Για το Σπίτι - Double Energy Max

 

Διπλή Eνέργεια και κερδίζεις περισσότερο!

Έκπτωση έως 45%* στην ηλεκτρική ενέργεια και 30% έκπτωση στο φυσικό αέριο για 2 ολόκληρα χρόνια!

  * Σε σχέση με το Βασικό Προμηθευτή. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/01/2020, για 24μηνη σύμβαση

Το Protergia Double Energy MAX απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

                          

  Double Energy Max

  • Ηλεκτρική Ενέργεια: Προωθητική Ενέργεια «Οικιακό/Οικιακό Ν – MAX», με 42% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας ημέρας και 15% έκπτωση στις χρεώσεις ενέργειας νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές και χρέωση παγίου 2,25€/μήνα.
  • Φυσικό Αέριο: Προωθητική Ενέργεια «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX», με 30% έκπτωση στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου και πάγιο 3,5€/μήνα.