ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «XTERRA GREECE 2019 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών  σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT»  που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος),  , διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχές σε κληρώσεις δώρων (Α. Συμμετοχή σε κλήρωση με αποσπώμενο κουπόνι Β. Συμμετοχή σε κλήρωση με QR code, Γ. Κλήρωση με συμμετοχή σε θεματικά σεμινάρια (WORKSHOPS) (εφεξής το Πρόγραμμα) στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μέσω της διοργάνωσης XTERRA GREECE 2019 που θα λάβει χώρα στην Ακτή Βουλιαγμένης στη Βουλιαγμένη  Αττικής, οδός Λεωφόρος Ποσειδώνος 2 , σύμφωνα με τους ακόλουθους αναλυτικούς Όρους οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά τη διάρκεια των ημερών Σάββατο 20/04/2019 και Κυριακή 21/04/2019.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την διαφημιστική στο τηλέφωνο 210 8253751.

 

Η  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται  με ανακοίνωση στο site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

 

 

 1. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ακτή της Βουλιαγμένης στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στις 20/04/2019 &21/04/2019.

 

 1. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη ZZ DOT, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων και επιπλέον όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα άτομα που στερούνται  πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

 1. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται για τις ημερομηνίες 20/4/2019 και 21/4/2019.

 

 

                                                                                                                               

 

 

 1. Α’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ:

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση XTERRA GREECE 2019 και έχουν λάβει το ονομαστικό BIB number (αριθμό συμμετοχής) που τους αντιστοιχεί. Για να συμμετέχει ο αθλητής στη κλήρωση με αποσπώμενο κουπόνι το οποίο θα υπάρχει στο BIB NUMBER των αθλητών που συμμετέχουν στο XTERRA GREECE 2019 θα πρέπει να επισκεφτεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΓΕΡΜΑΝΟΥ, G TECH SHOWROOM,  στην Ακτή της Βουλιαγμένης, τις ημέρες Σάββατο 20/4/2019 ώρες 09:00 – 21:00 και Κυριακή 21/4/2019  ώρες 09:00-15:30, και να λάβει μέρος στη κλήρωση ρίχνοντας το αποσπώμενο κουπόνι στη κάλπη εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί τα στοιχεία του, με τη βοήθεια προωθητικής ομάδας που θα βρίσκεται στο χώρο. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων είναι απαραίτητο να συλλεχθούν τα στοιχεία του, όνομα, επώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

 

 

Η συμμετοχή στη κλήρωση δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής.

 

 1. ΔΩΡΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 
 

Action camera  GoPro HERO 7 Black

1

 

 

 

A. H διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης  προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ZZ DOT τη Μ. Δευτέρα 22/04 και ώρα 14:00.

Θα προκύψει ένας νικητής που θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ακριβή διαδικασία παραλαβής, από την εταιρεία ZZDOT. Πέραν του νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

 

Το δώρο της κλήρωσης αποτελεί προϊόν/αντικείμενο, και συνοδεύεται από την αντίστοιχη εγγύησή του, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτού.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  του δώρου και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά του, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση του δώρου, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή του ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτό. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Β’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ QR CODE:

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι επισκεφτούν τη διοργάνωση XTERRA GREECE 2019 και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. Προωθητική ομάδα ενημερώνει το κοινό για τη κλήρωση και αποδίδει στο κοινό ένα QR code. Για να συμμετέχει κάποιος στη κλήρωση με το QR code θα πρέπει να επισκεφτεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, G TECH SHOWROOM,  στην Ακτή της Βουλιαγμένης, τις ημέρες Σάββατο 20/4/2019 ώρες 09:00 – 21:00 και Κυριακή 21/4/2019  ώρες 09:00-15:30, και να λάβει μέρος στη κλήρωση σαρώνοντας (σκανάροντας) το QR code με τη βοήθεια προωθητικής ομάδας που θα βρίσκεται στο χώρο. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων είναι απαραίτητο να συλλεχθούν τα στοιχεία του, όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail.

 

Η συμμετοχή στην κλήρωση με QR CODE  δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στην κλήρωση με QR CODE .

 

 1. ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ QR CODE

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΔΩΡΩΝ

 
 

DRONE PARROT BEBOP 2 SKYCONTROLLER

2

 

Panasonic Viera (TX-49DS352E)

1

 

ACTION CAMERA GO PRO HERO SESSION

1

 

ACTION CAMERA ROLLEI 300

2

 

 

 

A. H διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου,   θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία της ZZ DOT τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 14:00.

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery θα προκύψουν οι 6 τυχεροί/νικητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία ZZDOT  για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

Θα γίνει μία κλήρωση και η σειρά με την οποία θα αποδοθούν τα δώρα είναι η εξής:

 1. ος νικητής για το δώρο DRONE PARROT BEBOP 2 SKYCONTROLLER
 2. ος  νικητής για τo δώρο DRONE PARROT BEBOP 2 SKYCONTROLLER
 3. o δώρο TV LG UHD 55”
 4. ος νικητής για το δώρο ACTION CAMERA GO PRO HERO SESSION
 5. ος νικητής για το δώρο ACTION CAMERA GO PRO HERO SESSION
 6. ACTION CAMERA ROLLEI 300

 

Όσα από τα δώρα της διαδικασίας κλήρωσης αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 1. Γ’ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

  

Η προωθητική ομάδα καλεί του επισκέπτες να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (booking tool) στα θεματικά σεμινάρια ( workshops) που λαμβάνουν χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, G FITNESS & WELLBEING HUB. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους θα πρέπει να δώσουν τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail).

