ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

GAME LOUNGE ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565),  (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή  «Διοργανώτρια») σε συνεργασία  με την διαφημιστική εταιρεία HEADLINE Ε.Ε, με τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ιφιγενείας αρ. 9 (εφεξής καλούμενη «HEADLINE» ή Διαφημιστική) διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τίτλο «GAME LOUNGE», (εφεξής «το Πρόγραμμα») στο πλαίσιο της οποίας έχουν προγραμματίσει να διαθέσουν δεκατέσσερα (14) δώρα με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

2) Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συνεπάγεται τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

Η  Διοργανώτρια, επιφυλάσσεται  του  δικαιώματός της  να τροποποιεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια  τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος ή ακόμα και να το ακυρώσει κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης προφορικής ανακοίνωσης που θα γίνεται στο χώρο διεξαγωγής της ενέργειας, εκτός περιπτώσεων οφειλομένων σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

 

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

Για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα  έχουν όλοι οι επισκέπτες του περιπτέρου ΓΕΡΜΑΝΟΣ που θα βρίσκεται  στο κλειστό γυμναστήριο Tae Kwon Do στις 02/06/2018 και 03/06/2018, στα πλαίσια της εκδήλωσης Gameathlon 2018 και έχουν  συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν  νόμιμα στην Ελλάδα.

 

4) Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στις εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ, οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE , οι δικαιοδόχοι και το προσωπικό των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, franchise, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού, όλων των ανωτέρω. Εξαιρούνται επίσης οι υπάλληλοι των εταιριών  ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όποιων άλλων εταιρειών εμπλακούν  στην προωθητική ενέργεια, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

5) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Το Πρόγραμμα διεξάγεται από τις 02/06/2018 και ώρα 11.00μ.μ. έως  03/06/2018 και ώρα  10.00 μ.μ.

6) ΔΩΡΑ INSTANT WIN:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Drone parrot BEBOP 2

1

Action Camera GO PRO HERO 4 BLACK / ADVENTURE

1

PS4 1TB D SLIM & SUPER BUNDLE FAMILY PACK

2

TOSHIBA HDD 2.5'' INCH 1 TB

5

POWER BANK PNY 2600

5

 

 

7) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επισκεφθούν  το παραπάνω σημείο διεξαγωγής του Προγράμματος  κατά την διάρκεια του και να  συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο,email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και ηλικία) σε ειδικά σχεδιασμένη για την ηλεκτρονική κλήρωση του Προγράμματος, εφαρμογή που θα είναι εγκατεστημένη σε tablet που θα φέρει η προωθητική ομάδα που θα βρίσκεται εκεί. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιείται επί τόπου με τη διαδικασία Instant win όπου οι τυχεροί νικητές θα ενημερώνονται άμεσα  για τη διαδικασία παραλαβής των δώρων τους.

 

8) Συμπληρωματικά, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σε δεύτερο χρόνο, email που θα περιλαμβάνει μοναδικό κωδικό έκπτωσης 15% σε best seller παιχνίδια από κατάστημα της αλυσίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 

9) Η Διαφημιστική μετά την λήξη της διάρκειας και την διεξαγωγή της άμεσης κλήρωσης ,  θα ενημερώνει σχετικά τους τυχερούς νικητές ώστε να συμπληρώσουν μια φόρμα αποδοχής δώρου με τα στοιχεία τους προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους.  

 

10) Ο κάθε νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή και αληθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του στη φόρμα αποδοχής δώρου. Ελλιπής, μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στην  Διοργανώτρια να τον αποκλείσει  από το Πρόγραμμα.

 

11) Η Διοργανώτρια  δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές,, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα , για οιοδήποτε λόγο ή αιτία, ενώ δεν παρέχει  οιαδήποτε εγγύηση ή ασφάλεια. Για οιοδήποτε ελάττωμα των Δώρων οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται στην κατασκευάστρια εταιρεία  ή στον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

 Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη έναντι των νικητών, μετά την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

12) Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

-           Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα
-           Αριθμό τηλεφώνου
-           E-mail
-           Φωτογραφία - video του νικητή  (αν και εφόσον παραστεί ανάγκη) 

 

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την αποστολή προσωπικού - μοναδικού κωδικού έκπτωσης για τα καταστήματα της αλυσίδας ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  την απόδοση των δώρων και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος και απόδοσης των δώρων , εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

 

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

 

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

 

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

 

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:
Α) Την ετερόρρυθμη εταιρεία  με την επωνυμία HEADLINE Ε.Ε, με τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE», που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ιφιγενείας αρ. 9

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

•          Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
•          Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον Διαγωνισμό.
•          Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
•          Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
•          Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
•          Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

 

Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια GAME LOUNGE ΓΕΡΜΑΝΟΣ» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

13) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην  Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται  να χρησιμοποιήσει  και να δημοσιεύσει  για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς,  χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως  για τους λόγους αυτούς.

 

14) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της HEADLINE.

 

15) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, οι Διοργανώτριες δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά των Διοργανωτριών και της HEADLINE λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

16) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα  θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το δικαίωμα να τροποποιήσει  τα Δώρα καθώς και τον αριθμό  αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.
 

17) Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

(γ) Χωρίς παρουσίαση της ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά την παραλαβή του Δώρου.

(δ) Εάν δεν υπογράψει και δεν αποδεχθεί την δήλωση αποδοχής δώρου.

Η διοργανώτρια εταιρία σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της ανάδειξης του ως νικητή.

 

18) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος  κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας εταιρίας  και της  HEADLINE παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.

 

19) Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

20) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας και της Διαφημιστικής. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια «GΑΜΕ LOUNGE ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

 

 

Υπογραφή

 

         

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στη διαφημιστική ενώ το άλλο αποδίδεται στον νικητή.

 

ΣΗΜ:

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

 

Συναινώ στη χρήση σχετικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς.         Ναι          Όχι

 

 

 

Υπογραφή