ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

“Samsung Galaxy S20 plus & S20 Ultra - Προωθητική Ενέργεια Προπαραγγελιών”

 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

 

Υπεύθυνος Προστασίας του Samsung Account και του Samsung Members για την Ε.Ε. είναι η Samsung Electronics (UK) Limited Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ.Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φραντζή 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: 210 8253751 (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung Galaxy S20 plus & S20 Ultra - Προωθητική Ενέργεια Προ-παραγγελιών» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.samsung.com/gr/offer/galaxy-S20-preorder (εφεξής το «Site»).

 

 1. Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:

 

α) να προ-παραγγείλει ένα ή περισσότερα εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung Galaxy smartphones Galaxy S20 Plus και Galaxy S20 Ultra με κωδικούς: SM-G985F και SM-G988B αντίστοιχα (εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και την Κύπρο, εντός του διαστήματος από 11/02/2020 (και ώρα 21.00) έως και 08/03/2020 (και ώρα 23:59) (εφεξής «Διάρκεια Προ- παραγγελιών») βάσει αποδεικτικού προ-παραγγελίας,

 

β) να αγοράσει το Προϊόν εντός του διαστήματος από 13/03/2020 έως και 30/04/2020 βάσει παραστατικού αγοράς («Διάρκεια Αγορών») και

 

γ) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής μέσω Samsung Members που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 3 εντός του διαστήματος από 13/03/2020 έως και 30/05/2020 (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»)

 

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της προ-παραγγελίας και της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες πληροφορίες.

 

Στην Προωθητική Ενέργεια μπορούν να συμμετάσχουν μόνο καταναλωτές, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή την Κύπρο. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά

 

πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία προ-παραγγέλθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Προ-παραγγελιών και αγοράστηκαν κατά τη Διάρκεια Αγορών.

 

 1. Μηχανισμός Προωθητικής ενέργειας. Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι προ-παραγγείλουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Προ-παραγγελιών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, μπορούν να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν Samsung Galaxy Buds Plus (εφεξής τα «Δώρα») ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής. Δώρα ανά Προϊόν:

 

Samsung Galaxy S20 Ultra - Δώρο ένα (1) ζευγάρι Galaxy Buds Plus (SM-R175NZWAEUC) Samsung Galaxy S20+ – Δώρο ένα (1) ζευγάρι Galaxy Buds Plus (SM-R175NZWAEUC)

 1. Διαδικασία Συμμετοχής: Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο που του αντιστοιχεί, θα πρέπει να επισκεφτεί την εφαρμογή Samsung Members μέσω της συσκευής Galaxy S20+ ή S20 Ultra που έχει προ- παραγγείλει και:

 

 1. Να συνδεθεί στο Samsung Members μέσω του Samsung Account του,
 2. Να επιλέξει στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) την Προωθητική Ενέργεια,
 3. Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Oνοματεπώνυμo, Email, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικός Κωδικός, Όνομα Προϊόντος, ΙΜΕΙ συσκευής (συμπληρώνεται αυτόματα), Απόδειξη αγοράς (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα), Ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, αποδεικτικό προ-παραγγελίας ή φωτογραφία του email επιβεβαίωσης της προ- παραγγελίας (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού προ-παραγγελίας του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα),. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το κατάστημα δεν εκδίδει αποδεικτικό προ-παραγγελίας τότε η Διοργανώτρια θα ζητά επιβεβαίωση της προ- παραγγελίας βάσει ΙΜΕΙ από το κατάστημα αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, για οποιαδήποτε αμφισβήτηση, οι Δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται στο κατάστημα αγοράς.
 4. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.
 5. Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο συμμετέχων θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης (εντός 7 εργάσιμων ημερών) με τις λεπτομέρειες παραλαβής του Δώρου. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών.

