ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL»

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL»

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» (εφεξής «MINDTRAP» ή «Διαφημιστική») που εδρεύει στη λεωφόρο Πεντέλης αρ.70 του Δήμου Χαλανδρίου,  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα στο κατάστημα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ  στο “Mall” (εφεξής το «Κατάστημα») με τίτλο «GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε κληρώσεις δώρων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 19/12/2019 μέχρι και 21/12/2019.

 

 •  

 

H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με ανακοίνωση στο site που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση  και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι επισκεφθούν το κατάστημα Γερμανός στο Mall (Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 151 22),   και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

 1. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο Mall, κατά τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 19-20-21/12/2019 και η διάρκειά του θα συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.

 

 1. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη MINDTRAP, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων και επιπλέον όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ:

Συμμετοχή στις κληρώσεις έχουν όσοι επισκέπτονται το κατάστημα και προβαίνουν σε αγορά προϊόντος GARMIN. Θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές κληρώσεις και για τη συμμετοχή σε αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγορά προϊόντος/ων GARMIN.

 

Κάθε καταναλωτής που θα προβεί σε αγορά προϊόντος GARMIN που απευθύνεται σε ενήλικους “ενηλίκων” έχει δικαίωμα μίας (1) και μόνο συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα ενηλίκων ανεξαρτήτως εάν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από μία αγορές ή την ίδια μέρα ή κάποια από τις ημέρες που διαρκεί το Πρόγραμμα.

Κάθε καταναλωτής που θα προβεί σε αγορά προϊόντος GARMIN που απευθύνεται σε παιδιά “παιδικών” έχει δικαίωμα μίας (1) και μόνο συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα παιδιών ανεξαρτήτως εάν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από μία αγορές ή την ίδια μέρα ή κάποια από τις ημέρες που διαρκεί το Πρόγραμμα.

Κάθε καταναλωτής που θα προβεί σε αγορά προϊόντος GARMIN “ενηλίκων” και σε αγορά προϊόντος GARMIN “παιδικών” έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα “ενηλίκων” και μίας (1) συμμετοχής στην κλήρωση για τα δώρα παιδιών.

Η διαδικασία για την συμμετοχή στις κληρώσεις θα γίνεται με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς στη προωθήτρια του Προγράμματος. Η προωθήτρια αφού βεβαιωθεί για την αγορά του προϊόντος GARMIN συλλέγει και καταχωρεί  τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντος σε tablet (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, mail) καθώς και τον μοναδικό αριθμό του παραστατικού (απόδειξης).

 

 1. ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ “GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL

                                

5A) ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GARMIN ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

 
 

Δώρο Εμπειρίας: “DIRT GAMES EXPERIENCE”

2

 

Δώρο Εμπειρίας: Συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 5 χιλιομέτρων

10

 

ELECTRIC SCOOTER RAZOR POWERCORE E100 RD

3

 

BLUETOOTH SPEAKER JBL CLIP 3 

5

 

 

5B) ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ GARMIN ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

 
 

VOUCHER 2 εισιτηρίων για ταινία στα VILLAGE CINEMAS

5

 

BLUETOOTH SPEAKER STAR WARS DARTH VADER

5

 

BLUETOOTH SPEAKER STAR POP JUNIOR

5

 

 

 

 

H διαδικασία των δύο κληρώσεων θα γίνει ηλεκτρονικά προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου, και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της MINDTRAP την Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 13:00μ.μ

Η κλήρωση που αφορά στα δώρα για “ενήλικες” θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery και θα προκύψουν 20 τυχεροί/νικητές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία MINDTRAP για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

 

Η σειρά με την οποία θα αποδοθούν τα δώρα στους νικητές που συμμετείχαν στη κλήρωση για τους ενήλικες είναι η εξής:

