Πληροφορίες Online Παραγγελιών | ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Σε ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή σου!
Τώρα που απέκτησες το νέο σου προϊόν ήρθε η ώρα να το απολαύσεις.
Αν έχεις απορίες, εδώ θα βρεις τα πάντα σχετικά με το προϊόν που κρατάς στα χέρια σου, τη σωστή λειτουργία
των συσκευών σου, το service αλλά και τις λεπτομέρειες της πολιτικής επιστροφών για τις online αγορές σου!
Πώς να χρησιμοποιήσω την συσκευή μου;
Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος που αγόρασες (φόρτιση, ρυθμίσεις, δυνατότητες κ.α.), συμβουλέψου το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης που βρίσκεται εντός της συσκευασίας ή για περισσότερες πληροφορίες απευθύνσου στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, καλώντας στο 210 800 6000, Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00.
Τι καλύπτει η υπηρεσία G Service;

Το Δίκτυο Καταστημάτων Γερμανός συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή παρόχους service.

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο προϊόν, εντός και εκτός εγγύησης, μπορείς να απευθυνθείς σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, προσκομίζοντας το προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Το προϊόν που επέλεξες καλύπτεται με εγγύηση του κατασκευαστή, για ορισμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς του, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος που επέλεξες, αναγράφεται σε πίνακα στο τέλος της παρούσας επιστολής. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προήλθαν από κακή χρήση, υγρασία, αντίξοες συνθήκες και επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένο Service.

Συχνές ερωτήσεις για το service: https://www.germanos.gr/corporate/gservice_faqs/

Πώς μπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν;

Ο χρήστης οφείλει κατά την παράδοση να ελέγξει τα προϊόντα που παραλαμβάνει (ταυτότητα, αρτιότητα, κατάσταση, συσκευασία κ.ο.κ.).

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που φέρουν εμφανείς φθορές, ενδεικτικά κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λπ., ο χρήστης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να επικοινωνήσει άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών e- shop, είτε καλώντας στο 210 800 6000, Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00, είτε στέλνοντας e-mail στο e-sales@germanos.gr. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πότε πραγματοποιείται επιστροφή προϊόντων;

Α. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ (π.χ. λάθος στην παραγγελιοληψία, στην αποστολή κ.λπ. ) απεστάλησαν στον χρήστη προϊόντα που δεν παρήγγειλε και ο χρήστης προέβη καλόπιστα στην παραλαβή τους.

Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.

Β. Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, σύμφωνα με την πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιγράφεται στο αρχείο Όροι χρήσης στον όρο 11.

Γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από την συναλλαγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρχείο Όροι χρήσης στον όρο 12.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παραδόθηκαν στον χρήστη, στην αρχική πλήρη συσκευασία που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ), μαζί με όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε αυτήν και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς τους.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δύναται να αρνηθεί την παραλαβή επιστρεφόμενων ειδών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και την πίστωση του ποσού της αξίας του προϊόντος, ενώ το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα με δική του χρέωση. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, το προϊόν θα καταστρέφεται.

Για τον τόπο και τρόπο πραγματοποίησης της επιστροφής των προϊόντων, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την «Εξυπηρέτηση Πελατών e-shop», είτε καλώντας στο 210 800 6000 Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00, είτε στέλνοντας e-mail στο e-sales@germanos.gr. Επιστροφή σε φυσικό κατάστημα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν είναι δυνατή.

Η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του χρήστη.

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων), η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα επικοινωνεί το ταχύτερο δυνατόν με τον πελάτη, προκειμένου ο τελευταίος να της δηλώσει αν επιθυμεί υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Τι Εγγύηση έχω;

Σε όλα τα προϊόντα παρέχεται εγγύηση από τον κατασκευαστή, τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο e-shop, μαζί με την περιγραφή του εμπορεύματος, ενώ το πλήρες περιεχόμενο αυτής βρίσκεται στο αντίστοιχο έντυπο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία του προϊόντος.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποχρεούται να επισκευάζει τα προϊόντα που συνοδεύονται από εγγύηση, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται αυτή σε ισχύ και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της, χωρίς χρηματική επιβάρυνση του πελάτη.

Αν ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

Σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος εντός δύο (2) ετών από την πώληση, ισχύουν οι περί πώλησης διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αναφορικά με τη διόρθωση, αντικατάσταση κ.λπ. του προϊόντος, επιπρόσθετα με την γραπτή εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής (άρθρα ΑΚ 534επ.).

Περαιτέρω πληροφορίες για τα προϊόντα ή την διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης παρέχονται από την «Εξυπηρέτηση Πελατών» στον αριθμό 210 800 6000, Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 - 15:00.

Πληροφορίες για την πορεία επισκευής συσκευών παρέχονται μέσω e-shop από την σχετική φόρμα επικοινωνίας στο αντίστοιχο πεδίο («Πορεία Επισκευής»).

