ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BTL ACTIVATION @ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας) ως εταιρεία εμπορίας ειδών κινητών τηλεπικοινωνιών και παροχής σχετικών με αυτά υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT»  που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα στο κατάστημα της Γλυφάδας Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 13, Γλυφάδα 166 75, (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συμμετοχή σε διάδραση και  κλήρωση δώρων στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της  ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σύμφωνα με τους ακόλουθους αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site»).

    Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με ανακοίνωση στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι επισκεφθούν το κατάστημα Γερμανός στη Γλυφάδα Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 13, Γλυφάδα 166 75,   και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
  3. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο  κατάστημα Γερμανός στη Γλυφάδα Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 13, Γλυφάδα 166 75
  4. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες  του Ομίλου ΟΤΕ και στη ZZ DOT, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
  5. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται για τις ημερομηνίες 17-18 και 19/4/2019.
  6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ:

Για να συμμετέχει κάποιος στη δράση με το  ποδήλατο στο κατάστημα της Γλυφάδας θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα,   τις ημέρες Tετάρτη 17/4/2019 ώρες 10:00-15:00, Πέμπτη 18/4/2019  και Παρασκευή 19/4/2019  ώρες 10:00-15:00 και 16:00-21:00, και να λάβει μέρος (συμμετέχει) στη δράση, με τη βοήθεια προωθητικής ομάδας που θα βρίσκεται/πλαισιώνει τη δράση που θα διεξάγεται στο χώρο. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων είναι απαραίτητο να συλλεχθούν τα στοιχεία του, όνομα, επώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail.

 

Η προωθητήρια ενημερώνει τον συμμετέχοντα για τη διάδραση. Έπειτα ο συμμετέχων θα πρέπει να ανέβει στο στατικό ποδήλατο, να φορέσει το ειδικό wearable/ smartwatch και να ποδηλατήσει ώστε να μετρηθούν οι παλμοί του. Έπειτα συμπληρώνει τα στοιχεία του και επιλέγει την  κλήρωση με το αντίστοιχο δώρο για το οποίο θέλει να συμμετέχει.

Κάθε συμμετέχων  έχει δικαίωμα να επιλέξει και να συμμετέχει σε μια μόνο κλήρωση με το αντίστοιχο δώρο της

Η συμμετοχή  δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

7.ΔΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ

Από τις 4 κληρώσεις θα προκύψουν 4 νικητές (ένας για κάθε κατηγορία δώρου).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΩΡΩΝ

Μάθημα YOGA 45’ με τη Μαρία Μαγγανάρη

1

Μάθημα PILATES 45’ με την Ειρήνη Μαρσέλου

1

Συνεδρία (σεμινάριο) Διατροφής 45’ με τη Γιούλη Ματσαμά

1

Συνεδρία (σεμινάριο) Life Coach 45’ με τον Βασίλη Κιρκιλή

1

H διαδικασία των 4 κληρώσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά προς εξασφάλιση του τυχαίου και του αδιάβλητου, στα γραφεία της ZZ DOT τη Μ. Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – lottery έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το τυχαίο της επιλογής θα πραγματοποιηθούν 4 κληρώσεις, κάθε κλήρωση θα αφορά στο συγκεκριμένο δώρο και από κάθε κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής και για κάθε νικητή 3 επιλαχόντες. Κάθε ένας νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από την εταιρεία ZZDOT για τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να κλείσει το ραντεβού του ανάλογα με το μάθημα που κέρδισε.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά, ούτε παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε ευθύνονται για οιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη προκληθεί στους νικητές κατά την παροχή των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο κάθε δώρο. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν τα δώρα είναι οι παρέχοντες τα δώρα / υπηρεσίες αυτές.

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

Για τους τυχερούς/νικητές των δώρων κλήρωσης του προγράμματος, ο νικητής κατόπιν συνεννόησης με τη διαφημιστική εταιρεία πρέπει να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του προσωπικού μαθήματος ή συνεδρίας, σύμφωνα και με τις διαθεσιμότητες των instructors, εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, δηλαδή μέχρι την 11/05/2019. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ευρεθεί στις τηλεφωνικές προσπάθειες επικοινωνίας από την διαφημιστική ή αν ευρεθεί δηλώσει ότι το αρνείται και σε κάθε περίπτωση που παρέλθει το χρονικό διάστημα των 20 ημερολογιακών ημερών και ο νικητής δεν έχει αξιώσει/διεκδικήσει το δώρο του, τότε ο νικητής ακυρώνεται.

Οι νικητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες αποδοχής / παραλαβής δώρων και να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τις ανάγκες της ταυτοπροσωπίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Σε περίπτωση που ο νικητής βρίσκεται εκτός Αθηνών, θα πρέπει να μεταβεί εντός Αθηνών για την πραγματοποίηση του προσωπικού μαθήματος ή της συνεδρίας, με δικά του έξοδα.

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα αποδοχής/παραλαβής δώρου. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B), αυτόματα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο δώρο τους και η διαφημιστική επικοινωνεί με τον 1ο επιλαχόντα.

9. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

10. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

11.Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της ZZDOT παύει να υφίσταται. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. 

12. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων του στη φόρμα του Προγράμματος

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής, όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ZZDOT απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

13.Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

14.Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

15.Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει την εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας , χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης.

16.Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια, δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας).

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

- Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα

- Αριθμό τηλεφώνου κινητό

- E-mail

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την ενημέρωση τους να παραλάβουν τα δώρα τους.

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος,  η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT»  που εδρεύει στην οδό Αμβροσίου Φραντζή αρ.16 του Δήμου Αθηναίων (Νέος Κόσμος),  »)

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμαυποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τo προωθητικό πρόγραμμα συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.germanos.gr/useful/data_privacy_notice_germanosgr/

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

18.Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

 

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

 

Κατόπιν συμμετοχής μου στο προωθητικό πρόγραμμα στο κατάστημα της Γλυφάδας δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

 

Με “X” είναι σημειωμένο το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο

Μάθημα YOGA 45’ με τη Μαρία Μαγγανάρη

Δώρο

Μάθημα PILATES 45’ με την Ειρήνη Μαρσέλου

Δώρο

Συνεδρία (σεμινάριο) Διατροφής 45’ με τη Γιούλη Ματσαμά

Δώρο

Συνεδρία (σεμινάριο) Life Coach 45’ με τον Βασίλη Κιρκιλή

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην ZZ DOT.

 

 

ΣΗΜ:

 

 

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

 

Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

 

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2019 στο πρόγραμμα στο κατάστημα της Γλυφάδας  που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την ZZDOT (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

 

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….