Διακοπή Προγράμματος Magna

Λόγω απόφασης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ να διακόψει το πρόγραμμα MAGNA, όσοι είναι κάτοχοι των καρτών MAGNAGOLD / MAGNABLUE μπορούν να ενημερωθούν στο παρόν για το χρονικό διάστημα ισχύος των καρτών και των προνομίων που παρέχουν.

Σήμερα στις 15/9 τίθεται σε ισχύ η κατάργηση του προγράμματος MAGNA (MAGNA GOLD/MAGNA BLUE).

Από τις 15/10/2011 οι κάτοχοι MAGNA GOLD δε θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα προνόμια της κάρτας τους,καθότι αυτή θα έχει λήξει, σύμφωνα και με σχετική ενημέρωση που θα  λάβουν από την Eurobank.

Τόσο οι κάτοχοι MAGNA GOLD όσο και οι κάτοχοι MAGNA BLUE αναφορικά με τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει θα μπορούν να τους εξαργυρώνουν στο Δίκτυο Καταστημάτων Γερμανός μέχρι και τις 15/11/2011 με την διαδικασία που ισχύει και σήμερα.

Οι κάτοχοι MAGNA GOLD εφόσον επιθυμούν να εξαργυρώσουν θα πρέπει να βεβαιωθούν πως δε θα καταστρέψουν την κάρτα μετά τις 15/10 και μέχρι τις 15/11.

Μετά τις 15/11/2011 οι διαθέσιμοι πόντοι θα λήξουν και δε θα μπορούν να εξαργυρωθούν.