ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ»

 

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) σε συνεργασία με την Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία AMUSE EVENT MANAGEMENT Μ.ΕΠΕ που εδρεύει στο Χαλάνδρι στη Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήσου Λαδά 1 (εφεξής «Amuse» ή «Διαφημιστική»),  διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (εφ’ εξής το «Πρόγραμμα») με διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της, αποκλειστικά μέσω του σημείου πώλησης του καταστήματος ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά 13 (εφεξής το «Κατάστημα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Αναλυτικούς Όρους, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Αγίας Παρασκευής Αττικής Αναστασία Λάφη (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»), και είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr (εφ εξής το «Site») κατά το χρονικό διάστημα από 18/09/2018 έως και 25/09/2018.

Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του Προγράμματος, από την ως άνω Συμβολαιογράφο καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Διαφημιστική στο τηλέφωνο 210-6444751, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 έως τις 18:00 κατά το χρονικό διάστημα από 18/09/2018 έως και 25/09/2018.

2. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος, οποτεδήποτε. H τυχόν παράταση της διάρκειας του Προγράμματος ή η μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με κατάθεση στη Συμβολαιογράφο και κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στο Site και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

4. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Αγγέλου Μεταξά αρ. 13 (εφεξής το Κατάστημα) κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

5. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες COSMOTE, OTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και εν γένει στις εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ και στη Amuse, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με την τελευταία για τη διενέργεια του Προγράμματος, όλοι οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε καταστήματα COSMOTE ή/και COSMOTE Corner, και στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που είναι ιδιόκτητα ή και franchise, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.

6. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 18/09/2018 έως και 25/09/2018.

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1. Άμεση νίκη (instant win): Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα, (εφεξής Συμμετέχων) θα πρέπει κατά τη διάρκειά του να έχει προμηθευτεί το ειδικό έντυπο άμεσης νίκης (INSTANT WIN), το οποίο θα διανέμεται από προωθητικές ομάδες της Διαφημιστικής κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σε σημεία κοντά στο Κατάστημα, χωρίς να υποχρεούται σε αγορά προϊόντος ή σύναψη σύμβασης υπηρεσιών. Σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα υπάρχει στα tablets των προωθητικών ομάδων κάθε συμμετέχων με τη βοήθεια των προωθητικών ομάδων θα σκανάρει ένα από τα διανεμόμενα έντυπα άμεσης νίκης (INSTANT WIN) με μεταβλητό QR code για να κερδίσει κάποιο από τα δώρα του άρθρου 8. To σκανάρισμα του QR Code οδηγεί στο Site της ενέργειας όπου ο συμμετέχων καταχωρεί τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο & email), αφού πρώτα αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS στο κινητό του τηλέφωνο ένα μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα δώρα της άμεσης νίκης (INSTANT WIN). Η προωθητική ομάδα κατευθύνει στην συνέχεια τον συμμετέχοντα προς το Κατάστημα για να παραλάβει το instant win δώρο του. Σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων/παραποιήσεων του εντύπου άμεσης νίκης (INSTANT WIN) οι ΓΕΡΜΑΝΟΣ και AMUSE δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος ή ενεργοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

8. ΔΩΡΑ INSTANT WIN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΔΩΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ

 

DRONE PARROT BEBOP 2

5

ACT.CAM.GO PRO HERO 4 BLACK / ADVENTURE

4

PS4 1TB D SLIM + SUPER BUNDLE FAMILY PACK

3

ACT.CAM KODAK SP 360 4K AQUA

2

ACT.CAM. KODAK SP 360 4K EXTREME

1

ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑ

 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ HDD SP A60 1TB SHOCK PROOFWATER RES

10

POWER BANK PNY 2600 M AH BLACK

7

SELFIE STICK

1643

ΒΡΑΧΙΟΛΙ USB

900

POPSOCKET

23

AUDIOBOX UCUBE USB 2.0 SPEAKERS RED

3

ILUV HANDSFREE BUBBLEGUM TALK

25

CABLE HOLDER

380

Xenon Stylus pen

1100

Usb lamp hub

934

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

 

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω

2.016

Δωροεπιταγή αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω

1344

ΣΥΝΟΛΟ

8400

Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω και οι Δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω εξαργυρώνονται μόνο με την αγορά συγκεκριμένης αξίας προϊόντων και παρέχονται σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α (ΔΕ ΑΞΙΑΣ 10€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΑΣ 50€ ΚΑΙ ΑΝΩ & ΔΕ ΑΞΙΑΣ 20€ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΞΙΑΣ 100€ ΚΑΙ ΑΝΩ).

