ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία AMUSE EVENT MANAGEMENTΜ.ΕΠΕ που εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήστου Λαδά 1 (εφεξής «Amuse» ή «Διαφημιστική»),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα διαδράσεων και κλήρωσης δώρων με τίτλο «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασία  ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του σημείου πώλησης του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά 13 (εφεξής το «Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Αγίας Παρασκευής Αττικής Αναστασία Λάφη (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») την Τρίτη 25/09/2018.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την ως άνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διαφημιστική στο τηλέφωνο 210-6444751, κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 10:00 έως τις 18:00 την Τρίτη 25/09/2018.

2. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

4. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά αρ. 13 (εφεξής το Κατάστημα) κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη Amuse, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTECorner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

6. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται μόνο για την ημέρα Τρίτη 25/09/2018 και από ώρα 09:00 έως ώρα 19:00.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ:

Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα, (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα, στην οδό Αγγέλου Μεταξά 13 την Τρίτη 25/09/2018 από ώρα 09:00 μέχρι και ώρα 19:00 και να λάβει μέρος (συμμετέχει) έστω και σε μία μόνο ή περισσότερες από τις παρακάτω πέντε (5) αναφερόμενες διαδράσεις, σκανάροντας  ειδικό κωδικό QRCODE, με τη βοήθεια προωθητικής ομάδας που θα  βρίσκεται/πλαισιώνει όλες τις 5 διαδράσεις του Προγράμματος  που θα διεξάγονται  στο χώρο του καταστήματος. Για το σκανάρισμα του QRCODE, ώστε να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων  είναι απαραίτητα τα στοιχεία του συμμετέχοντα, όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail και μετά συμμετέχει στη διάδραση ή τις διαδράσεις της επιλογής του.  Ο κάθε συμμετέχων ανεξάρτητα σε πόσες διαδράσεις έχει λάβει μέρος (μία ή περισσότερες) συμμετέχει μία μόνο φορά στη κλήρωση των δώρων εμπειρίας του Προγράμματος , όπως ορίζονται  στο άρθρο 8.1.

Οι διαδράσεις του Προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Create Your Own Art
 2. The Robot Challenge
 3. The “Smart” Escape Room
 4. Ride the Waves
 5. Volcano Bungee Jumping

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “CREATE YOUR OWN ART”: Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει σε κινητό SAMSUNG GALAXY NOTE9 που θα διαθέτουν οι προωθήτριες, θα σχεδιάζει ο συμμετέχων ένα έργο τέχνης της επιλογής του από μια γκάμα επίλογων με τη χρήση του Samsung Note 9 pen. Κατά τη διάρκεια της διάδρασης η αποτύπωση του έργου τέχνης που σχεδιάζει ο συμμετέχων θα εμφανίζεται σε οθόνη εντός του καταστήματος.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “THE ROBOT CHALENGE”: Σε ειδική κατασκευή  σαν πίστα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χειριστούν το XIAOMI MI ROBOT BUILDER και   με τους χειρισμούς τους να το οδηγήσουν μέσα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή.

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “THE SMART ESCAPE ROOM”: Οι συμμετέχοντες παίκτες αντικρίζουν το χώρο του Smart Home σε περικυκλωμένο από κίτρινη ταινία “CRIME SCENE - DO NOT CROSS”. Οι οδηγίες που λαμβάνουν είναι οι εξής: Παρακολουθήστε το μήνυμα στην τηλεόραση. Πρέπει να βρούν τον “ένοχο” και ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 3 λεπτών. Οποιαδήποτε ενέργεια για να βρεθεί ο “ένοχος” εκτελείται από τον συμμετέχοντα μόνο με τη χρήση του tablet που του διαθέτει η προωθητική ομάδα. Το παιχνίδι/συμμετοχή τελειώνει όταν βρεθεί ο “ένοχος” προτού τελειώσει ο χρόνος ή με τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “RIDE THE WAVES”: Ο συμμετέχων ανεβαίνει στο τοποθετημένο στον χώρο surf stand φορώντας το ρολόι της Samsung. Η σανίδα ξεκινά να κινείται και οι οθόνες στον χώρο προβάλουν περιβάλλον surf ενώ ο επισκέπτης ισορροπεί στην σανίδα. Πριν από τη συμμετοχή του στη διάδραση ο συμμετέχων υπογραφεί την ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “ RIDE THE WAVES” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ή Γ1.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “VOLCANO BUNGEE JUMPING”: Με τη βοήθεια της προωθητικής ομάδας ο συμμετέχων οδηγείται στον χώρο της διάδρασης οπού φοράει το VR gr και βιώνει την εμπειρία  bungee jumping. Πριν από τη συμμετοχή του στη διάδραση ο συμμετέχων υπογραφεί την ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “ VOLCANO BUNGEE JUMPING” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ή Δ1.