 

Τα Δώρα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στην διεύθυνση που δήλωσε ο Δικαιούχος, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη από τον τελευταίο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του και η ηλικία του. Η παράδοση των Δώρων πραγματοποιείται εντός δύο (2) εβδομάδων από τη λήψη του email επιβεβαίωσης. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των παραδόσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111-SAMSUNG (80111 7267864) με

 

αστική χρέωση ή από κινητό 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00-15:00.

 

 1. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν αποστείλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 3 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δε θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.

 

 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 30/05/2020, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

 

 1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung από Ελλάδα στο 80111- SAMSUNG (80111 7267864) με αστική χρέωση ή από κινητό στο 210-6897691 και από Κύπρο στο 8009 4000 (χωρίς χρέωση), από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-19:00, εκτός αργιών και Σάββατο 09:00- 15:00 και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί.

 

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.

 

 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους ή/και να ματαιώσει την Προωθητική Ενέργεια, με ανακοίνωση στο Site. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι

 

των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.

 

 1. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

 

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

 1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

*Συμμετέχοντα καταστήματα για τις αγορές των προϊόντων Samsung Galaxy S20+ και Samsung Galaxy S20Ultra με κωδικό SM-G985F και SM-G988B αντίστοιχα:

 

Ελλάδα: Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp). Δίκτυο καταστημάτων Πλαίσιο (http://stores.plaisio.gr/).Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=

-18). Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp). Δίκτυο καταστημάτων                     Electronet  (https://www.electronet.gr/stores      ). Δίκτυο καταστημάτων Cosmote/ Germanos         (https://www.germanos.gr/store-locator/                  ).                Δίκτυο                     καταστημάτων                                 Wind (https://www.wind.gr/gr/wind/katastimata-wind/katastimata- wind/?accept=1&refer=https%253A%252F%252Fwww.wind.gr%252F) Δίκτυο καταστημάτων Vodafone (https://www.vodafone.gr/store-locator/      )Δίκτυο        καταστημάτων       της         Welcome          Stores (https://www.welcomestores.gr/stores/            )               Δίκτυο               καταστημάτων              Electronet (https://www.electronet.gr/stores). Δίκτυο καταστημάτων COSMODATA [ (-AΘΗΝΑ, Στουρνάρη 25 , 106 82,AΘΗΝΑ, Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Στουρνάρη 27, 106 82,ΓΛΥΦΑΔΑ, A. Παπανδρέου 4, 166 75 ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Εθνάρχου Μακαρίου 19, 121 31, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Εθνάρχου Μακαρίου 19, 121 31,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τατοϊόυ 117 (Έναντι Προαστιακού Μεταμόρφωσης ), 144 52 ,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ – Κατάστημα Cosmodata Stock & Refurbish, Τατοϊόυ 117, 144 52. O], CORAL INNOVATIONS A.E. (https://www.allsmart.gr/), Δίκτυο καταστημάτων MEGA Electrics AEBE                      (https://www.euronics.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD),

Quest Online Αν.Εταιρ.Ηλεκτρ.Εμπορίου (https://www.you.gr/Special-Pages/simeia-paralavis- katastimata),                                        ΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡ.ΤΡΟΦΟΔ.ΚΑΤ/ΤΩΝ           ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ             ΑΕΒΕ

(https://www.expert-hellas.gr/)

 

Κύπρος :

 

Δίκτυο καταστημάτων CYTA (https://www.cyta.com.cy/store-locator/el), και δίκτυο συνεργατών CYTA.

 

Δίκτυο καταστημάτων MTN (http://www.mtn.com.cy/stores/) , Δίκτυο καταστημάτων PrimeTel (https://primetel.com.cy/)Δίκτυο καταστημάτων Public (https://www.public-cyprus.com.cy/)Δίκτυο καταστημάτων STEPHANIS & CO LTD (http://www.stephanis.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=9163&tt=graphic&lang=l1), Λευκωσία

 

Next Tech, GG Telecom,D.A Sound & Vision Ltd, Pansan Services Ltd, TZ Computers, K.A Tech Team Ltd, iRepairit4U, Constantinos Telecommunication, CYOFFERS, A.A. Agatha Trading, PC World, NPS Mobile Communication Ltd, T.T Technology

 

Δίκτυο εξουσιοδοτημένων Επισκευαστικών Κέντρων Samsung:

 

Επωνυμία

Διεύθυνση

Ταχ. Κωδικός

Πόλη

Τηλέφωνο

SMARTEC ΑΕ

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 7

12461

ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

0030 210-5820000

TS SOLUTIONS Α.Ε.

Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 38Α

10442

ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

0030 2105197500

ΟΜΝΙΤΕΚ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 231

15344

ΓΕΡΑΚΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ

0030 210-6619010

WAP PHONE (ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ)

ΣΠΑΡΤΗΣ 6 & ΠΑΤΗΣΙΩΝ

11252

ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

0030 2108678178

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 180

17673

ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ

0030 210-9569752

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 54

54639

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0030 2310500277

MICROTECH (ΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22

54626

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0030 2310557061

ΜΠΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 35

45332

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

0030 2651-066327

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 70

41221

ΛΑΡΙΣΑ

0030 2410-620255

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 15

26221

ΠΑΤΡΑ

0030 2613-013171

M.T. FONEMASTER LIMITED

ΚΙΛΚΙΣ 3

1086

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

+357 22 820 868

Α. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ - Κ. ΣΙΑΡΚΟΣ Ο.Ε.

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 &

ΔΗΛΗΓΙΑΝΝΗ

 

14561

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ

 

0030 210-8082682

ZΕΡΒΑΣ ΚΥΡ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 29

11362

ΚΥΨΕΛΗ

0030 210 8229811

ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΣΤ - ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ Κ. ΟΕ

ΕΒΑΝΣ 36

71201

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

0030 - 2810281000

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 15

16675

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ

0030 - 211-4050421

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Η. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΑΛΑΚΟΥ 11

30100

ΑΓΡΙΝΙΟ

0030 2641-039690

 

Δήλωση Απορρήτου Προωθητικής Ενέργειας

 

 

Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιείσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account). Υπεύθυνος Επεξεργασίας του Samsung Account και του Samsung Members για την Ε.Ε. είναι η Samsung Electronics (UK) Limited Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members εντός της εφαρμογής.

 

H Προωθητική Ενέργεια διοργανώνεται από τη SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής “Samsung”), που εδρεύει

στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 15125 με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και τηλ. επικοινωνίας 2130163800, www.samsung.com/gr. Για να διεξάγουμε την Προωθητική Ενέργεια, να επιβεβαιώσουμε ότι δικαιούστε να συμμετέχετε και να σας παραδώσουμε το δώρο, να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την ενέργεια και τη συμμετοχή σας και να εφαρμόζουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης, το έννομο συμφέρον μας για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας και η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας όπως ενδεικτικά στη διαφημιστική εταιρεία που μας βοηθά να διενεργήσουμε την προωθητική ενέργεια, στην εταιρεία μεταφορών που παραδίδει τα δώρα και στην εταιρεία διαχείρισης του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών μας καθώς και στις συγγενείς εταιρείες του ομίλου Samsung, συμπεριλαμβανομένης της Samsung Electronics (UK) Limited στην Αγγλία και της μητρικής μας εταιρείας Samsung Electronics Co., Ltd στην Κορέα και σε άλλα μέρη εάν απαιτείται από τη νομοθεσία ή στο πλαίσιο εταιρικών μας συναλλαγών. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως υποχρεωτικές περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με το νόμο και η διάρκεια του χρόνου παραγραφής πιθανών αξιώσεων. Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν προστατευμένα. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνεται η χρήση Πρότυπων συμβατικών ρητρών για τη διασφάλιση της μεταφοράς των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, θέλετε να λάβετε αντίγραφο των Πρότυπων ρητρών, θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού ή φορητότητας) ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) επισκεφτείτε τη σελίδα υποστήριξης Προσωπικών Δεδομένων http://www.samsung.com/request-desk. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. εδώ (activated link leading to the page http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080). Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Samsung η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.samsung.com/gr/info/privacy/.