ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ»

 

1)Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΜΟΝ ΕΠΕ.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι στην Λεωφ. Πεντέλης  70, (εφεξής καλούμενη « Mindtrap » ή «Διαφημιστική»),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win), στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του σημείου πώλησης του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην  Αλικαρνασσό, Λεωφ. Ικάρου 71 (εφεξής το «Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι  στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 10/3/2017 έως και 17/3/2017.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Mindtrap στο τηλέφωνο 210-6840922, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 10/3/2017 έως και 17/3/2017.

 

2)Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

3)Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

4)Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στην  Αλικαρνασσό, Λεωφ. Ικάρου 71 (εφεξής το Κατάστημα) κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

 

5)Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη Mindtrap, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

6)Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την από 10/3/2017 έως και 17/3/2017.

 

7)ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 

Α.INSTAST WIN: Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα , (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει κατά τη διάρκειά του να επισκεφθεί το Κατάστημα, αφού έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), το οποίο θα διανέμεται από προωθητικές ομάδες της Διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά στο Κατάστημα , χωρίς να υποχρεούται σε αγορά προϊόντος ή σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.

Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει στο Κατάστημα, κατά τη διάρκειά του , κάθε συμμετέχων που έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), μπορεί - με τη βοήθεια υπαλλήλου του Καταστήματος - να σκανάρει ένα μόνο από τα διανεμόμενα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN), με μεταβλητό barcode , έτσι ώστε να διαπιστώσει άμεσα ποιο από τα δώρα του άρθρου 8.Α θα έχει κερδίσει. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/παραποιήσεων του ειδικού εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN), οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Mindtrap,  δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ: Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να επισκεφθεί το Κατάστημα στις 17.3.2017 μεταξύ 17:30 – 21:30 και να συμμετάσχει στο διαδραστικό παιχνίδι Heartbeat game.

Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει σε tablet που θα διαθέτουν οι προωθήτριες, αφού πρώτα έχει κάνει login συμπληρώνοντας τα στοιχεία του (Όνομα, Επίθετο, Κινητό τηλέφωνο), θα ακουμπάει απλά το δάχτυλό του σε συγκεκριμένο σημείο πάνω στην οθόνη του tablet. Κατά τη διάρκεια της διάδρασης θα εμφανίζονται διάφορα δώρα τεχνολογίας (όπως αναφέρονται σελίδα 4, 8.2) στην οθόνη του tablet και παράλληλα η καταμέτρηση των χτύπων της καρδιάς του κάθε συμμετέχοντα. Οι 10 συμμετέχοντες που θα ‘’φέρουν’’ τους πιο υψηλούς παλμούς  θα αναγράφονται σε κατάταξη (που θα ενημερώνεται σε live χρόνους) η οποία θα υπάρχει και θα εμφανίζεται σε οθόνη εντός του καταστήματος. Σε προκαθορισμένη ώρα, για την οποία θα παρέχεται σχετική ενημέρωση στο κατάστημα, θα γίνει επιτόπου ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των 10 αυτών συμμετεχόντων για δώρα που θα κερδίσουν 4 από αυτούς. Οι νικητές θα ενημερωθούν στη στιγμή ποιο από τα δώρα του άρθρου 8β έχουν κερδίσει.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής.

 

 

8) 

 1. INSTANT WIN

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Pop Sockets WHITE MARBLE (POPSOCKET)

10

Pop Sockets BLUSH

10

Pop Sockets PEACE MANDALA SKY

10

Pop Sockets BLUE NEBULA

10

Pop Sockets CEILING

10

Pop Sockets MOON

10

Pop Sockets SOUND

10

Pop Sockets CHAKRA

10

Pop Sockets ARABESQUE UNIVERSE

10

Pop Sockets OWL

10

Pop Sockets SOCCER BALL

10

Pop Sockets PEACE MANDALA PURPLE

10

Pop Sockets BLACK

10

Pop Sockets SILVER

10

Pop Sockets TRANGLE FLAT POLO

10

EMTEC USB STICK C-410 8GB (USB STICK 8GB)

130

EMTEC USB STICK C-410 16GB (USB STICK 16GB)

90

AKOYΣTIKO TDK EB-5 ΛΕΥΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

30

AKOYΣTIKO TDK EB-5 ΜΑΥΡΟ

30

ΦΑΚΟΙ COSMOTE (ΦΑΚΟΣ COSMOTE)

155

HDD 2.5'' TOSHIBA 500GB STORE ART (ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 500GB)

10

TAB ALLVIEW AX4 NANO 3G WHITE (TABLET ALLVIEW AX4 NANO 3G)

3

K/T ALCATEL ONE TOUCH FIRE WHITE (ΚΙΝΗΤΟ ALCATEL ONE TOUCH FIRE)

2

K/T ALCATEL ONE TOUCH FIRE ORANGE

3

ACT. CAM. ROLLEI ACTIONCAM 300 MAYΡH (ACTION CAMERA)

10

ΣΕΤ ΣΤΥΛΟ BALMAIN-MOTOROLA (ΣΕΤ ΣΤΥΛΟ)

