Οικιακά Πακέτα

 

Ένα πακέτο για σένα!

Επίλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει και απόλαυσε : Κανάλια από όλο τον κόσμο, ελληνικά και διεθνή, με ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μουσική,αθλητικά γεγονότα σε αποκλειστικότητα, καθώς και παιδικά προγράμματα. Γιατί, κάθε κανάλι COSMOTE TV κρύβει και μια διαφορετική εμπειρία!

 

Πακέτα / εξοπλισμός
COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης

Entry Pack
(Δες τα κανάλια του Entry Pack)

9,90€/μήνα 
Προσφορά 8,60€/μήνα   ΔΩΡΟ η κεραία  

Δεν διατίθεται 

Family Pack
Δες τα κανάλια του Family Pack

14,50€/μήνα 
Προσφορά 12,90€/μήνα   ΔΩΡΟ η κεραία  

18,20€/μήνα 
Προσφορά 16,20€/μήνα 

Cinema Pack
Δες τα κανάλια του Cinema Pack

20,90€/μήνα 
ΔΩΡΟ η κεραία και η εγκατάσταση

26,20€/μήνα 
 

Sports Pack
Δες τα κανάλια του Sports Pack

26,90€/μήνα
Προσφορά 23,90€/μήνα
ΔΩΡΟ η κεραία και επιδότηση 50% της εγκατάστασης

33,70€/μήνα
Προσφορά 29,90€/ μήνα

Full Pack
Δες τα κανάλια του Full Pack

28,90€/μήνα
Προσφορά 25,00€/μήνα
ΔΩΡΟ η κεραία και η εγκατάσταση

36,20€/μήνα
Προσφορά 31,30€/μήνα

Adult Pack (προαιρετικό πακέτο)
Δες τα κανάλια του Adult Pack

8,70€/μήνα

8,70€/μήνα

COSMOTE TV MULTIROOM
(έως 3 αποκωδικοποιητές)

6,60€/αποκωδικοποιητή το μήνα

6,60€/αποκωδικοποιητή το μήνα

COSMOTE TV ΕΞΟΧΙΚΟ

3€/μήνα 

Δεν διατίθεται 

COSM​OTE TV GO

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Ενοικίαση ταινίας στην Υπηρεσία COSM​OTE CINEMA ON DEMAND
Υπηρεσία ενοικίασης ταινιών

1,80€ - 4,50€/ταινία

1,80€ - 4,50€/ταινία

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης

0€/μήνα

0€/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο
Τιμή εκμίσθωσης

3€/μήνα

3€/μήνα

 

α) Στις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και  Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016. Η Αγορά και Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

β) Η υπηρεσία COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη διάρκεια δέσμευσης. Για την προσφορά COSMOTE TV Entry Pack Μέσω Δορυφόρου ισχύει 24μηνη διάρκεια δέσμευσης.
Μετά την δέσμευση οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο:

 • Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
  • Entry Pack 9,90€/μήνα
  • Family Pack 16,50€/μήνα
  • Cinema Pack 22,90€/μήνα
  • Sports Pack 28,90€/μήνα
  • Full Pack 31,90€/μήνα
 • Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
  • Family Pack 20,60€/μήνα
  • Cinema Pack 28,60€/μήνα
  • Sports Pack 36,20€/μήνα
  • Full Pack 39,90€/μήνα

Επιπλέον:

1. Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMOTE TV, πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει: Για τις προσφορές 24μηνης δέσμευσης, το ποσό των 137,50 € (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο. Για τις προσφορές 12μηνης δέσμευσης το ποσό των 110 € (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο. Για την προσφορά COSMOTE TV Entry Pack Μέσω Δορυφόρου το ποσό των 33€ (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 24μηνο. Η πρόσθετη υπηρεσία Adult, είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας Adult πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με τη συνδρομή ενός (1) μήνα συνολικά.

2. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και κεραιοσύστημα. Επιπλέον, για λειτουργία Hybrid απαιτείται σύνδεση xdsl internet ΟΤΕ, ή άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας.
Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι € 84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ € 50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. € 34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του Πελάτη γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80 €/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20 €.
Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης απαιτείται επιπλέον συμβατό modem/router και αποκωδικοποιητής. Μπορείτε να αιτηθείτε προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό ΟΤΕ. Η τιμή για τα Τέλη Εγκατάστασης της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι € 55,79.

Εφόσον επιλέξετε η εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκαταστάτη ΟΤΕ, τα συνολικά κόστη για την τυπική εγκατάσταση της βασικής υπηρεσίας και του COSMOTE TV MULTIROOM ανέρχονται ως ακολούθως:

-Κόστος Εγκατάστασης Multiroom με νέα κεραία

 • Για 2 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 130€
 • Για 3 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 164€
 • Για 4 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 198€

-Κόστος Εγκατάστασης Multiroom σε υφιστάμενη εγκατεστημένη κεραία

 • Για 2 αποκωδικοποιητές: από 45€
 • Για 3 αποκωδικοποιητές: από 79€
 • Για 4 αποκωδικοποιητές: από 113€

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το κόστος του τετραπλού LNB και το κόστος του επιπλέον ομοαξονικού καλωδίου (έως 30μ) που απαιτείται για τη σύνδεση των επιπρόσθετων αποκωδικοποιητών. Πέραν των παραπάνω ποσών, εφόσον απαιτείται χρήση επιπλέον εξοπλισμών (π.χ. Powerplugs, WiFi Extenders) για την δικτυακή διασύνδεση των αποκωδικοποιητών, το κόστος κτήσης ξεκινά από 37,8€ και κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την διαρρύθμιση του χώρου σας.

Σημειώνεται και πάλι ότι τα παραπάνω κόστη αφορούν την τυπική εγκατάσταση. Το τελικό κόστος θα οριστεί σε συνεργασία με τον τεχνικό εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση Multiroom δεν επιδοτείται. Στην περίπτωση που για την αρχική εγκατάσταση υπάρχει επιδότηση κεραίας ή επιδότηση αρχικής εγκατάστασης αφαιρούνται από τις παραπάνω τιμές οι αντίστοιχες τιμές (για την Κεραία 35€ και για την Εγκατάσταση 50€.

3. Η πρόσθετη υπηρεσία COSMOTE TV MULTIROOM είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας COSMOTE TV MULTIROOM πριν την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με το ποσό των 33 € (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο. Για τη χρέωση των αποκωδικοποιητών ισχύουν τα τέλη εκμίσθωσης εξοπλισμού.

4. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιαδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: € 99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και € 169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

5. Η Πρόσθετη Υπηρεσία COSMOTE TV Εξοχικό είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης. Σε περίπτωση καταγγελίας πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 18,00 € ανεξάρτητα από τον μήνα που θα γίνει η καταγγελία.

6. Το Adult Pack περιλαμβάνει τα κανάλια Sirina TV HD, Hustler TV HD, Penthouse HD1 & Private TV.

7. Η τιμή ενοικίασης για κάθε ταινία αναγράφεται στο μενού της υπηρεσίας COSMOTE CINEMA ON DEMAND.

8.Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης προειδοποιεί ότι η παρακολούθηση τηλεόρασης από παιδιά κάτω των τριών ετών, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμούς που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά αυτών των ηλικιών, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών όπως παθητικότητα, καθυστερήσεις στην ομιλία, εκνευρισμό, διαταραχές κατά τον ύπνο, προβλήματα συγκέντρωσης και εξάρτηση από την τηλεοπτική οθόνη.

9. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.

10. Η υπηρεσία COSMOTE TV GO είναι Πρόσθετη Υπηρεσία και προϋποθέτει ενεργή συνδρομή COSMOTE TV Μέσω Ευρυςωνικής Σύνδεσης ή Μέσω Δορυφόρου και σύνδεση ADSL/VDSL από τον ΟΤΕ ή/και σύνδεση κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Η προβολή του περιεχομένου τns υπηρεσίας είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, για χρήση από υπολογιστή στο www.cosmotetvgo.gr, για χρήση από κινητό ή tablet μέσω της εφαρμογή (application) COSMOTE TV GO στο App Store και το Google Play Store. Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις για την υπηρεσία COSMOTE TV GO και τις προδιαγραφές των συσκευών στο https://www.cosmote.gr/cosmotetv/residential/choose/services/cosmotetvgo