Οι συμμετέχοντες  των δύο παρακάτω διαδράσεων

 • Create Your Own Art
 • The Robot Challenge

εκτός από τη συμμετοχή τους στην κλήρωση για τα δώρα εμπειρίας του Προγράμματος, θα συμμετέχουν επιπλέον και στις   2 αντίστοιχες  κληρώσεις των  δώρων διαδράσεων που αναφέρονται στη παράγραφο 8.2  και αφορούν μόνο στη συμμετοχή στις συγκεκριμένες διαδράσεις, σε οποιαδήποτε από τις δύο ή και στις δύο, “Create Your Own Art” και “The Robot Challenge”

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης. Οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα  ότι συμμετέχουν στις διαδράσεις αποκλειστικά με δικής τους ευθύνη, ότι είναι υγιείς και ότι η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε αυτούς κατά την συμμετοχή τους στις διαδράσεις του Προγράμματος  ενώ η Διοργανώτρια δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ή ασφάλεια.

Κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

8. ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

8.1 ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΔΩΡΩΝ

 
 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ταξίδι για δυο ημέρες για δύο άτομα στο Λονδίνο ή τη Ρώμη.
Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, σε δίκλινο με πρωινό και αφορά έναν από τους δύο προορισμούς, κατ’ επιλογή του νικητή.

1 δώρο

(ένας νικητής)

 

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαμονή για δύο ημέρες για δύο άτομα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων σε δίκλινο με πρωινό, σε προορισμό που θα επιλέξει ο νικητής, ανάμεσα σε έναν από τους ακόλουθους προορισμούς:  ή Θεσσαλονίκη, ή Ιωάννινα, ή Μονεμβασιά.

2 δώρα

(δύο νικητές)

 

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1. Ένα δείπνο για 2 στο DINNER IN THE SKY –  η εμπειρία περιλαμβάνει μενού 5 πιάτων, 50 μέτρα επάνω από την Αθήνα.

 

Ή

 1. Ένα Σαββατοκύριακο για 2 άτομα με rafting στο Βοϊδομάτη για δυο άτομα, διαμονή στην Αρίστη σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, σε δίκλινο με πρωινό και rafting από την Trecking Hellas.

 

Ένα από τα δύο παραπάνω δώρα της Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ανάλογα με την επιλογή του νικητή.

3 δώρα

(3 νικητές)

 

 

8.2 ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΑ ΔΙΑΔΡΑΣΕΩΝ

 

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 (για τη συμμετοχή στη διάδραση (“CREATE YOUR OWN ART”)

1 δώρο

(ένας νικητής)

XIAOMI MI ROBOT BUILDER (για τη συμμετοχή στη διάδραση “THE ROBOT CHALLENGE”)

1 δώρο

(ένας νικητής)

 

H διαδικασία της κλήρωσης για όλα τα παραπάνω δώρα, ανά κατηγορία, θα γίνει εντός του καταστήματος  παρουσία συμβολαιογράφου ώρα 19:30μ.μ στις 25/9/2018.

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery θα προκύψουν οι τυχεροί ανά κατηγορία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής για κάθε κατηγορία θα λάβει ένα μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο με το οποίο θα ενημερώνεται ποιο δώρο κέρδισε και ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία AMUSE για τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του.

Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

Η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις είναι οι εξής:

 1. Ένας νικητής για το δώρο εμπειρίας της Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και 3 επιλαχόντες.
 2. Δύο νικητές για τα δώρα εμπειρίας της Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και 6 επιλαχόντες (3 επιλαχόντες για κάθε νικητή).
 3. Τρεις νικητές για τα δώρα εμπειρίας της Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και 9 επιλαχόντες (3 επιλαχόντες για κάθε νικητή).
 4. Ένα νικητής για το δώρο SAMSUNG GALAXY NOTE9 και 3 επιλαχόντες.
 5. Ένας νικητής για το δώρο XIAOMI MI ROBOT BUILDER και 3 επιλαχόντες.

9. Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει  καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρων,  για οποιονδήποτε λόγο.

Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ  περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του δώρου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω όρο 8 ενώ δεν καλύπτονται επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. άλλες μετακινήσεις/γεύματα/διαμονή κλπ)

Ειδικότερα, η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων που αποτελούν ταξίδια ή άλλες παροχές όπως π.χ. γεύματα, έχουν αναληφθεί από τρίτους συνεργαζόμενους με την Διοργανώτρια παρόχους υπηρεσιών, που ευθύνονται και για την εν λόγω παροχή των υπηρεσιών τους και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ , δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια ή ευθύνεται για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από αυτούς. Διευκρινίζεται ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει  καμία ευθύνη και οι νικητές και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά  αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο πλαίσιο των προσφερόμενων ταξιδιών. Επίσης, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ   δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής, για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης κατά τα προαναφερόμενα. Επίσης, και μόνο για τους ανωτέρω λόγους,  η ΓΕΡΜΑΝΟΣ  δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους νικητές τα Δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων εμπειρίας και διαδράσεων, ο νικητής πρέπει να αξιώσει το δώρο που κέρδισε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης δηλαδή μέχρι την 10η/10/2018. Tα ταξίδια δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε επίσημες αργίες και τις περιόδους εορτών. Τα ταξίδια θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κλήρωσης. To δείπνο για δύο άτομα στο Dinner in the Sky μπορεί να πραγματοποιηθεί από 2 Μαΐου 2019 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2019.  Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει το δώρο του,  τότε ακυρώνεται και νικητής ορίζεται ο πρώτος επιλαχών από κάθε κατηγορία δώρων. Κάθε επιλαχών που ενημερώνεται με SMS στο κινητό του τηλέφωνο πρέπει να αξιώσει το δώρο που κέρδισε εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε το μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 7 ημερολογιακών ημερών και ο επιλαχών δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει το δώρο του,  τότε ακυρώνεται και νικητής ορίζεται ο επόμενος επιλαχών κ.ο.κ έως ότου εξαντληθούν και οι 3 επιλαχόντες. Η καταληκτική ημερομηνία απόδοσης όλων των δώρων είναι στις 31/10/2018.

Η παράδοση των δώρων πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με την διαφημιστική εταιρία AMUSE στο τηλ. 210-6444751. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της AMUSE. Θα πρέπει κατά τη παραλαβή των δώρων να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες αποδοχής / παραλαβής δώρων εμπειρίας και δώρων διαδράσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1, Α2, Α3, Α4, Α5)

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου εμπειρίας / δώρου διαδράσεων. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (Παράρτημα Β), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.

11. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

13. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Amuseπαύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

14. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Amuse απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

15. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

16. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

17. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα
 • Αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • E-mail
 • Φωτογραφία ή / και Video μόνο για τις διαδράσεις Ride the Waves  και Volcano Bungee Jumping και μόνο εφόσον συναινεί ο συμμετέχων

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την αποστολή προσωπικού - μοναδικού κωδικού μέσω (SMS)  και την ενημέρωση του συμμετέχοντα ότι πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα, οδός Αγγέλου Μεταξά 13 ώστε να παραλάβει το δώρο που κερδίζει με τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό που του έχει σταλεί, και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) ή και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Το υλικό φωτογραφίες και videos που θα συλλεχτεί από τις διαδράσεις  Ride The Waves και Volcano Bungee Jumping θα διατηρηθεί για έξη (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος και κατόπιν θα καταστραφεί με τρόπο που δεν επιτρέπει την ανάκτηση των δεδομένων. Το υλικό θα διατηρηθεί στα αρχεία της Διοργανώτριας εταιρείας.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE CONCEPT EVENTS»,που εδρεύει στην εδρεύει στο Χαλάνδρι Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ. 152 33

Β) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο MAZI TRAVEL Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 85, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K. 54623, ΤΗΛ. 210-6927000, ΔOY Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Α.Φ.Μ 998083006

 Γ)Το εστιατόριο «Dinner in the Sky» (Premium Events IKE, Οργάνωση         Εκδηλώσεων, Μεταναστών 14Α Βαρη Τ.Κ. 16672, ΤΗΛ. 6945-396509 ΑΦΜ 800513587, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το Πρόγραμμα.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το πρόγραμμα  «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.  