9. Όσα από τα δώρα του Προγράμματος αποτελούν προϊόντα/αντικείμενα, αυτά επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, και ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών.

H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση  των δώρων και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΩΝ

Για τους τυχερούς των δώρων instant win η παράδοση των δώρων πραγματοποιείται άμεσα από το Κατάστημα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Μόνο οι νικητές των μεγάλων δώρων θα πρέπει να συμπληρώσουν εντός του καταστήματος, την ειδική φόρμα αποδοχής και παραλαβής μεγάλου δώρου (Παράρτημα Β1). Οι νικητές κατά την παραλαβή των δώρων θα πρέπει να επιδεικνύουν στη προωθητική ομάδα που θα βρίσκεται εντός του καταστήματος τον μοναδικό κωδικό που  έχουν λάβει  στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι τυχεροί/νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στα ως άνω ειδικά έντυπα κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου. Η ευθύνη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

Σε περίπτωση που ο νικητής υπογράψει τη φόρμα άρνησης δώρου (Παράρτημα Β2), αυτόματα χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου και το δώρο επιστρέφει και πάλι στην ειδική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, για να αναδειχθεί νέος νικητής.

11. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα κατά είδος ή και αριθμό με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.

13. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Amuse παύει να υφίσταται. H ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

14. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:

Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων,

(β) λόγω επίδειξης εκ μέρους κάποιου τυχερού αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την παραλαβή του δώρου του,

(γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων όρων στο σύνολό τους (συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων), οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(δ) λόγω μη επίδειξης του μοναδικού κωδικού για την απόδειξη ότι κέρδισε το δώρο

(ε) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας αποδοχής/παραλαβής (για τα μεγάλα δώρα) όπως προβλέπονται στους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων.

Στην περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο αποκλειστεί η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα/νικητή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και στο στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά, το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο και οι εταιρίες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Amuse απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

15. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής.

16. Κατά τη Διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι τελικοί αποδέκτες των Δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και της Διαφημιστικής λόγω της χρήσης των Δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.

17. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα
 • Αριθμό τηλεφώνου κινητό
 • E-mail

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος , τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την αποστολή προσωπικού - μοναδικού κωδικού μέσω (SMS)  και την ενημέρωση του συμμετέχοντα ότι πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη Γλυφάδα, οδός Αγγέλου Μεταξά 13 ώστε να παραλάβει το δώρο που κερδίζει με τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό που του έχει σταλεί,  και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS) ή και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Σε περίπτωσή που ο Συμμετέχων δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει σχετικά ενημερωτικά μηνύματα (SMS, e-mail) για νέα και προσφορές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, τα δεδομένα διατηρούνται για έξι (6) μήνες  από την ημερομηνία της λήξης του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα ,  τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η Διοργανώτρια  δεν θα επεξεργαστεί   τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος  συνεργάζεται  με:

Α) Την  μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», με τον διακριτικό τίτλο «AMUSE CONCEPT EVENTS»,που εδρεύει στην εδρεύει στο Χαλάνδρι Λεωφ. Κηφισίας 352 & Χρήστου Λαδά 1, Τ.Κ. 152 33

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.
 • Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το Πρόγραμμα.
 • Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.
 • Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα  υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customer_care@germanos.gr ή επιστολή στη διεύθυνση “Εξυπηρέτηση Πελατών Germanos, 23os χλ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας 14565 Αθήνα” με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια  «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε  τηλεφωνικά στο 8001140000 από σταθερό ή στο 2108006000 από κινητό.

