Όροι συμμετοχής στην ενέργεια G-app launch μέσω της εφαρμογής G - app

 

Αύγουστος 2020

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής η «ΓΕΡΜΑΝΟΣ » ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») με διενέργεια κλήρωσης (εφεξής η «Κλήρωση») με την οργανωτική υποστήριξη της εταιρίας «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (περαιτέρω η «Warply» ή «Διαφημιστική») σύμφωνα με τους παρόντες όρους οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  https://warply.s3.amazonaws.com/applications/70de8f34a4eb4044bb5c47d63aabd9ac/gapp_launch_terms.pdf στην εφαρμογή G - app (εφ εξής το «G - App») κατά το χρονικό διάστημα από 20/8/2020 μέχρι κα 30/09/2020

 

1) Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια της Ενέργειας, οποτεδήποτε.

 

2) H τυχόν παράταση της διάρκειας της Ενέργειας, η ακύρωση,  ή η οιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με ανακοίνωση στο G – App  που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

3) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

4) Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη Warply, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια της Ενέργειας, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων και επιπλέον όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

5) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει περαιτέρω να έχουν κάνει εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέσα από την εφαρμογή για κινητές συσκευές με την ονομασία «G - app» και λάβει μέρος στην παρούσα Ενέργεια σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους:

 

α) έχουν ενημερωθεί από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην Ενέργεια  μέσω push notification στο κινητό τους τηλέφωνο ή tablet κατά το χρονικό διάστημα από 20 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου,

β) έχουν κάνει εγγραφή στην εφαρμογή G app στο κινητό τους έως και τις  30 Σεπτεμβρίου και κατά το χρονικό διάστημα από 20 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το παιχνίδι «G-app launch» που είναι αναρτημένο στην ως άνω εφαρμογή.

Διευκρινίζεται ότι κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) συμμετοχής στην Ενέργεια.

 

6) ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Η Ενέργεια θα διαρκέσει από τις  20 Αυγούστου μέχρι και τις  30 Σεπτεμβρίου.

7) Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην Κλήρωση για να κερδίσουν το κατωτέρω Δώρα:

  1. Ένα (1) Samsung galaxy Z flip
  2. Ένα (1) Tablet S6LITE
  3. Ένα (1) SMARTWATCH GALAXY ACTIVE
  4. Ένα (1) GALAXY BUDS
  5. Ένα (1) GAMING monitor LC32JG50QQUXEN (C32JG50)

 

Όσα από τα δώρα αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

8) Tα δώρα της Ενέργειας είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

 9) Η Κλήρωση, η οποία θα γίνει ηλεκτρονικά, για την εξασφάλιση τους τυχαίου και αδιάβλητου, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 12:00 μ.μ. στα γραφεία της “Warply” ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το δ.τ. «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ Μ.Ε.Π.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νυμφαίου 24, Τ.Κ. 11528.
Από την κλήρωση θα προκύψουν 5 νικητές, καθώς και 5 επιλαχόντες – αναπληρωματικοί  νικητές.

Οι νικητές θα κερδίσουν:

  1. Ένα (1) Samsung galaxy Z flip
  2. Ένα (1) Tablet S6LITE
  3. Ένα (1) SMARTWATCH GALAXY ACTIVE
  4. Ένα (1) GALAXY BUDS
  5. Ένα (1) GAMING monitor LC32JG50QQUXEN (C32JG50)

10) Οι νικητές θα ενημερωθούν μετά την κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (mail) στον λογαριασμό που έχουν δηλώσει και θα έχουν περιθώριο απάντησης / επιβεβαίωσης (acceptance) εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Με την απάντησή τους οι νικητές θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία τους ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί το δώρο.

11) Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν στο άνω χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει η Διοργανώτρια εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για την απόδοση του Δώρου προς τον νικητή που δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα και στη συνέχεια καλούνται οι επιλαχόντες κατά την σειρά ανάδειξής τους. 

12) Η αποστολή του Δώρου θα γίνεται μέσω ταχυδρομείου (courier) μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση (acceptance) του Δώρου. Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου, αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στη Διαφημιστική για να αποσταλεί/παραληφθεί από τον 1ο επιλαχόντα.

13) Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

14) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση.

15) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον δικαιούχο / νικητή για την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη, επί σαρανταοχτώ (48) συνεχόμενες ώρες από την κλήρωση.

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (όπου απαιτείται για τα δώρα της κλήρωσης) 

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή  σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Warply απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

16) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

17) Κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και μέχρι την παράδοση των Δώρων, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

18) Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας). Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την κλήρωση δώρων συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

-           Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα

-           Αριθμό τηλεφώνου κινητό

-           E-mail

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διεξαγωγή της Ενέργειας,  τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την επικοινωνία για την ενημέρωση των νικητών να παραλάβουν τα δώρα τους.

Τα δεδομένα διατηρούνται για 6 μήνες από την ημερομηνία της λήξης της Ενέργειας και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την Ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη της Ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη της Ενέργειας συνεργάζεται  με:

Α) Την  Μονοπρόσωπη Εταιρεία  με την επωνυμία «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο Warply που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νυμφαίου 24, Τ.Κ. 11528.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

•           Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

•           Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το Πρόγραμμα.

•           Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

•           Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

•           Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

•           Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την Ενέργεια G-app launch μέσω της εφαρμογής G app», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της Ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της Ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στην Ενέργεια συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη της Ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

19) Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια  τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

20) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ G-app launch

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην ενέργεια  G-app launch  δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους της Ενέργειας, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα                                                         Επώνυμο         

Τηλέφωνο                                                    Διεύθυνση      

Πόλη                                                            ΤΚ         

Ημερομηνία Γέννησης                                  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας        

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια    

           

 Υπογραφή   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2020 στην Ενέργεια G-app launch  που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Warlpy (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….