30

SUNLIGHT XENON (ΦΑΚΟΣ SUNLIGHT XENON)

54

POWERBANK INTENSO 5200 M AH BLACK ALU (POWERBANK 5200 MAH)

10

POWERBANK INTENSO 5200 M AH BLUE ALU

10

SELFIE STICK WITH CABLE BLACK (SELFY STICK)

60

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 25€

20

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 50€

10

VELMAR METAL ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡ. IM31 (ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΟΣ)

138

VELMAR METAL ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡ. IM32

142

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ & ΑΝΩ

1748

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ & ΑΝΩ

1165

ΣΥΝΟΛΟ

4000

 

 

Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€ και άνω και οι Δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές 100€ και άνω εξαργυρώνονται μόνο με την αγορά συγκεκριμένης αξίας προϊόντων και παρέχονται σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α (ΔΕ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ & ΔΕ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ). Οι Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ (25€ / 50€ / 100€) παρέχονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται  στο Παράρτημα Β (ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ) των παρόντων όρων.

 

 

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE 500GB + ASSASSIN' S CREED UNITY               

1

DRONE PARROT MARS AIRBONE CARGO WHITE

1

SONY SMART WATCH SW-2

1

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 500€  

5Χ100

 

 

9)Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

10)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ

 

Για τους τυχερούς των δώρων instant win και της κλήρωσης η παράδοση των δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το Κατάστημα και οι νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να συμπληρώσουν εντός του Καταστήματος, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, την ειδική φόρμα αποδοχής και παραλαβής μεγάλου δώρου (Παράρτημα Γ1). Ο νικητής κατά την παραλαβή θα πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητα του ή ισχύον διαβατήριο.

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (Παράρτημα Γ2), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.

 

 

Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 10/04/2017 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Mindtrap απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

11) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

12) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

 

13) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Mindtrap παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

14) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού του Προγράμματος, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής  όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Mindtrap απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

15) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

 

16) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Mindtrap.

 

17) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Mindtrap λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

18) Κατά την διεξαγωγή του Προγράμματος,  τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στις  φόρμες κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα  αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ & MINDTRAP, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 800-11-40000.

 

19) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

20) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Α) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 10€ για αγορές 50€

Οι Δωροεπιταγές 10€ για αγορές 50€ εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αλικαρνασσό, Λεωφ. Ικάρου 71.

 

 

Οι δωροεπιταγές 10€ για αγορές 50€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή 10€ για αγορές 50€ και άνω
 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή από άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
 • για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 • για εξόφληση λογαριασμών
 • για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
 • για αγορά άυλου χρόνου
 • Για αγορές από το e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

 

 

Β) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 20€ για αγορές 100€

Οι Δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αλικαρνασσό, Λεωφ. Ικάρου 71..

 

Οι δωροεπιταγές 20€ για αγορές 100€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 

 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή 20€ για αγορές 100€ και άνω
 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή από άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
 • για υπηρεσίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 • για εξόφληση λογαριασμών
 • για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
 • για αγορά άυλου χρόνου
 • Για αγορές από το e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 

 

Η Εξαργύρωση όλων των  Δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 10/3/2017 έως και 24/3/2017 και μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Αλικαρνασσό, Λεωφ. Ικάρου 71.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ»

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Δώρο 1

 ΚΟΝΣΟΛΑ XBOX ONE 500GB + ASSASSIN' S CREED UNITY

Δώρο 2

DRONE PARROT MARS AIRBONE CARGO WHITE

Δώρο 3

SONY SMART WATCH SW-2

Δώρο 4

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΞΙΑΣ 500€

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Κωδικός (G) Καταστήματος

 

 

 

Συμπληρώνεται σε 2 αντίτυπα. Το ένα τηρείται στο κατάστημα ενώ το άλλο αποδίδεται στον καταναλωτή.

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στην Mindtrap μέσω fax στον αριθμό, 210-6840923 ή μέσω e-mail στο: info@mindtrap.com.gr μαζί φωτοτυπία της ταυτότητας του.

 

ΣΗΜ:

Δηλώνω ενήμερος πως η διαφημιστική εταιρία Mindtrap (τηλ. 210-6840922) οφείλει να με ενημερώσει τηλεφωνικά στα παραπάνω στοιχεία που ο ίδιος έχω δηλώσει για την παραλαβή του δώρου μου έως και τις 10/04/2017 και πως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός μου στο παραπάνω τηλέφωνο επικοινωνίας ή λόγω επίδειξης εκ μέρους μου αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου μου αυτομάτως μετά τις 10/04/2017 χάνω το δικαίωμα διεκδίκησης του .

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του συμφωνηθέντος δώρου από την εταιρία δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

 

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα …………………………………………………………………………………………………………………………………

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2017 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ»  που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Mindtrap (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα που τηρείται στο κατάστημα χρειάζεται να αποστέλλεται άμεσα στην Mindtrap μέσω fax στον αριθμό, 210-6840923 ή μέσω e-mail στο: info@mindtrap.com.gr μαζί φωτοτυπία της ταυτότητας του.