ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MLS ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC PROMO @ ΓΕΡΜΑΝΟΣ MLS  ΓΛΥΦΑΔΑ»

 

 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής Διοργανώτρια ή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝ.ΑΕ που εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήστου Λαδά 1 (εφεξής «AMUSE» ή «Διαφημιστική»),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC PROMOΓΕΡΜΑΝΟΣ MLS ΓΛΥΦΑΔΑ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») συμμετοχή σε διάδραση με κλήρωση δώρων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του σημείου πώλησης του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά 13 (εφεξής το «Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Αγίας Παρασκευής Αττικής Αναστασία Λάφη (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά τη διάρκεια της ημέρας Μ. Τρίτης 23/04/2019.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την ως άνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διαφημιστική στο τηλέφωνο 210-6444751, από τις 10.00 έως τις 18:00 την ημέρα Μ. Τρίτη 23/04/2019.

 

 1. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

 

 1. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά αρ. 13 (εφεξής το Κατάστημα) κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

 

 1. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη Amuse, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

 

 1. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται για μία ημέρα, την Μ. Τρίτη 23/04/2019.

 

 

                                                                                                                               

 

 

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ:

 

 Για να συμμετέχει κάποιος στη διάδραση “ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC, (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα, στην οδό Αγγέλου Μεταξά 13 την ημέρα Μ. Τρίτη 23/04/2019 από ώρα 09:00-20:00, να έχει μαζί του το έντυπο  με το QR CODE που θα του έχει δοθεί από την προωθητική ομάδα, και να λάβει μέρος (συμμετέχει) στη διάδραση, με τη βοήθεια προωθητικής ομάδας που θα  βρίσκεται/πλαισιώνει τη διάδραση που θα διεξάγεται  στο χώρο του καταστήματος. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων είναι απαραίτητo να σκανάρει τον ειδικό κωδικό QR CODE και να συλλεχθούν τα στοιχεία του, όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC”: Η προωθήτρια εξηγεί στο συμμετέχοντα τη χρήση της συσκευής  MLS MAIC με την οποία γίνεται η διάδραση. Σε ένα tablet που κρατάει η προωθήτρια εμφανίζεται ένας “τροχός της τύχης”. Ο συμμετέχων πατάει το κουμπί GO και ο τροχός γυρίζει μέχρι να σταματήσει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΝΤΑΓΗ, ΖΩΔΙΑ, ΛΑΜΠΕΣ, ΚΡΥΟ –  ΖΕΣΤΗ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΜΠΑΡ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΧΕΙΟΥ,

Τότε ο συμμετέχων καλείται να κάνει μια φωνητική ερώτηση στη συσκευή MLS MAIC βάση την κατηγορία που του έτυχε στο “τροχό” ή να της δώσει μια φωνητική εντολή ώστε η συσκευή MLS MAIC να αλληλεπιδράσει και να του απαντήσει στην ερώτηση ή να υλοποιήσει την εντολή με το αντίστοιχο προιόν που είναι συνδεδεμένη.

 

Η συμμετοχή στη διάδραση δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Κάθε συμμετέχων, έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας (1) μόνο συμμετοχής στην διάδραση.

 

 1. ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΔΩΡΩΝ

 
 

MLS MAIC

5

 

MLS MAIC MINI

10

 

 

 

A. H διαδικασία της κλήρωσης για τη διάδραση ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC  θα γίνει εντός του καταστήματος παρουσία συμβολαιογράφου ώρα 20:30 στις 23/04/2019.

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery θα προκύψουν οι τυχεροί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής. Κάθε ένας νικητής θα λάβει ένα μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο με το οποίο θα ενημερώνεται ποιο δώρο κέρδισε και ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία AMUSE για τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να του αποδοθεί το δώρο του. Για κάθε νικητή θα προκύψουν/κληρωθούν και 3 επιλαχόντες.

Θα γίνει μία κλήρωση και η σειρά με την οποία θα αποδοθούν τα δώρα είναι η εξής:

 1. MLS MAIC
 2. o δώρο MLS mini MAIC

 

Όσα από τα δώρα της διαδικασίας κλήρωσης αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων κλήρωσης της διάδρασης, ο νικητής πρέπει να αξιώσει το δώρο που κέρδισε εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης δηλαδή για τους νικητές της διάδρασης ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC  μέχρι την 08/05/2019 . Σε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει το δώρο του,  τότε ακυρώνεται.

 

 

Η παράδοση των δώρων κλήρωσης πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας με την διαφημιστική εταιρία AMUSE στο τηλ. 210-6444751. Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα γραφεία της AMUSE. Θα πρέπει κατά τη παραλαβή των δώρων να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες αποδοχής / παραλαβής δώρων και να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής  δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

 

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.

 

 

10) Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

11) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

 

12) Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Amuse παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

 

 

 

 

 

13) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης του μοναδικού κωδικού για την απόδειξη ότι κέρδισε το δώρο

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (για τα μεγάλα δώρα) όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

 

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Amuse απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

 

 

14) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

 

 

15) Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

 

16) Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565). Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την αποστολή Sms στους νικητές της διάδρασης για την ενημέρωση τους να παραλάβουν τα δώρα τους και μόνο για όσους έχουν δώσει την ειδική συναίνεσή τους την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) ή και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

 

 

 

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος,  η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE», με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE CONCEPT EVENTS»,που εδρεύει στην εδρεύει στο Χαλάνδρι Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ. 152 33

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια  «ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC PROMO ΓΕΡΜΑΝΟΣ MLS ΓΛΥΦΑΔΑ» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

 

21) Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

22) Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC PROMO ΓΕΡΜΑΝΟΣ MLS ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στη διάδραση «ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

 

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

MLS MAIC

 

MLS MAIC mini

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

 

ΣΗΜ:

 

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στο Πρόγραμμα «ΠΕΣ ΤΟ ΣΤΗ MAIC PROMO ΓΕΡΜΑΝΟΣ MLS ΓΛΥΦΑΔΑΣ» που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Amuse (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….