ΕΝΕΡΓΕΙΑ «20% της αξίας των τηλεοράσεων αξίας 249€ και άνω σε Go4More»

 

1. Η ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής η «Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος go4more (εφεξής το «Πρόγραμμα») και ισχύει αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος και μόνο για τις αγορές τηλεοράσεων αξίας €249 και άνω, που θα πραγματοποιηθούν από 22 Ιουνίου έως και 4 Ιουλίου 2020 στα φυσικά καταστήματα Γερμανός που συμμετέχουν στην ενέργεια, καθώς και από τα ηλεκτρονικό κατάστημα www.germanos.gr, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ενέργειας.

 

2. Κατά το χρονικό διάστημα της ενέργειας, τα Μέλη του Προγράμματος που θα πραγματοποιήσουν αγορές τηλεοράσεων αξίας €249 και άνω, θα επιβραβευθούν με το 20% της αξίας των αγορών τους σε πόντους go4more (1€=80 πόντοι).

 

3. Οι  συναλλαγές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας της προσφοράς που ορίζεται στον όρο 1, και εξ’ ολοκλήρου με χρήση καρτών της Εθνικής Τράπεζας.

 

4. Σε περίπτωση που στην ίδια συναλλαγή συμπεριλαμβάνονται και άλλα προϊόντα εκτός της κατηγορίας προϊόντων, όπως αυτή έχει οριστεί στον όρο 1, οι επιπρόσθετοι πόντοι θα αποδοθούν μόνο για την αξία των προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας.

 

5. Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός go4more πόντων που μπορεί να συλλέξει το Μέλος, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τους επιπρόσθετους go4more πόντους που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.

 

6. Οι συλλεχθέντες πόντοι από την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα

με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του Προγράμματος.

 

7. Απόδοση πόντων:

Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή  στα φυσικά καταστήματα, κατά τη στιγμή διενέργειας της συναλλαγής , θα αποδίδονται οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος  (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής). Οι επιπλέον πόντοι (ήτοι 76 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Τηλεόραση αξίας €249 και άνω που συμμετέχει στην ενέργεια, θα αποδοθούν στις 10/07/2020.

 

Ενδεικτικό παράδειγμα: Για συναλλαγή σε φυσικό κατάστημα Γερμανός στις 25/06/2020 συνολικής αξίας €600, στην οποία περιλαμβάνεται Τηλεόραση αξίας €450, το Μέλος του προγράμματος, θα επιβραβευθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής με 2.400 go4more πόντους. Στις 10/07/2020, το Μέλος θα επιβραβευθεί με επιπλέον 76 πόντους για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής που αφορά την Τηλεόραση αξίας €450. Συνεπώς, στις 10/07/2020 θα λάβει 34.200 go4more πόντους.

 

Για συναλλαγές με εφάπαξ καταβολή στα ηλεκτρονικά καταστήματα, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής. Οι επιπλέον πόντοι, που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Τηλεόραση αξίας €249 και άνω που συμμετέχει στην ενέργεια, (ήτοι 76 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 10/07/2020.

 

Για συναλλαγές με δόσεις στα φυσικά  και ηλεκτρονικά καταστήματα, οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής) θα αποδίδονται στο Μέλος την στιγμή της χρέωσης της 1ης δόσης, στην κάρτα του Μέλους. Οι επιπλέον πόντοι που αντιστοιχούν μόνο στο ποσό της συναλλαγής που αφορά Τηλεόραση αξίας €249 και άνω που συμμετέχει στην ενέργεια (ήτοι 76 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 10/07/2020.

 

8. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος ή/και ακύρωσης της συναλλαγής οι βασικοί πόντοι αντιλογίζονται και οι επιπλέον πόντοι δε θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί.

 

9. Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος.