Άλλα νέα

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ώρες λειτουργίας 11:00 - 20:00.

...
Wed Jul 11 00:00:00 EEST 2018

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 06 Μαίου 2018 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ώρες λειτουργίας 11:00 - 20:00.

...
Thu May 03 00:00:00 EEST 2018

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 01 Απριλίου 2018 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ώρες λειτουργίας 11:00 - 20:00.

...
Thu Mar 29 00:00:00 EEST 2018

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ώρες λειτουργίας 11:00 - 20:00.

...
Wed Jan 10 00:00:00 EET 2018

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 24 και 31 Δεκεμβρίου 2017 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

...
Wed Dec 20 00:00:00 EET 2017

Κυριακή Ανοιχτά

Την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ,11:00-20:00.

...
Fri Jul 14 00:00:00 EEST 2017