Εταιρικά νέα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Εδώ θα βρείτε τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018.