Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ» 

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία, «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΜΕΠΕ.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι στην Λεωφ. Πεντέλης 70, (εφεξής καλούμενη «Mindtrap » ή «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win), στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του σημείου πώλησης του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Νέα Κηφισιά, Ιλισίων & Χαράς 2 (εφεξής το «Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη Καρκανοπούλου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 15/5/2015 έως και 22/5/2015.
Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Mindtrap στο τηλέφωνο 210-6840922, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από 15/5/2015 έως και 22/5/2015.
2) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
3) Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
4) Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στη Νέα Κηφισιά, Ιλισίων & Χαράς 2 (εφεξής το Κατάστημα) κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.
5) Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ και στη Mindtrap, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, σε καταστήματα ΟΤΕ ή/και OTE Shop και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
6) Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 15/5/2015 έως και 22/5/2015.

7) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα , (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει κατά τη διάρκειά του να επισκεφθεί το Κατάστημα, αφού έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), το οποίο θα διανέμεται από προωθητικές ομάδες της Διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά στο Κατάστημα , χωρίς να υποχρεούται σε αγορά προϊόντος ή σύναψη σύμβασης υπηρεσιών.
Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει στο Κατάστημα, κατά τη διάρκειά του , κάθε συμμετέχων που έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), μπορεί - με τη βοήθεια υπαλλήλου του Καταστήματος - να σκανάρει ένα μόνο από τα διανεμόμενα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN), με μεταβλητό barcode , έτσι ώστε να διαπιστώσει άμεσα ποιο από τα δώρα του άρθρου 8 έχει κερδίσει. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/παραποιήσεων του ειδικού εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN), οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Μindtrap δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.
Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 


8) ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Μεγάλα Δώρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

PS 3 500GB + God of War Ascension

1

ΣΥΝΟΛΟ

1


Μικρά Δώρα

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

10

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ SUDOKU

20

SPORTS BAG DOME BLACK BLUE

30

TRIVIAL PURSUIT MUSIC

10

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

40

MP4 Osio SR434OB RED

1

MP4 Osio SRΜ8380WHITE  8GB

10

HDD 2.5'' TOSHIBA 1 TB

10

HDD 2.5'' TOSHIBA 500GB

10

DECT GIGASET A 120 WHITE

10

DECT GIGASET A 120 RED

10

ΒΑΣΗ TABLET ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

15

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ iLuv IEP205 ΠΡΑΣΙΝΑ

10

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ iLuv IEP205 ΛΕΥΚΑ

10

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ iLuv IEP205 ΚΟΚΚΙΝΑ

10

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ iLuv IEP205 ΜΑΥΡΑ

10

ACTION CAM ROLLEI BULLET YOUNGSTAR ΚΟΚΚΙΝΑ

5

ACTION CAM ROLLEI BULLET YOUNGSTAR ΜΑΥΡΑ

5

ΜΠΡΕΛΟΚ

400

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

20

USB HUB

17

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΑ

300

LAGGUAGE SCALE

20

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 25€ 

20

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 50€  

10

ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 100€  

5

ΔΕ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ & ΑΝΩ

1.147

 ΔΕ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ

764

USB 4GB

50

USB 32GB

10

USB 64GB

10

 

2.999

 

Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές 50€ και άνω και οι Δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές 100€ και άνω εξαργυρώνονται μόνο με την αγορά συγκεκριμένης αξίας προϊόντων και παρέχονται σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α (ΔΕ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ & ΔΕ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ). Οι Δωροεπιταγές ΓΕΡΜΑΝΟΣ (25€ / 50€ / 100€) παρέχονται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αναφέρονται στο Παράρτημα Β (ΔΕ ΓΕΡΜΑΝΟΣ) των παρόντων όρων.
9) Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.
H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.
 


10) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ

Για τους τυχερούς η παράδοση των μικρών δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το Κατάστημα στο οποίο ο συμμετέχων σκάναρε με τη βοήθεια του υπαλλήλου του Καταστήματος το ειδικό έντυπο instant win του Προγράμματος και μόνο για την κατηγορία μεγάλα δώρα οι νικητές θα πρέπει να συμπληρώσουν εντός του Καταστήματος, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, την ειδική φόρμα κατοχύρωσης μεγάλου δώρου (Παράρτημα Γ1) και στη συνέχεια η εταιρεία MINDTRAP θα επικοινωνεί με τους δικαιούχους έως και τις 20/6/2015 για να τους ενημερώσει σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και διαδικασία παραλαβής αυτών. Ο νικητής κατά την παραλαβή θα πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητα του ή ισχύον διαβατήριο καθώς και τη φόρμα κατοχύρωσης μεγάλου δώρου και να συμπληρώνει και υπογράφει τη φόρμα αποδοχής μεγάλου δώρου (Παράρτημα Γ2).

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (Παράρτημα Γ3), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.


Στις περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 20/6/2015 το δικαίωμά του να του αποδοθεί το δώρο. Μετά την ημερομηνία αυτή ο τυχερός /νικητής χάνει αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Mindtrap απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

11) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

13) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Mindtrap παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Mindtrap δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.


14) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,
(β) λόγω μη εντοπισμού είτε κάποιου τυχερού του Προγράμματος, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του,
(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(δ) λόγω μη επίδειξης ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας
(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας κατοχύρωσης/αποδοχής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων
Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/τυχερού/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Mindtrap απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

15) Οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

16) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Mindtrap.

17) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Mindtrap λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

18) Κατά την διεξαγωγή του Προγράμματος, τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν στις φόρμες κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου από τον Συμμετέχοντα είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η πλήρης διεύθυνση διαμονής του, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 ως προς την χρήση των στοιχείων που καταχωρεί για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα είτε μέσω των εταιριών ΓΕΡΜΑΝΟΣ & MINDTRAP, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97 όπως ισχύει για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο τηλ. 800-11-40000.

19) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

20) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 

 

Για να διαβάσετε τα παραρτήματα κάντε click εδώ.