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataPrivacyNotice) στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές, οι οποίοι και θα  πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι για την σχετική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο MAZI TRAVEL Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 85, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K. 54623, ΤΗΛ. 210-6927000 ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα τους ζητηθούν.  Διευκρινίζεται ότι:

1.Νικητές/συνοδοί με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές/συνοδοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών/συνοδών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι νικητές/συνοδοί  υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών/συνοδών, έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ , δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές/συνοδοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές/συνοδούς.

5.Η συμμετοχή στα πακέτα ταξιδίων και στις δραστηριότητες που αυτά τυχόν περιλαμβάνουν,  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και των συνοδών τους. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ,  οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές/συνοδοί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών/συνοδών, πέραν των οριζομένων στον όρο  8 των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους.

9. Οι νικητές και οι συνοδοί τους φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων κατά την διάρκεια οιασδήποτε δραστηριότητας  στους νικητές και συνοδούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ EΜΠΕΙΡΙΑΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Ταξίδι για δυο ημέρες για δύο άτομα στο Λονδίνο

 

Ταξίδι για δυο ημέρες για δύο άτομα στη Ρώμη

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στηνAmuse.

ΣΗΜ:

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές, οι οποίοι και θα  πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι για την σχετική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο MAZI TRAVEL Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 85, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K. 54623, ΤΗΛ. 210-6927000 ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα τους ζητηθούν.  Διευκρινίζεται ότι:

1.Νικητές/συνοδοί με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές/συνοδοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών/συνοδών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι νικητές/συνοδοί  υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών/συνοδών, έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ , δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές/συνοδοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές/συνοδούς.

5.Η συμμετοχή στα πακέτα ταξιδίων και στις δραστηριότητες που αυτά τυχόν περιλαμβάνουν,  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και των συνοδών τους. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ,  οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές/συνοδοί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών/συνοδών, πέραν των οριζομένων στον όρο  8 των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους.

9. Οι νικητές και οι συνοδοί τους φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων κατά την διάρκεια οιασδήποτε δραστηριότητας  στους νικητές και συνοδούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ EΜΠΕΙΡΙΑΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Διαμονή για δύο ημέρες για δύο άτομα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Θεσσαλονίκη.

 

Διαμονή για δύο ημέρες για δύο άτομα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στα Ιωάννινα.

 

Διαμονή για δύο ημέρες για δύο άτομα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Μονεμβασιά.

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στηνAmuse.

ΣΗΜ:

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές, οι οποίοι και θα  πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι για την σχετική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο MAZI TRAVEL Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 85, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K. 54623, ΤΗΛ. 210-6927000 ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα τους ζητηθούν.  Διευκρινίζεται ότι:

1.Νικητές/συνοδοί με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές/συνοδοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών/συνοδών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι νικητές/συνοδοί  υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών/συνοδών, έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ , δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές/συνοδοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές/συνοδούς.

5.Η συμμετοχή στα πακέτα ταξιδίων και στις δραστηριότητες που αυτά τυχόν περιλαμβάνουν,  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και των συνοδών τους. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ,  οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές/συνοδοί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών/συνοδών, πέραν των οριζομένων στον όρο  8 των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους.

9. Οι νικητές και οι συνοδοί τους φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων κατά την διάρκεια οιασδήποτε δραστηριότητας  στους νικητές και συνοδούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ EΜΠΕΙΡΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

 

Ένα δείπνο για 2 άτομα στο DINNER IN THE SKΥ

 

Σαββατοκύριακο για 2 άτομα με rafting στο Βοϊδομάτη

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στηνAmuse.

ΣΗΜ:

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές, οι οποίοι και θα  πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι για την σχετική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο MAZI TRAVEL Ε.Π.Ε., ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 85, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K. 54623, ΤΗΛ. 210-6927000 ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα τους ζητηθούν.  Διευκρινίζεται ότι:

1.Νικητές/συνοδοί με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές/συνοδοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ  σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών/συνοδών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι νικητές/συνοδοί  υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών/συνοδών, έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ , δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές/συνοδοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές/συνοδούς.

5.Η συμμετοχή στα πακέτα ταξιδίων και στις δραστηριότητες που αυτά τυχόν περιλαμβάνουν,  γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και των συνοδών τους. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ,  οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές/συνοδοί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της  να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών/συνοδών, πέραν των οριζομένων στον όρο  8 των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους.

