Τα δικτυακά σου προϊόντα δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. 

Γιατί στον ΓΕΡΜΑΝΟ έχεις, όποτε το χρειαστείς: 

  • Αξιόπιστη επισκευή με τις υπηρεσίες του εξουσιοδοτημένου service.
  • Τεχνική υποστήριξη σε εντός εγγύησης δικτυακά προϊόντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες του εκάστοτε κατασκευαστή.

Αφορά σε προϊόντα: Deco Mesh, WiFi routers, access points, repeaters, extenders, power lines, switches, security cameras & sensors, τα οποία έχουν αγοραστεί από την εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ.