Για το Σπίτι - Double Energy

 

Έκπτωση 30% στο φυσικό αέριο και 30% έκπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια για 2 ολόκληρα χρόνια!

Το Protergia Double Energy απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

 

  • Δωρεάν πάγιο για το Οικιακό Κοινόχρηστο και χρέωση παγίου 3,5€/μήνα για το Οικιακό Αυτόνομο 
  • Η έκπτωση 30% στο ηλεκτρικό ρεύμα εφαρμόζεται στη χρέωση ενέργειας ημέρας, στους συνεπείς πελάτες
  • Η έκπτωση 30% στο φυσικό αέριο εφαρμόζεται στην τιμή προμήθειας φυσικού αερίου
  • Ισχύει για νέες αιτήσεις
  • Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31/10/2019, για 24μηνη σύμβαση