ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2020

Η Προωθητική ενέργεια 

  1. Αγοράστε νέο εκτυπωτή από τη λίστα του παρακάτω πίνακα (τα «Επιλεγμένα προϊόντα») μεταξύ 1/10/2020 και 31/12/2020 (η «Περίοδος της προωθητικής ενέργειας») και διεκδικήστε επιστροφή χρημάτων έως 100 €.

Επιλεγμένοι εκτυπωτές και σαρωτές

Ποσά επιστροφής χρημάτων*

L1110

20 €

L11160

100 €

L1300

50 €

L14150

70 €

L15150

100 €

L15160

100 €

L1800

70 €

L3110

25 €

L3111

25 €

L3150

30 €

L3151

30 €

L3156

30 €

L3160

30 €

L4150

40 €

L4160

40 €

L5190

40 €

L6160

40 €

L6170

50 €

L6190

50 €

L6550

100 €

L6570

100 €

L7160

50 €

L7180

70 €

L805

40 €

L810

50 €

L850

50 €

M1100

30 €

M1120

30 €

M1170

40 €

M15140

100 €

M2120

40 €

M2170

40 €

M3170

50 €

 

2. Η Προωθητική ενέργεια ισχύει για τα Επιλεγμένα προϊόντα που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας απευθείας από την Epson ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Epson.

3. Η Προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα, την Κύπρο, τα οποία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έως και 2 αιτήσεις ανά νοικοκυριό. Μόνο 1 αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανά Επιλεγμένο προϊόν.

4. Η Προωθητική ενέργεια απευθύνεται μόνο σε πελάτες τελικούς χρήστες. Αιτήσεις για Επιλεγμένα προϊόντα, τα οποία αγοράζονται και μεταπωλούνται σε τρίτο μέρος δεν γίνονται αποδεκτές για τη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια. Οι μεταπωλητές δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εκ μέρους των πελατών τους.

5. Η Προωθητική ενέργεια δεν απευθύνεται σε υπαλλήλους της Epson, αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, υπαλλήλους λιανικών πωλήσεων των συμμετεχόντων προμηθευτών ή σε οποιονδήποτε συνδέεται με την Προωθητική ενέργεια.

6. Η Προωθητική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε μεταχειρισμένο, ανακατασκευασμένο ή επιδιορθωμένο εμπόρευμα.

7. Η αίτηση για επιστροφή χρημάτων πρέπει να υποβληθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η τελική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι 31/01/2021.

Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

8. Κάντε την αίτησή σας online μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.epson.gr/ecotankcashback, συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης και υποβάλλοντάς την μαζί με ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς και μια φωτογραφία του σειριακού αριθμού του εκτυπωτή. Θα σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού.

9. Η απόδειξη αγοράς θα πρέπει να είναι ένα ευανάγνωστο αντίτυπο της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του πωλητή λιανικής, η ημερομηνία αγοράς, το όνομα του προϊόντος και η τιμή αγοράς.

10. Μόλις παραληφθεί μια αίτηση, θα σταλεί μέσω e-mail μια επιβεβαίωση της παραλαβής

11.Η καταβολή της επιστροφής χρημάτων θα γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς εντός 30 ημερών από την παραλαβή της επικύρωσης της αίτησης. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας θα πραγματοποιεί τραπεζικές μεταφορές μόνο σε λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα στην οποία έγινε η αγορά του προϊόντος Epson. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έξοδα τράπεζας, με τα οποία επιβαρύνεστε για τυχόν τραπεζική μεταφορά της επιστροφής χρημάτων. Ομοίως, σε περίπτωση που η τράπεζα σάς επιβάλει τις εν λόγω χρεώσεις, θα σας αφαιρεθεί το ποσό από το ποσό της επιστροφής από την τράπεζά σας.

12. Αν το άτομο που καταχωρεί την αίτηση και φέρει την ευθύνη για τη διασφάλιση της καταχώρισης των σωστών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, καθώς εάν παρασχεθούν εσφαλμένα στοιχεία και ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας πραγματοποιήσει μια πληρωμή η οποία απορριφθεί ή δεν παραληφθεί από εσάς, τότε ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν φέρει καμία ευθύνη για επανάληψη της πληρωμής.

Περιορισμοί

13. Επειδή η πληρωμή της επιστροφής χρημάτων αποτελεί φορολογητέο κέρδος, η φορολογική οφειλή βαρύνει τον αποδέκτη.

14. Εάν το Επιλεγμένο προϊόν, για το οποίο υποβάλλεται μια αίτηση, επιστραφεί στον πωλητή για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αίτησης της επιστροφής χρημάτων και τυχόν επιστροφή χρημάτων που έχει ήδη καταβληθεί στον πελάτη θα πρέπει να επιστραφεί στον Υπεύθυνο της προωθητικής ενέργειας εντός επτά ημερών.

15. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην επικύρωση μιας αίτησης, εάν πιστεύει ότι ενδέχεται να μην είναι νόμιμη

16. Μια αίτηση δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν:

a.Το Επιλεγμένο προϊόν δεν αγοράστηκε εντός της Περιόδου της προωθητικής ενέργειας

b. Η φόρμα αίτησης δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως

c. Η απόδειξη αγοράς δεν παρασχέθηκε ή δεν ήταν ευανάγνωστη

d. Η αίτηση δεν υποβλήθηκε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς

e. Δεν έχετε ακολουθήσει τους συγκεκριμένους όρους και τις προϋποθέσεις.

Προσωπικά δεδομένα

17. Κατά την εγγραφή για την Προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να δώσετε τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την παραχώρηση της Προωθητικής ενέργειας της Epson. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη Δήλωση Πληροφοριών Απορρήτου Προωθητικών ενεργειών. Πέρα από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για την Προωθητική ενέργεια, η Epson θα σας ζητήσει επίσης την συναίνεσή σας, ώστε να μπορεί η Epson να σας στέλνει υλικά μάρκετινγκ, όπως έρευνες σχετικά με προϊόντα μάρκας Epson, ενημερωτικά δελτία ή/και διαφημίσεις από την Epson. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δεχτείτε. 

Γενικά

18. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αιτήσεις που έχουν χαθεί. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας θα απορρίψει αιτήσεις οι οποίες λαμβάνονται μετά από την καταληκτική ημερομηνία και αιτήσεις οι οποίες ευλόγως κρίνονται ως ημιτελείς, δυσανάγνωστες ή πλαστές.

19. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία έχετε αγοράσει το Επιλεγμένο προϊόν και υπάγονται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της εν λόγω χώρας.

20. Με τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη Προωθητική ενέργεια, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις. Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας διατηρεί το δικαίωμα να τους ακυρώσει ή να τους τροποποιήσει χωρίς ειδοποίηση, σε περίπτωση συνθηκών πέρα από τον εύλογο έλεγχό του.

Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας: Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας είναι η Epson Europe B.V. με νόμιμη έδρα το Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες. Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε όπως αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Epson European Marketing Department, P744 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD Αγγλία