Αναφορικά με τα αξεσουάρ συσκευών κινητής τηλεφωνίας ισχύει η εγγύηση η οποία ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε κάθε προϊόν και ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης παρέλαβε το προϊόν (εξαιρούνται οι μπαταρίες).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η συσκευή σας, (αναλόγως τύπου), μπορεί να αντικατασταθεί αν παρουσιάσει πρόβλημα (“DOA”) καθώς και το χρονικό διάστημα, (αναλόγως τύπου), για το οποίο καλύπτεται με την εγγύηση του κατασκευαστή και τυχόν περιορισμοί για την δυνατότητα επισκευής του προϊόντος ανά κατασκευαστή.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

Τι περιλαμβάνει η πολιτική αντικατάστασης ελαττωματικών συσκευών (DOA);
 1. Το e-shop παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της ελαττωματικής συσκευής που παρέδωσε, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο κατασκευαστή του προϊόντος και εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μίας συσκευής ως άμεσης αντικατάστασης είναι η συσκευή κατά την πρώτη ενεργοποίηση να βρίσκεται εκτός ή περιορισμένης ή προβληματικής λειτουργίας.

Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια επιπρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται ώστε να χαρακτηριστεί μια τέτοια συσκευή ως άμεσης αντικατάστασης (DOA) και είναι τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν να μην έχει υποστεί αντικανονική χρήση όπως αυτή ορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση το προϊόν θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης.

 • Το προϊόν πρέπει να είναι πλήρες και στην συσκευασία παραλαβής, δηλαδή στο αρχικό του πακέτο με μπαταρία, φορτιστή, έντυπα, σακουλάκια, κάρτες μνήμης, καλώδια USB, ακουστικά κ.λπ. και εγγύηση.

 • Ο αριθμός σειράς της συσκευής (ΙΜΕΙ) θα πρέπει να συμφωνεί με αυτόν του κουτιού και της απόδειξης αγοράς.

 • Η συσκευή δεν θα πρέπει να φέρει σημάδια «κακής» μεταχείρισης (χτυπήματα, γρατσουνιές, σπασμένα εξαρτήματα, καθώς και άλλα εμφανή σημάδια χρήσης).

 

 1. Στην περίπτωση της ελαττωματικής συσκευής και εφόσον πληρούνται όλα τα ανωτέρω κριτήρια, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το προσωπικό του e-shop (είτε καλώντας στο 210 800 6000 Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 – 15:00, είτε στέλνοντας e-mail στο e-sales@germanos.gr).

 

 1. Εάν αποδειχθεί ότι το προϊόν αποτελεί DOA, ο πελάτης απαλλάσσεται από την χρέωση για την παραλαβή και επιστροφή του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα μεταφορικά και το κόστος επισκευής, εφόσον το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.  

Σε ποιες περιπτώσεις μπορώ να κάνω υπαναχώρηση;
 • Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, σε κλειστή συσκευασία ενώ τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ως παραλαβή θεωρείται η ημέρα που ο πελάτης ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείχθηκε από τον ίδιο απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που ο πελάτης με την ίδια παραγγελία αγόρασε περισσότερα προϊόντα τα οποία παραδόθηκαν ξεχωριστά, ημέρα παραλαβής θεωρείται η ημέρα που παρέλαβε το τελευταίο προϊόν.   

 • Ο πελάτης δεν δικαιούται υπαναχώρησης εάν είναι νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά των προϊόντων για χρήση στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ομοίως, στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

 • Ενδεικτικά δεν υπάρχει δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ. ακουστικά, την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης.  

 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή του αντίστοιχου εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται στο τέλος των Όρων, ή άλλου εγγράφου με αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση υπαναχώρησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση e-sales@germanos.gr

 • Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα ενημερώσει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον πελάτη για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή η ΓΕΡΜΑΝΟΣ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά (αξία επιστρεφόμενου προϊόντος και δαπάνες αποστολής κατά την παραλαβή του) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης του πελάτη. Σε περίπτωση αντικαταβολής τα καταβληθέντα ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

 • Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιείται πίστωση του τιμήματος στην κάρτα που χρησιμοποίησε ο χρήστης για την συναλλαγή, έπειτα από εντολή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ προς την τράπεζα. Σε περίπτωση που το τίμημα καταβλήθηκε με μετρητά, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει στην δήλωση υπαναχώρησης ή/και στην Εξυπηρέτηση πελατών e-shop.  

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Κατεβάστε την «Αίτηση Υπαναχώρησης» κάνοντας κλικ εδώ.

Έχεις επιπλέον απορίες;

Αν έχεις ακόμα ερωτήσεις σχετικά με την online αγορά, την online παραγγελία, την επιστροφή προϊόντων ή για το service των
συσκευών σου, μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μας ηλεκτρονικά στο: https://www.germanos.gr/communication/contact-us/

ή μέσω e-mail στο e-sales@germanos.gr.

 

Επίσης, μπορείς να μας καλέσεις στο 210 800 6000, Δευτέρα - Παρασκευή 9:00-21:00 και Σάββατο 09:00 - 15:00