ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«SUMMER GADGETS ON THE GO @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ»

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ZZ DOT») που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα στο κατάστημα της Γλυφάδας Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 13, Γλυφάδα 166 75 (εφεξής το «Κατάστημα») με τίτλο «SUMMER GADGET ON THE GO @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Instant Win απόδοση δώρου και συμμετοχή σε διάδραση με κλήρωση δώρων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site»).

 

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι επισκεφθούν το κατάστημα Γερμανός στη Γλυφάδα Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 13, Γλυφάδα 166 75,   και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

 1. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά αρ. 13 κατά την ημέρα Τρίτη 16/07/2019 ώρα  17.00 – 21.00, την  Τετάρτη  17/07/2019 ώρα  10:30 – 14:30  και την Πέμπτη 18/07/2019 ώρα  17:00 – 21:00.   

 

 1. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη ZZ DOT, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων και επιπλέον όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

 1. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται για τρείς ημέρες, Τρίτη 16/07/2019 ώρα  17:00 – 21:00, Τετάρτη 17/07/2019 ώρα  10:30 – 14:30  και Πέμπτη 18/07/2019 ώρα 17:00 – 21:00 .

 

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ INSTANT WIN KAI ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ:

 

Προωθητική ομάδα έξω από το χώρο του καταστήματος  θα μοιράζει έντυπα με QR code μηχανισμό στο κοινό και θα το προσκαλεί να επισκεφθεί το κατάστημα, να σκανάρει το QR code και να δει άμεσα το δώρο που κέρδισε και να συμμετέχει σε διάδραση για κλήρωση δώρων.

Για να συμμετέχει κάποιος στο Instant Win θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα, στην οδό Αγγέλου Μεταξά 13 την ημέρα Τρίτη 16/07/2019 ώρα  17:00 – 21:00 ή την Τετάρτη 17/07/2019 ώρα  10:30 – 14:30  ή την Πέμπτη 18/07/2019 ώρα  17:00 – 21:00  , και να σκανάρει το έντυπό με το QR code.

Στη συνέχεια ο συμμετέχων αν επιθυμεί μπορεί να συμμετέχει και στη κλήρωση των δώρων αφού πρώτα (απαραίτητη προϋπόθεση) λάβει μέρος στη διάδραση «E-SCOOTER RACE». Σε έναν οριοθετημένο χώρο οι συμμετέχοντες  χρησιμοποιώντας τα e-scooters θα περάσουν από τις στήλες για να συλλέξουν τα κομμάτια και να καταλήξουν στον τελικό σταθμό/στήλη, όπου θα πρέπει να τα τοποθετήσουν στην σωστή θέση τα κομμάτια του puzzle που έχουν συλλέξει.

Διευκρινίζεται ρητά, ότι ο συμμετέχων που λαμβάνει μέρος στη διάδραση «E-SCOOTER RACE», συμμετέχει σε αυτή αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 

Η συμμετοχή είτε στο Instant Win είτε στη διάδραση για τη κλήρωση δώρων δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στο Instant Win ή/και μιας (1) μόνο συμμετοχής στη διάδραση για κλήρωση δώρων.

Ο συμμετέχων λαμβάνει μέρος στη διάδραση «E-SCOOTER RACE», αποκλειστικά και μόνο λαμβάνοντας προηγούμενη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής στην ενέργεια και τις απαιτήσεις αυτής, υπογράφει την ειδική φόρμα συμμετοχής στην ενέργεια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), κατά την οποία δηλώνει ότι είναι απολύτως υγιής για να συμμετάσχει σε αυτή. Επιπλέον, αποδέχεται κάθε ευθύνη σε ενδεχόμενο τραυματισμό εντός και κατά τη διάρκεια της ενέργειας και επιπλέον ότι η Διοργανώτρια δεν παρέχει καμία εγγύηση ή ασφάλεια ως προς την συμμετοχή αυτή. Τέλος, παραιτείται από κάθε απαίτησή του έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή του στην ενέργεια.

 

 1. ΔΩΡΑ INSTANT WIN ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

                        

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

USB 2.0 hub 3-port USB

317

Bracelet Cablewith micro USB

308

Fidget Spinner

1241

 

 

H διαδικασία απόδοσης των Instant Win δώρων θα πραγματοποιείται επιτόπου στο Κατάστημα από την προωθητική ομάδα, τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της ενέργειας.