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω θεματικά σεμινάρια (workshops) και μπορούν να συμμετάσχουν σε όσα από αυτά επιθυμούν από μια φορά. Στο παρακάτω πίνακα αναφέρεται το πρόγραμμα των θεματικών σεμιναρίων.

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WORKSHOP)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4

10:00-11:00

YOGA

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4

11:15-12:15

PILATES

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4

13:00-14:30

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4

15:00-16:30

TECH&FITNESS

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4

09:30-10:30

YOGILATES

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4

10:45-12:15

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4

12:30-14:00

LIFECOACH

 

Οι συμμετέχοντες  μετά το πέρας του κάθε σεμιναρίου αν επιθυμούν μπορούν να μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν δώρα. Τα σεμινάρια  που μπορεί να επιλέξει κάθε συμμετέχων για να μπει στη κλήρωση και να κερδίσει  1 Ζυγαριά XIAOMI Mi Body Composition Scale είναι το “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ή /  και το “ TECH&FITNESS”. Τα σεμινάρια  που μπορεί να επιλέξει κάθε συμμετέχων για να μπει στη κλήρωση για να κερδίσει ένα smartwatch XIAOMI Smartwatch Amazfit Stratos είναι το ”YOGA” ή / και το “YOGILATES”.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα σεμινάρια και επομένως αν συμμετέχει σε όλα,  μπορεί να λάβει μέρος παράλληλα στην  κλήρωση για τη ζυγαριά  και στην  κλήρωση για το smartwatch.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ενημέρωσή τους, σε περίπτωση που είναι οι νικητές της κλήρωσης.

 

ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΩΡΩΝ

 
 

Ζυγαριά XIAOMI Mi Body Composition Scale

(Αφορά τη συμμετοχή στα θεματικά σεμινάρια “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ή /  και  “ TECH&FITNESS”)

1

 

XIAOMI Smartwatch Amazfit Stratos

(Αφορά τη συμμετοχή στα θεματικά σεμινάρια ”YOGA” ή / και το “YOGILATES”)

1

 

 

Θα γίνουν δύο κληρώσεις, μια που θα προκύψει ένας νικητής για το δώρο Ζυγαριά XIAOMI Mi Body Composition Scale και μια που θα προκύψει ένας νικητής για το δώρο XIAOMI Smartwatch Amazfit Stratos H διαδικασία των κληρώσεων    θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου, στα γραφεία της ZZ DOT τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 14:00.

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery θα προκύψουν οι τυχεροί/νικητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία ZZDOT  για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

 

Όσα από τα δώρα της διαδικασίας κλήρωσης αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

 

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων  του προγράμματος, ο νικητής πρέπει να παραλάβει το δώρο που κέρδισε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι την 06/05/2019. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ευρεθεί στις τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας από την διαφημιστική ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι το αρνείται και σε κάθε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει και παραλάβει το δώρο του,  τότε ο νικητής αυτός ακυρώνεται.

 

 

Η παράδοση των δώρων κλήρωσης πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με την διαφημιστική εταιρία ZZDOT στο τηλ. 210-8253751. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της ZZDOT. Θα πρέπει κατά τη παραλαβή των δώρων να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες αποδοχής / παραλαβής δώρων και να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A1, Α2, Α3, Α4)

 

Σε περίπτωση που ο νικητής βρίσκεται εκτός Αθηνών, το δώρο θα του αποσταλεί με courier από τη Διαφημιστική. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις κατά την παράδοση από την εταιρεία courier.

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ B1, Β2, Β3, Β4), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στη Διαφημιστική για να αποσταλεί/παραληφθεί από τον 1ο επιλαχόντα.

 

11) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

12) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

 

13) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  και της ZZDOT παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων του στο κουπόνι

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZDOT απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

 

15) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

 

16) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά του ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

17)  Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει την  εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας , χωρίς την υποχρέωση  ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης.

18) Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) . Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την ενημέρωση των νικητών να παραλάβουν τα δώρα τους.

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος,  η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT»  που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος),  »)

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση

δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τo προωθητικό πρόγραμμα XTERRA GREECE 2019 συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

19) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

20) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ

 

Κατόπιν συμμετοχής στη κλήρωση με αποσπώμενο κουπόνι δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

Δώρο

Action camera  GoPro HERO 7 Black

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ QR CODE

 

Κατόπιν συμμετοχής στη κλήρωση με QR code δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

DRONE PARROT BEBOP 2 SKYCONTROLLER

Δώρο 2

Panasonic Viera (TX-49DS352E)

Δώρο 3

ACTION CAMERA GO PRO HERO SESSION

Δώρο 4

ACTION CAMERA ROLLEI 300

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ στο θεματικό σεμινάριο “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ή / και “INSTRUCTOR & FITNESS

 

Κατόπιν συμμετοχής στη κλήρωση στο θεματικό σεμινάριο “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” και “INSTRUCTOR & FITNESS με QR code δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

Ζυγαριά XIAOMI Mi Body Composition Scale

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ στο θεματικό σεμινάριο “YOGA” ή / και “YOGALINE

 

Κατόπιν συμμετοχής στη κλήρωση στο θεματικό σεμινέριο “YOGA” ή / και “YOGALINE με QR code δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

XIAOMI Smartwatch Amazfit Stratos

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στη ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZ DOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στη ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ QR CODE που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZ DOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στη ΚΛΗΡΩΣΗ στο θεματικό σεμινάριο “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” ή / και “INSTRUCTOR & FITNESS που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZ DOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β4

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στη ΚΛΗΡΩΣΗ στο θεματικό σεμινάριο “YOGA” ή / και “YOGALINE που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZ DOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….