9. Οι νικητές και οι συνοδοί τους φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων κατά την διάρκεια οιασδήποτε δραστηριότητας  στους νικητές και συνοδούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.

Το δώρο τoυ δείπνου για δύο άτομα στο Dinner in the Sky μπορεί να πραγματοποιηθεί από 2 Μαΐου 2019 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2019.   

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “CREATE YOUR OWN ART” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

SAMSUNG GALAXY NOTE 9

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στηνAmuse.

ΣΗΜ:

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “THE ROBOT CHALLENGE” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

XIAOMI MI ROBOT BUILDER

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στηνAmuse.


ΣΗΜ:

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2018 στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Amuse (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “RIDE THE WAVES” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Για την συμμετοχή μου στην ΔΙΑΔΡΑΣΗ “RIDE THE WAVES” του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι “Έλαβα πλήρη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής μου στην δράση RIDE THE WAVES και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω σε αυτή. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό μου ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εντός του χώρου διεξαγωγής της εν λόγω δράσης. Τέλος, παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτησή μου έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχομαι ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου."

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην διάδραση

“RIDE THE WAVES”

 

 

 Υπογραφή

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “RIDE THE WAVES” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

 

Για την συμμετοχή μου στην ΔΙΑΔΡΑΣΗ “RIDE THE WAVES” του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι “ Έλαβα πλήρη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής μου στην διάδράση RIDE THE WAVES και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω σε αυτή. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό μου ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εντός του χώρου διεξαγωγής της εν λόγω δράσης.

Συναινώ σε τυχόν χρήση της δικής μου φωτογραφίας , βιντεοληπτικού υλικού και του ονόματός μου (εφεξής «υλικό»), για λόγους διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος από τον Διοργανωτή, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα), άνευ οιασδήποτε καταβολής αποζημίωσης. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι η χρήση του υλικού αυτού θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά και μόνο τους σκοπούς αυτούς και θα διατηρηθεί για έξη (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος και κατόπιν θα καταστραφεί με τρόπο που δεν επιτρέπει την ανάκτηση των δεδομένων. Το υλικό θα διατηρηθεί στα αρχεία της Διοργανώτριας εταιρείας. Τέλος, παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτησή μου έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχομαι ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου."

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην διάδραση

“RIDE THE WAVES”

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “VOLCANO BUNGEE JUMPING” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Για την συμμετοχή μου στην ΔΙΑΔΡΑΣΗ “ VOLCANO BUNGEE JUMPING ” του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι “Έλαβα πλήρη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής μου στην δράση VOLCANO BUNGEE JUMPING και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω σε αυτή. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό μου ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εντός του χώρου διεξαγωγής της εν λόγω δράσης. Τέλος, παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτησή μου έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχομαι ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου."

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην διάδραση

“VOLCANO BUNGEE JUMPING”

 

 

 Υπογραφή

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΡΑΣΗ “VOLCANO BUNGEE JUMPING” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Για την συμμετοχή μου στην ΔΙΑΔΡΑΣΗ “ VOLCANO BUNGEE JUMPING ” του προγράμματος «ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι  “Έλαβα πλήρη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής μου στην διάδράση VOLCANO BUNGEE JUMPING και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω σε αυτή. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό μου ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εντός του χώρου διεξαγωγής της εν λόγω δράσης.

Συναινώ σε τυχόν χρήση της δικής μου φωτογραφίας , βιντεοληπτικού υλικού και του ονόματός μου (εφεξής «υλικό»), για λόγους διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος από τον Διοργανωτή, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα), άνευ οιασδήποτε καταβολής αποζημίωσης. Δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι η χρήση του υλικού αυτού  θα εξυπηρετήσει  αποκλειστικά και μόνο  τους σκοπούς αυτούς και  θα διατηρηθεί για έξη (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης του Προγράμματος και κατόπιν θα καταστραφεί με τρόπο που δεν επιτρέπει την ανάκτηση των δεδομένων. Το υλικό θα διατηρηθεί στα αρχεία της Διοργανώτριας εταιρείας. Τέλος, παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτησή μου έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχομαι ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου.”

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Ημερομηνία Συμμετοχής στην διάδραση

“VOLCANO BUNGEE JUMPING”

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.