 • 1ος έως και 2ος νικητής για το δώρο εμπειρίας “DIRT GAMES EXPERIENCE”
 • 3ος έως και 12ος νικητής για το δώρο εμπειρίας συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 5 χιλιομέτρων
 • 13ος έως και 15ος νικητής για το δώρο ELECTRIC SCOOTER RAZOR POWERCORE E100 RD
 • 16ος έως και 20ος νικητής για το δώρο BLUETOOTH SPEAKER JBL CLIP 3 

 

Η κλήρωση που αφορά στα δώρα για “παιδιά” θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery και θα προκύψουν 15 τυχεροί/νικητές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία MINDTRAP για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

 

Η σειρά με την οποία θα αποδοθούν τα δώρα στους νικητές που συμμετείχαν στη κλήρωση για τα παιδιά είναι η εξής:

 • 1ος έως και 5ος νικητής για το δώρο VOUCHER 2 εισιτηρίων για ταινία στα VILLAGE CINEMAS
 • 6ος έως και 10ος νικητής για το δώρο BLUETOOTH SPEAKER STAR WARS DARTH VADER
 • 11ος έως και 15ος νικητής για το δώρο BLUETOOTH SPEAKER STAR POP JUNIOR

 

 

 

Όσα από τα δώρα αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόδοση  των δώρων εμπειρίας Dirt Games Experience και συμμετοχής στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας των 5 χλμ, ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β των παρόντων όρων.  

 

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα και τη χρήση τους,  δεν παρέχουν ουδεμία ασφάλεια ή εγγύηση ή άλλου είδους παροχή και δεν ευθύνονται για τυχόν ματαίωση ή αναβολή τυχόν εκδηλώσεων που αποτελούν τα Δώρα καθώς αυτά παρέχονται από τρίτους παρόχους που φέρουν κάθε ευθύνη για την διοργάνωσή αυτών και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτούς. Ως εκ τούτου οι νικητές,  αποδέχονται ότι έχουν την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις που αποτελούν Δώρα και  δηλώνουν και εγγυώνται ότι διαθέτουν την απαραίτητη καλή φυσική κατάσταση για την συμμετοχή τους σε αυτές ,  ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα που τους ζητούνται από τους τρίτους παρόχους των δώρων και ότι θα υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα τους ζητηθούν.   Ενδεικτικά η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, τυχόν ματαίωση, καθυστέρηση, ή αδυναμία ολοκλήρωσης των εκδηλώσεων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση των δώρων, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους, ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως έξοδα σίτισης, μετακίνησης ή άλλα προσωπικά έξοδα.

 

Τα προϊόντα GARMIN που απευθύνονται στους ενήλικες “ενηλίκων” και αντίστοιχα στα παιδιά “παιδικών” αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Τα δώρα εμπειρίας περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων  του Προγράμματος, ο νικητής πρέπει να παραλάβει το δώρο που κέρδισε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι την 07/01/2020. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ευρεθεί στις τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας από την διαφημιστική ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι το αρνείται και σε κάθε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει και παραλάβει το δώρο του,  τότε ο νικητής αυτός ακυρώνεται.

 

Η παράδοση των δώρων κλήρωσης πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με την διαφημιστική εταιρία Mindtrap στο τηλ. 210-6840922. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της Mindtrap  επί της οδού Λεωφόρου Πεντέλης 70, Χαλάνδρι, ΤΚ 15234. Η εταιρεία MINDTRAP θα παραμείνει κλειστή στις 24, 27 & 31.12.19. Θα πρέπει κατά τη παραλαβή των δώρων να συμπληρώσουν την  αντίστοιχη φόρμα αποδοχής / παραλαβής δώρων και να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1, Γ2)

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στη Διαφημιστική για να αποσταλεί/παραληφθεί από τον 1ο επιλαχόντα.

 

8) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

9) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

 

10) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  και της MINDTRAP παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

11) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης του μοναδικού κωδικού για την απόδειξη ότι κέρδισε το δώρο

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (για τα δώρα της κλήρωσης)  ή/και των σχετικών εγγράφων που προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και MINDTRAP απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

12) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

13) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

14) Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας). Για τη συμμετοχή στη διάδραση για κλήρωση δώρων συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 •  
 •  
 •  

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διεξαγωγή του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την ενημέρωση των νικητών να παραλάβουν τα δώρα τους.

