ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «SAMSUNG Galaxy Tab S7|S7+  & Υπηρεσία G buy back

 

Όροι και προϋποθέσεις

 

1. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για την απόκτηση μόνο των SAMSUNG Galaxy Tab S7|S7+ με οποιονδήποτε τρόπο (σκέτη συσκευή, φορητότητα, ανανέωση, νέα σύνδεση κτλ). 

 

2. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές που θα γίνουν από 5/10 έως 18/10 αποκλειστικά από τα φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Δεν ισχύει για αγορές από το www.germanos.gr .

 

3. Το όφελος των 481€ προκύπτει από την ανταλλαγή μεταχειρισμένου SAMSUNG Tab S6 10.6 256GB 4G+  (381€)  & με επιπλέον όφελος 100€.

 

 

Όροι και προϋποθέσεις για την Υπηρεσία Ανταλλαγής Μεταχειρισμένων Προϊόντων τεχνολογίας για ΓΕΡΜΑΝΟΣ καταστήματα

 

Όροι Υπηρεσίας

Η ΟΤΕ ΑΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΚ Recycling ΕΠΕ - FONEBANK παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ να πωλήσουν στην ΑΚ Recycling - FONEBANK τις μεταχειρισμένες συσκευές τους κινητής τηλεφωνίας και tablets (εφ’ εξής καλούμενες ως «συσκευή» ή «συσκευές»), εισπράττοντας την αξία τους επί τόπου, με την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ίσης τουλάχιστον αξίας από τα εν λόγω καταστήματα και με τους παρακάτω όρους:

 

Όροι προγράμματος επιστροφής και ανακύκλωσης συσκευών

Κάθε κάτοχος συσκευής, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί ένα κατάστημα COSMOTE και να ενημερωθεί για την αξία της συσκευής του, όπως αυτή καθορίζεται από τον τιμοκατάλογο της ΑΚ Recycling - FONEBANK και με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή είναι σε καλή εξωτερική κατάσταση, λειτουργική ή μη λειτουργική. Εφ’ όσον ο κάτοχος της συσκευής επιθυμεί να την πωλήσει στην τιμή που καθορίζει η ΑΚ Recycling - FONEBANK, παραδίδει την συσκευή του στον υπάλληλο του καταστήματος και παραλαμβάνει ένα κουπόνι αγοράς προϊόντος (εφ’ εξής «κουπόνι») αξίας ίσης προς την αξία της προς πώληση συσκευής του, το οποίο (κουπόνι) δύναται να εξαργυρώσει μόνο από το συγκεκριμένο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ  και μόνο με την ταυτόχρονη αγορά από το κατάστημα οποιουδήποτε προϊόντος ίσης τουλάχιστον αξίας με το κουπόνι. Τυχόν υπέρτερη αξία του αγοραζόμενου προϊόντος θα καταβάλλεται από τον πελάτη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που αναλύονται πιο κάτω ανά κατηγορία επιστρεφόμενης συσκευής. Το κουπόνι χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την αγορά κάποιου προϊόντος. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για την αγορά κάποιας υπηρεσίας, πχ. για αγορά άυλου χρόνου ή κάρτας ανανέωσης χρόνου ομιλίας, εξόφληση λογαριασμών COSMOTE /ΟΤΕ ή τρίτων, τεχνική υποστήριξη (service) κινητού, μεταφορά καταλόγου και περιεχομένου τηλεφώνου κλπ.. Το κουπόνι δεν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή έκπτωσης επί του λογαριασμού του πελάτη και δεν εξαργυρώνεται με μετρητά. Οι συσκευές παραλαμβάνονται για λογαριασμό της εταιρίας ΑΚ Recycling - Fonebank, η οποία καθορίζει τις τιμές των συσκευών. Για να γίνει δεκτή μία συσκευή, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον τιμοκατάλογο της ΑΚ Recycling - Fonebank, το μοντέλο και το ΙΜΕΙ ή Serial Number της συσκευής να είναι αποδεκτά από την ΑΚ Recycling - Fonebank. Για να ολοκληρωθεί η πώληση θα πρέπει η συσκευή να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

Προϋποθέσεις Λειτουργικής Συσκευής

 

Προϋποθέσεις Μη Λειτουργικής Συσκευής

 

Λειτουργικά Apple iPhones/ipads

 

Κάθε Apple iPhone/ipad που έχει πουληθεί πρέπει να ταιριάζει με τον κατασκευαστή και το μοντέλο στην παραγγελία πώλησης και να πληρούν τους παρακάτω όρους:

 

Μη Λειτουργικά Apple iphones/ipads

 

Εάν τo Apple iphone/ipad σας δεν πληροί τους όρους λειτουργίας θα θεωρείται ως μη λειτουργικό. Μη λειτουργικά Apple iphones/ipads πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

 

Οι τιμές των συσκευών δύναται να μεταβάλλονται συνεχώς. Εάν ζητηθεί από τον πελάτη η ΑΚ Recycling - FONEBANK θα αποστέλλει ταχυδρομικώς τιμολόγιο αγοράς της συσκευής στον πελάτη, αφού την παραλάβει από το κατάστημα και διαπιστώσει ότι πληροί τους όρους που αναγράφονται παραπάνω.

Σε περίπτωση που πελάτης έχει υποβάλλει αίτηση φορητότητας και επιθυμεί να αγοράσει συσκευή, η πώληση της συσκευής του μπορεί να γίνει μετά την αποδοχή του αιτήματός του για φορητότητα. Κάθε πελάτης μπορεί να επιστρέψει ταυτόχρονα κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τέσσερις (4) συσκευές για την αγορά ενός (1) προϊόντος. Αν αγοράσει δύο προϊόντα μπορεί να επιστρέψει οκτώ συσκευές κοκ. Ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζητήσει την επιστροφή της συσκευής που πούλησε. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να αφαιρέσει από τη συσκευή του τις κάρτες SIM ή/και κάρτες μνήμης και να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που ήταν αποθηκευμένα σε αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, το κατάστημα και η εταιρία ΑΚ Recycling – Fonebank δεν ευθύνονται για την τυχαία καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση αυτών και για την αθέμιτη επεξεργασία τους από οποιονδήποτε τρίτο. Η ΟΤΕ ΑΕ και το Δίκτυο Καταστημάτων COSMOTE δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από την σύμβαση πώλησης της συσκευής του στην εταιρία ΑΚ Recycling - Fonebank.