Ασφάλισε και ησύχασε!
Τώρα ό,τι κι αν συμβεί στις συσκευές σου, είσαι καλυμμένος.
Ασφάλισε τις συσκευές σου
 
SMARTPHONES
 
TABLETS
 
SMARTWATCHES
 
LAPTOPS
Ασφαλιστικές καλύψεις
Μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας, παρέχονται οι ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:
Θραύση από τυχαία και αιφνίδια πτώση και επομένως εξαιρείται οποιαδήποτε ζημιά που είναι αποτέλεσμα εγγενούς ατέλειας της συσκευής ή που προκαλείται από φθορά λόγω χρήσης.
Επαφή με νερό ή εν γένει υγρό (υγρασία).
Πυρκαγιά από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένου και κεραυνού, εξαιρουμένων των ζημιών από διαδηλώσεις, στάσεις ή οχλαγωγίες, τρομοκρατικές ενέργειες και εν γένει πολιτικών ταραχών.
Κακόβουλη Πράξη που συντελείται με πρόθεση και εσκεμμένα από τρίτο. Απαραίτητη προϋπόθεση καθίσταται η υποβολή ενώπιον Αστυνομικού Τμήματος έγγραφης καταγγελίας - αναφοράς του συμβάντος.
Σχετικά με τα Smartwatch: Δυνατότητα ασφάλισης έχουν μόνο τα Activity Tracker και τα Smartwatch. Από αυτά δεν ασφαλίζονται τα εξής: MYKRONOZ, PEBBLE, BELLABEAT.
Σχετικά με τα Laptop: Δυνατότητα ασφάλισης έχουν όλα τα Laptop εκτός από τα DELL, ASUS και MICROSOFT.
Η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για συσκευές οι οποίες έχουν αγοραστεί από φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, καταστήματα COSMOTE,
το site της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και τους εταιρικούς πελάτες.
Χαρακτηριστικά ασφάλειας
•     Αφορά πελάτες που αποκτούν νέα συσκευή (είτε αγορά σκέτης συσκευής, είτε με ανανέωση ή ενεργοποίηση συμβολαίου).

•     Η αγορά της ασφάλειας μπορεί να γίνει είτε κατά την αγορά της συσκευής (η ισχύς της ασφάλειας ξεκινά με την αγορά) είτε εντός 14 ημερολογιακών ημέρων από την αγορά της συσκευής (η ισχύς της ασφάλειας ξεκινά μετά το πέρας του πρώτου μήνα).

•     Η διάρκεια του ασφαλιστικού πακέτου είναι 12 μήνες και αποπληρώνεται εφάπαξ.

•     Το όριο της κάλυψης είναι μία φορά εντός 12μηνου συμβολαίου.
Δες εδώ τα ετήσια ασφάλιστρα ανά κατηγορία συσκευής και με βάση την αξία της.
Αξία συσκευών Συνολικά 12μηνα ασφάλιστρα
  Smartphone Tablet Laptop Smartwatch
μέχρι 100€ 33,00€ 59,00€ 24,00€ 9,90€
100,01€ - 200€ 41,00€ 68,00€ 27,00€ 15,90€
200,01€ - 300€ 55,00€ 80,00€ 30,00€ 18,90€
300,01€ - 400€ 72,00€ 89,00€ 34,00€ 21,90€
400,01€ - 500€ 80,00€ 99,00€ 38,00€ 31,90€
500,01€ - 600€ 89,00€ 110,00€ 47,00€ 34,90€
600,01€ - 700€ 97,00€ 122,00€ 55,00€ 38,90€
700,01€ - 800€ 105,00€ 140,00€ 60,00€ 40,90€
800,01€ - 900€ 117,00€ 148,00€ 72,00€ 45,90€
900,01€ - 1000€ 129,00€ 155,00€ 84,00€ 49,90€
1000,01€ - 1200€ 139,00€ 160,00€ 95,00€ 55,90€
1200,01€ - 1400€ 142,00€ 165,00€ 105,00€ 59,90€
1400,01€ - 2000€ 152,00€ 170,00€ 115,00€ 65,90€
2000,01€ - 2500€ 159,00€ 185,00€ 125,00€ --
2500,01€ - 3000€ -- 220,00€ 135,00€ --