Η Διοργανώτρια  λαμβάνει  κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο  www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει  ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους του Προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος,  οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

18. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α


A) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω

  Οι Δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής , οδός Αγγέλου Μεταξά., αρ. 13         

  Οι δωροεπιταγές αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω
 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω
 • συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη δωροεπιταγή από οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
 • για αγορές προϊόντων που είναι σε προσφορά
 • για παροχή υπηρεσιών
 • για εξόφληση λογαριασμών
 • για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
 • για αγορά ή ανανέωση άυλου χρόνου ομιλίας ή data
 • για αγορές από το e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ

B) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω

  Οι Δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής , οδός Αγγέλου Μεταξά., αρ. 13

  Οι δωροεπιταγές αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω
 • συνδυαστικά με άλλη δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω
 • συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη δωροεπιταγή από οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια σε ισχύ
 • για αγορές προϊόντων που είναι σε προσφορά
 • για παροχή υπηρεσιών
 • για εξόφληση λογαριασμών
 • για εισιτήρια (Village, συναυλιών κλπ)
 • για αγορά ή ανανέωση άυλου χρόνου ομιλίας ή data
 • για αγορές από το e-shop ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η Εξαργύρωση όλων των  Δωροεπιταγών θα μπορεί να γίνεται από 18/09/2018 έως και 10/10/2018 και μόνο στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην Γλυφάδα Αττικής , οδός Αγγέλου Μεταξά., αρ. 13.

Η διαφορά αξίας του εμπορεύματος που ανταλλάσσεται με την ΔΕ αξίας 10€ για αγορές αξίας 50€ και άνω ή με την ΔΕ αξίας 20€ για αγορές αξίας 100€ και άνω, εξοφλείται από το κομιστή της Δωροεπιταγής (πελάτη).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΩΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΝΙΚΗΣ (INSTANT WIN) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Κατόπιν συμμετοχής μου στη προωθητική ενέργεια/πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» δηλώνω ότι αποδέχομαι και παραλαμβάνω το δώρο μου όπως αναφέρεται κατωτέρω, σύμφωνα με του όρους του προγράμματος, των οποίων έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

Με “X” είναι σημειωμένο στο κουτάκι το αντίστοιχο κερδισμένο δώρο.

Όνομα

 

Επώνυμο

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση

 

Πόλη

 

ΤΚ

 

Ημερομηνία Γέννησης

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

 

 

Δώρο 1

 DRONE PARROTE BEBOP 2

 

Δώρο 2

ACT. CAM. GO PRO HERO 4 BLACK/ADVENTURE

Δώρο 3

PS4 1TB D SLIM + SUPER BUNDLE FAMILY PACK

Δώρο 4

ACT. CAM KODAK SP 360 4K AQUA

Δώρο 5

ACT. CAM KODAK SP 360 4K EXTREME

Ημερομηνία Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

 

 

 Υπογραφή

 

 

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.

ΣΗΜ:

Ρητά αποδέχομαι ότι για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Δηλώνω υπευθύνως και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης ότι μετά την παραλαβή του παραπάνω σημειωμένου δώρου από την Διοργανώτρια  δεν έχω ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι αυτής.

Όροι συμμετοχής στο www.germanos.gr

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

ΦΟΡΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

δηλώνω ότι έλαβα μέρος στις …../…../2018 στην προωθητική ενέργεια/Πρόγραμμα «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»  που διοργανώνει η εταιρία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε συνεργασία με την Amuse (Διαφημιστική) και κέρδισα ως δώρο

 

…………………………………………………………………………………………………. .

Με την παρούσα δηλώνω την ανέκκλητη άρνησή μου για αποδοχή του δώρου για αυστηρά προσωπικούς λόγους και παραιτούμαι από κάθε άλλο δικαίωμα διεκδίκησής του. Γνωρίζω επιπρόσθετα, πως τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα.

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

…………………………………………………………………….

Μετά τη συμπλήρωσή της από το συμμετέχοντα, η φόρμα τηρείται στην Amuse.