Τα δεδομένα διατηρούνται για 6 μήνες από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος,  η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «MIND TRAP MON ΕΠΕ»  που εδρεύει στη λεωφόρο Πεντέλης αρ.70 του Δήμου Χαλανδρίου.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το προωθητικό πρόγραμμα «GARMIN@ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

15) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

16) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ GARMIN “ΕΝΗΛΙΚΩΝ” – “ΠΑΙΔΙΚΑ”

 

 

 

 

Prod.Hier.3

Material

Description

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ACTIVITY TRACKERS

20389325

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 LIGHT SIDE

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20389324

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 DARK SIDE

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20389323

ACT TRACK GARMIN JUNIOR FROZEN2 ELSA

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20389322

ACT TRACK GARMIN JUNIOR FROZEN2 ANNA

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20381016

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 ADJ SPIDERM BK

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20381015

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 ADJ SPIDERM RED

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20381014

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 ADJ PRIN PURP

Παιδικά

ACTIVITY TRACKERS

20381013

ACT TRACK GARMIN JUNIOR2 ADJ PRIN PINK

Παιδικά

SMARTWATCHES

20390100

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 35 BK

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20389175

SMARTWATCH GARMIN SWIM 2 WHITE ST

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20389174

SMARTWATCH GARMIN SWIM 2 SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387046

GARMIN VIVOMOVE STYLE BLACK SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387045

GARMIN VIVOMOVE STYLE PINK LIGHT GD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387044

GARMIN VIVOMOVE STYLE GREEN SILVER

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387043

GARMIN VIVOMOVE STYLE WHITE ROSE GD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387042

GARMIN VIVOMOVE 3 BLACK SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387041

GARMIN VIVOMOVE 3 GRAY SILVER

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387040

GARMIN VIVOMOVE 3S NAVY ROSE GOLD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387039

GARMIN VIVOMOVE 3S SAND ROSE GOLD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387038

GARMIN VIVOMOVE 3S ROSE LIGHT GOLD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387037

GARMIN VIVOMOVE 3S GRAN BLUE SILVER

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387036

GARMIN VIVOACTIVE 4 BLACK SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387035

GARMIN VIVOACTIVE 4 GRAY SILVER

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387034

GARMIN VIVOACTIVE 4S WHITE ROSE GOLD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387033

GARMIN VIVOACTIVE 4S BLACK SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387032

GARMIN VIVOACTIVE 4S GRAY SILVER

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387031

GARMIN VENU SAND ROSE GOLD

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387020

GARMIN VENU BLACK SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20387019

GARMIN VENU GRANITE BLUE SILV

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386763

GARMIN 6X PRO BK BLACK BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386762

GARMIN 6 PRO BK BLACK BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386761

GARMIN FENIX 6 SILV BLACK BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386760

GARMIN FENIX 6S PRO BK BLACK BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386759

GARMIN FENIX 6S PRO ROSE GOLD WHITE BAN

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386758

GARMIN FENIX 6S SILV BLACK BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20386757

GARMIN FENIX 6S SILV WHITE BAND

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20383145

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 45 LAVA RED

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20383144

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 45 BLACK

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20383143

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 45S IRIS

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20383142

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 45S WHITE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20381836

SMARTWATCH GARMIN INSTICT SEA FOAM

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20381835

SMARTWATCH GARMIN INSTICT LAKESIDE BLUE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20381834

SMARTWATCH GARMIN INSTICT SUNBURST

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20381018

SMARTWATCH GARMIN VIVOMOVE HR SEAFOAM BL

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20381017

SMARTWATCH GARMIN VIVOMOVE HR SANDSTONE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20378039

SMARTWATCH GARMIN INSTINCT TUNDRA

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20378038

SMARTWATCH GARMIN INSTINCT BLACK

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20374171

SMARTWATCH GARMIN VIVOACTIVE 3 MUSIC BL

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20373789

SMARTWATCH GARMIN VIVOMOVE HR BLACK/RG S

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20373785

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 30 ΜΩΒ

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20373784

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 30 TURQ

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20373783

SMARTWATCH GARMIN FORERUNNER 30 BLACK

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20368527

SMARTWATCH GARMIN VIVOACTIVE3 SLATE

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20368526

SMARTWATCH GARMIN VIVOACTIVE3 WH S.STEEL

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20368525

SMARTWATCH GARMIN VIVOACTIVE3 BL S.STEEL

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20368522

SMARTWATCH GARMIN VIVOMOVE HR RGO/W S/M

Ενήλικες

SMARTWATCHES

20368521

SMARTWATCH GARMIN VIVOMOVE HR BLACK L

Ενήλικες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 

Dirt Games Experience

Η εμπειρία Dirt Games Experience περιλαμβάνει μια μέρα με τους πρωταγωνιστές των EKO Racing Dirt Games στο Διαδρόμιο. 

Ο κυπελλούχος του θεσμού το 2017 & 2018 Γιώργος Ζυμαρίδης και ο κορυφαίος Έλληνας οδηγός Rally Λάμπρος Αθανασούλας θα ξεναγήσουν τους νικητές στα "μυστικά" των Dirt Games. H ημέρα περιλαμβάνει:

 1. Καφέ και γνωριμία
 2. Ενημέρωση σχετικά με τους αγώνες Crosscar, την πίστα του Διαδρόμιου και τους κανόνες ασφαλείας
 3. Γνωριμία με τα Crosscar που συμμετέχουν στους αγώνες τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες τους
 4. Δυο γύρους με το στο EKO Racing Dual με οδηγό τον Γιώργο Ζυμαρίδη
 5. 2 γύροι Solo στην πίστα με Crosscar (Προϋποθέτει πως οι τυχεροί/συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα)
 6. Ενημέρωση και φαγητό με τοπικά βιολογικά προϊόντα 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, να έχουν εν ισχύ δίπλωμα οδήγησης, και θα υπογράψουν δήλωση αποποίηση ευθύνης που απαλλάσσει τη διοργάνωση από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

Η συνολική χρονική διάρκεια της ξενάγησης / ενημέρωσης θα είναι περίπου 2 ώρες ενώ η διάρκεια οδήγησης θα είναι δύο γύροι συνολικής διάρκειας περίπου 5 λεπτών. Ο τύπος του οχήματος είναι Dirt Games Dual, το διοργανώνει ο promoter του EKO Racing Dirt Games Κωνσταντίνος Σταύρου και θα γίνει στην πίστα Διαδρόμιο στον Κουτάλα Κορίνθιας

Θα γίνει ένα Σάββατο τον Ιανουάριο, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ 5ΧΛΜ

 

Είναι ο αγώνας 5χλμ που γίνεται στα πλαίσια του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας και διοργανωτής είναι ο ΣΕΓΑΣ.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL»

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην κλήρωση για τα δώρα “ενηλίκων” της προωθητικής ενέργειας “GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL” δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 


Δώρο Εμπειρίας: “DIRT GAMES EXPERIENCE”

 


Δώρο Εμπειρίας: Συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 5 χιλιομέτρων 

 

ELECTRIC SCOOTER RAZOR POWERCORE E100 RD

          

 

BLUETOOTH SPEAKER JBL CLIP 3 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην MINDTRAP.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL»

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στην κλήρωση για τα “παιδικά” δώρα της προωθητικής ενέργειας “GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL” δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 


VOUCHER 2 εισιτηρίων για ταινία στα VILLAGE CINEMAS

 

BLUETOOTH SPEAKER STAR WARS DARTH VADER 

          

 

BLUETOOTH SPEAKER STAR POP JUNIOR

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην MINDTRAP.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στο Πρόγραμμα «GARMIN @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MALL» που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Mindtrap (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….