Όσα από τα δώρα της διαδικασίας Instant Win αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

 

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 1. ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

                        

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

SAMSUNG Smart TV UE43NU7022 UHD 43''

1

PlayStation 4 1TB + Ratchet & Clank + Uncharted 4 + The Last of Us Remastered

1

Bluetooth ηχείο με ραδιόφωνο JBL Tuner 

2

 

H διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ZZ DOT την Δευτέρα 22/07/2019 και ώρα 14:00.

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery θα προκύψουν οι 3 τυχεροί/νικητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία ZZDOT για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

Θα γίνει μία κλήρωση και η σειρά με την οποία θα αποδοθούν τα δώρα είναι η εξής:

 1. SAMSUNG Smart TV UE43NU7022 UHD 43''
 2. ος  νικητής για τo PlayStation 4 1TB + Ratchet & Clank + Uncharted 4 + The Last of Us Remastered
 3. ος νικητής για τo δώρο Bluetooth ηχείο με ραδιόφωνο JBL Tuner 
 4. ος νικητής για τo δώρο Bluetooth ηχείο με ραδιόφωνο JBL Tuner 

 

Όσα από τα δώρα της διαδικασίας κλήρωσης αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

 

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

 

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων  του προγράμματος, ο νικητής πρέπει να παραλάβει το δώρο που κέρδισε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι την 06/08/2019. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ευρεθεί στις τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας από την διαφημιστική ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι το αρνείται και σε κάθε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει και παραλάβει το δώρο του,  τότε ο νικητής αυτός ακυρώνεται.

 

Η παράδοση των δώρων κλήρωσης πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με την διαφημιστική εταιρία ZZDOT στο τηλ. 210-8253751. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της ZZDOT. Θα πρέπει κατά τη παραλαβή των δώρων να συμπληρώσουν τις αντίστοιχη φόρμα αποδοχής / παραλαβής δώρων και να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A)

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στη Διαφημιστική για να αποσταλεί/παραληφθεί από τον 1ο επιλαχόντα.

 

 

 

10) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

11) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

 

12) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  και της ZZDOT παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

13) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης του μοναδικού κωδικού για την απόδειξη ότι κέρδισε το δώρο

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (για τα δώρα της κλήρωσης)  ή της φόρμα συμμετοχής στην ενέργεια, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZ DOT απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

 

14) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

 

15) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

 

 

16) Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) .Για τη συμμετοχή στη διάδραση για κλήρωση δώρων συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την ενημέρωση των νικητών να παραλάβουν τα δώρα τους.

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος,  η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT»  που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος).

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το προωθητικό πρόγραμμα SUMMER GADGETS ON THE GO @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ», συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

17) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

18) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SUMMER GADGETS ON THE GO ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στη διάδραση «E-SCOOTER RACE» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

SAMSUNG Smart TV UE43NU7022 UHD 43''

 

PlayStation 4 1TB + Ratchet & Clank + Uncharted 4 + The Last of Us Remastered

 

Bluetooth ηχείο με ραδιόφωνο JBL Tuner

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στο Πρόγραμμα «SUMMER ON THE GO ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZ DOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

 

O/ H συμμετέχω/ ουσα στην ΔΙΑΔΡΑΣΗ «E-SCOOTER RACE» ……………………………………………………………. δηλώνω ότι “Έλαβα πλήρη γνώση για τη διαδικασία συμμετοχής μου στην δράση και είμαι απολύτως υγιής για να συμμετέχω σε αυτή. Αποδέχομαι πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό μου ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί εντός του χώρου διεξαγωγής της εν λόγω δράσης και επιπλέον ότι η Διοργανώτρια δεν παρέχει καμία εγγύηση ή ασφάλεια ως προς την συμμετοχή μου. Τέλος, παραιτούμαι από οποιαδήποτε απαίτησή μου έναντι της διοργανώτριας Εταιρείας και αποδέχομαι ότι δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή μου."

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στη ZZDOT.

 

 

Ημερομηνία Συμμετοχής                                                                                Υπογραφή

 

……………………………..                                                                                  ………………