και της HEADLINE, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ιδιόκτητα και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INSTANT WIN ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Για να συμμετέχει κάποιος στην διαδικασία instant win ,  θα πρέπει κατά τη διάρκειά της να επισκεφθεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ GOLDEN HALL και να σκανάρει το μπαλόνι με το μοναδικό barcode το οποίο θα μοιράζεται από προωθητική ομάδα πλησίον του καταστήματος αυτού.

Σε ειδική εφαρμογή που θα υπάρχει στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ GOLDEN HALL instant win  σκανάρεται το μπαλόνι με το μοναδικό barcode και ο τυχερός βλέπει στη στιγμή ποιο δώρο κέρδισε.

Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής.

 

7. ΔΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ INSTANT WIN: Τα δώρα της διαδικασίας instant win  είναι τα εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

SANDISK USB 8GB EDGE

28

HANDSFREE ILUV BUBBLE GUM TALK-ΛΕΥΚΟ

11

HANDSFREE ILUV BUBBLE GUM TALK-ΜΠΛΕ

2

POPSOCKEETS WHITE MARBLE

8

POPSOCKEETS BLUSH

5

POPSOCKEETS PEACH MANDALA SKY

7

POPSOCKEETS BLUE NEBULA

7

POPSOCKEETS CEILING

7

POPSOCKEETS MOON

7

POPSOCKEETS SOUND

5

POPSOCKEETS CHAKRA

5

POPSOCKEETS ARABESQUE UNIVERSE

5

POPSOCKEETS OWL

5

POPSOCKEETS SOCCER BALL

7

POPSOCKEETS PEACE MANDALA PURPLE

5

POPSOCKEETS BLACK

7

POPSOCKEETS SILVER

7

POPSOCKEETS TRANGLE FLAT POLO

8

SELFIE STICK WITH CABLE BLACK

7

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 50€

2

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 25€

10

POWERBANK INTENSO 5200 M AH BLACK ALU

5

AKOYΣTIKO TDK EB-5 ΛΕΥΚΟ

20

AKOYΣTIKO TDK EB-5 ΜΑΥΡΟ

20

ΣΥΝΟΛΟ

200

 

Οι όροι παροχής των Δωροεπιταγών ΓΕΡΜΑΝΟΣ 25€ / 50€ Instant Win αναφέρονται στο Παράρτημα Α .

Η συμμετοχή στην διαδικασία instant win του Προγράμματος  δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

 

 

8.  ΔΩΡΑ INSTANT WIN:

Για τους τυχερούς η παράδοση  δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε με τη βοήθεια της προωθητικής ομάδας  το ειδικό μπαλόνι instant win του Προγράμματος και αποκλειστικά κατά την διάρκεια του Προγράμματος.

 

Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια εταιρία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή με το Πρόγραμμα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  Οι ανωτέρω εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας εταιρίας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

9.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί οποτεδήποτε  για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος –  τυχερού βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων ,

 (β) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής των παρόντων Αναλυτικών Όρων στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και η Διοργανώτρια  απαλλάσσεται  από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούται να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

10. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις Διοργανώτριες για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η  Διοργανώτρια επιφυλάσσει για την ίδια  το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει   και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το  παρόν Πρόγραμμα  για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

 

11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

12. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, οι Διοργανώτριες δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά των Διοργανωτριών και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

13. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για τυχόν σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα.  Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι την λήξη του Προγράμματος και την ολοκλήρωση των σκοπών του Προγράμματος και στη συνέχεια τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ. Οι Συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης των προσωπικών τους δεδομένων,  σύμφωνα με  τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, τα οποία  μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς  την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 υπόψη Διεύθυνσης Retail Marketing με την επισήμανση:. «Προωθητική Ενέργεια “TANGO LENOVO PHAB 2 PRO”

 

14.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα  θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν  πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής  στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως  ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Οι Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας 25€ / 50€ ανταλλάσσονται με εμπορεύματα ίσης αξίας αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα του Δικτύου ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ελληνική επικράτεια. Η Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθεί με μετρητά, αλλά μόνο να ανταλλαχθεί με εμπορεύματα ίσης αξίας.

Κάθε Δωροεπιταγή για λόγους ασφαλείας και εξασφάλισης της μοναδικότητάς της φέρει τα εξής στοιχεία: α) στο έμπροσθεν μέρος αυτής ειδική ταινία ασφαλείας, και β) στο έμπροσθεν μέρος αυτής γραμμοκώδικα ασφαλείας (barcode). Σε περίπτωση που τα άνω στοιχεία ασφαλείας είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα, έτσι ώστε να μην είναι βέβαιη η γνησιότητα της Δωροεπιταγής το κατάστημα έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την ανταλλαγή της με εμπόρευμα. Η Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής η Δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Δωροεπιταγής ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανταλλάσσουν την προσκομισθησόμενη Δωροεπιταγή παραδίδοντας εμπορεύματα ίσης αξίας στον κομιστή χωρίς να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουν ευθύνη για αυτό. Το φορολογικό στοιχείο που θα συνοδεύει το αγοραζόμενο εμπόρευμα με το οποίο ανταλλάσσεται η Δωροεπιταγή θα αναφέρει μηδενική πληρωτέα αξία εφόσον η αξία του εμπορεύματος είναι ίση με την αξία της Δωροεπιταγής ή τη διαφορά εφόσον η αξία του εμπορεύματος θα είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή εξοφλείται από τον κομιστή με οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής (μετρητά, κάρτες κλπ) γίνονται γενικότερα δεκτοί στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Του δικαιώματος που απορρέει από τη Δωροεπιταγή δηλαδή της ανταλλαγής με εμπορεύματα ίσης αξίας στο Δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ μπορεί να γίνει χρήση το αργότερο μέχρι τις 31/12/2018.