Για την Επιχείρηση - Double Energy MVP

 

Το Protergia Double Energy απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

  • 40% έκπτωση συνέπειας στο Φυσικό Αέριο
  • 50% έκπτωση συνέπειας στην Ηλεκτρική Ενέργεια*
  • Μηδενικό πάγιο στο Φυσικό Αέριο
  • Πάγιο 5€/μήνα στην Ηλεκτρική Ενέργεια**
  • Δωρεάν Τεχνική Βοήθεια 24X7 με το πρόγραμμα Protergia Business Care
  • Μηδενική Εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Δωρεάν myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!

 

 

* Οι εκπτώσεις αφορούν στις χρεώσεις ενέργειας παροχών Ε1 & Ε3 (ενέργεια ημέρας), ενώ για παροχές Ε2 η έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στο 35%.

** Το πάγιο αφορά στα promos Ε1 & Ε3, ενώ για το promo E2 το πάγιο είναι μηδενικό.