Για να μην ξεμείνεις ποτέ ούτε από Bluetooth!

Αγόρασε το Bluetooth σου από το ΓΕΡΜΑΝΟ και σε περίπτωση βλάβης στο αντικαθιστούμε επί τόπου* σε οποιοδήποτε κατάστημα! Έτσι δεν ξεμένεις ποτέ από το αξεουάρ που διευκολύνει την επικοινωνία σου!

* Αφορά σε αγορά Bluetooth από το ΓΕΡΜΑΝΟ από Ιούνιο 2007, εντός εγγύησης και για ό,τι καλύπτει αυτή. Η διάρκεια της εξαρτάται από το προϊόν / κατασκευαστή.