Για το Σπίτι - Φυσικό Αέριο

 

Εξασφάλισε σήμερα το προϊόν του φυσικού αερίου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του σπιτιού σου.

Τα προϊόντα φυσικού αερίου της Protergia για το σπίτι, καλύπτουν την ανάγκη σου για φθηνότερη ενέργεια προσφέροντας πραγματικά ανταγωνιστικές χρεώσεις και ξεκάθαρο τρόπο τιμολόγησης.

Επίλεξε σήμερα στο Γερμανό ένα από τα προϊόντα φυσικού αερίου που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες και ενημερώσου αναλυτικά για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά τους.

 

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για οικιακούς πελάτες:

  • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης επικυρωμένα από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου,
  • Πρόσφατη ένδειξη του μετρητή κατανάλωσης φυσικού αερίου
  • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς τον Προμηθευτή να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη,

Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής