Ενοποιημένο Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων Συνδρομητών

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.) και η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., με έδρα στη λεωφόρο Κηφισίας 99, Μαρούσι 15124, στο πλαίσιο της σταδιακής λειτουργικής ενοποίησής τους, ενημερώνουν ότι έχουν προχωρήσει σε αμοιβαία επεξεργασία των αρχείων προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών τους που δεν έχουν δηλώσει την αντίρρησή τους με την ενέργεια αυτή, με σκοπό την βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών τους και την ενιαία εξυπηρέτησή τους.

 

Οι συνδρομητές διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντίρρησης στην ως άνω επεξεργασία κατά τους όρους των άρθρων 12 και 13 του νόμου 2472/1997 καλώντας στο 13888 για οικιακούς πελάτες ή στο 13818 για εταιρικούς πελάτες ή με την αποστολή έγγραφου αιτήματος στο fax 210-6373140 ή στο consent@cosmote.gr

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που συνδρομητής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους ανωτέρω σκοπούς, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που έχει επιλέξει θα συνεχίσουν να παρέχονται σε αυτόν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής του.