Επαγγελματικά Πακέτα

 

Πακέτα / εξοπλισμός

COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου

COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας

121,00€/μήνα

Προσφορά 108,90€/μήνα

131,69€/μήνα

Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας

(χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT)

30,70€/μήνα 34,51€/μήνα

Αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

0€/μήνα 0€/μήνα

Αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο

Τιμή εκμίσθωσης

3€/μήνα 3€/μήνα

COSMOTE TV MULTIROOM

(έως 3 αποκωδικοποιητές) - Για Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας

32,90€/αποκωδικοποιητή το μήνα Δεν διατίθεται

COSMOTE TV MULTIROOM

(έως 3 αποκωδικοποιητές) - Για Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT

6,60€/αποκωδικοποιητή το μήνα Δεν διατίθεται

 

 

1. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 54/Ν. 4389/2016..Η Αγορά και Εκμίσθωση Εξοπλισμού δεν υπόκειται σε Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης.

2.Τα πακέτα COSMOTE TV Για Χώρους Εστίασης Και Ψυχαγωγίας παρέχονται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 12μηνη παραμονή. Μετά την δέσμευση οι τιμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο: Η πρόσθετη υπηρεσία COSMOTE TV MULTIROOM για τα Επαγγελματικά Πακέτα διατίθεται μόνο μέσω Δορυφόρου. Είναι αορίστου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια δέσμευσης δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας COSMOTE TV MULTIROOM πριν από την πάροδο της ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης ο Συνδρομητής βαρύνεται με το ποσό των 33€ (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο. Για τη χρέωση των αποκωδικοποιητών ισχύουν τα τέλη εκμίσθωσης εξοπλισμού.

Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου 
Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας 121,00€/μήνα 
Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT) 30,70€/μήνα 

Για πελάτες COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας 131,69€/μήνα 
Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT) 34,51€/μήνα 

3. Για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης απαιτείται επιπλέον συμβατό modem/router και αποκωδικοποιητής, ενώ για τη λειτουργία της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, απαιτείται αποκωδικοποιητής και δορυφορική κεραία. Ο ΟΤΕ αναλαμβάνει την εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας μέσω των εξουσιοδοτημένων εγκαταστατών του. Συγκεκριμένα, η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα ΟΤΕ είναι €84,99 (τιμή εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη ΟΤΕ €50 + τιμή κεραιοσυστήματος 60εκ. €34,99). Η τιμή για εγκατάσταση και κεραιοσύστημα περιλαμβάνει: α) την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας διαμέτρου 60εκ., μεταλλάκτη συχνοτήτων (LNB), βάσεων στήριξης και ομοαξονικού καλωδίου, β) δορυφορική λήψη σε ένα μόνο σημείο στον χώρο του συνδρομητή γ) μέγιστη απόσταση μεταξύ του δορυφορικού κατόπτρου και του αποκωδικοποιητή μέχρι 30 μέτρα δ) τη δυνατότητα λήψης αποκλειστικά της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου. Τυχόν επιπρόσθετες κατασκευές ή υλικά χρεώνονται κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη. Μέγιστη απόσταση εξυπηρέτησης από τους εξουσιοδοτημένους εγκαταστάτες είναι 30χλμ. πέραν των οποίων καταβάλλεται σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα αν το σημείο εγκατάστασης του εξοπλισμού απέχει από την έδρα του Τεχνικού Εγκαταστάσεων περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα (30 χλμ.), τότε είναι στη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από τον Συνδρομητή ως πρόσθετη αμοιβή για τα έξοδα μετακίνησης το ποσό των 0,80€/χλμ. πλέον των 30 χιλιομέτρων συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, υπολογιζόμενο για την πέραν των 30 χιλιομέτρων απόσταση από την έδρα του Εγκαταστάτη ως το χώρο εγκατάστασης του Συνδρομητή σε απλή διαδρομή (π.χ. εάν η απόσταση μεταξύ της έδρας του εγκαταστάτη και του χώρου του Συνδρομητή είναι 53 χλμ, η χιλιομετρική αποζημίωση θα είναι (53-30) Χ 0,8€ = 18,4€. Την αποζημίωση αυτή δικαιούται να ζητήσει και στην περίπτωση που κληθεί να μεταβεί στο Συνδρομητή για συντήρηση/αποκατάσταση βλάβης μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης. Το τέλος άσκοπης μετάβασης του εξουσιοδοτημένου εγκαταστάτη είναι 20€. Για την COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης μπορείτε να αιτηθείτε προαιρετικά εγκατάσταση από τεχνικό ΟΤΕ. Η τιμή για τα Τέλη Εγκατάστασης της COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης είναι €55,79.

Εφόσον επιλέξετε η εγκατάσταση της υπηρεσίας COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκαταστάτη ΟΤΕ, τα συνολικά κόστη για την τυπική εγκατάσταση της βασικής υπηρεσίας και του COSMOTE TV MULTIROOM ανέρχονται ως ακολούθως:

-Κόστος Εγκατάστασης Multiroom με νέα κεραία

  • Για 2 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 130€
  • Για 3 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 164€
  • Για 4 αποκωδικοποιητές & κεραία: από 198€

-Κόστος Εγκατάστασης Multiroom σε υφιστάμενη εγκατεστημένη κεραία

  • Για 2 αποκωδικοποιητές: από 45€
  • Για 3 αποκωδικοποιητές: από 79€
  • Για 4 αποκωδικοποιητές: από 113€

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν το κόστος του τετραπλού LNB και το κόστος του επιπλέον ομοαξονικού καλωδίου (έως 30μ) που απαιτείται για τη σύνδεση των επιπρόσθετων αποκωδικοποιητών. Πέραν των παραπάνω ποσών, εφόσον απαιτείται χρήση επιπλέον εξοπλισμών (π.χ. Powerplugs, WiFi Extenders) για την δικτυακή διασύνδεση των αποκωδικοποιητών, το κόστος κτήσης ξεκινά από 37,8€ και κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξοπλισμών που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την διαρρύθμιση του χώρου σας.

Σημειώνεται και πάλι ότι τα παραπάνω κόστη αφορούν την τυπική εγκατάσταση. Το τελικό κόστος θα οριστεί σε συνεργασία με τον τεχνικό εγκαταστάτη. Η εγκατάσταση Multiroom δεν επιδοτείται. Στην περίπτωση που για την αρχική εγκατάσταση υπάρχει επιδότηση κεραίας ή επιδότηση αρχικής εγκατάστασης αφαιρούνται από τις παραπάνω τιμές οι αντίστοιχες τιμές (για την Κεραία 35€ και για την Εγκατάσταση 50€.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, πριν από την πάροδο της αντίστοιχης ελάχιστης διάρκειας δέσμευσης, ο Συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει α) γα το Πακέτο Για Χώρους Εστίασης Και Ψυχαγωγίας: το ποσό των 220€ (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο β) για το Πακέτο για χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας (χωρίς τα κανάλια COSMOTE SPORT) το ποσό των 110€ (με ΦΠΑ 24% και Tέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%) ανεξάρτητα από τον μήνα που θα επιλέξει να τερματίσει ο Συνδρομητής μέσα στο 12μηνο.

5. Ο αποκωδικοποιητής χωρίς σκληρό δίσκο διατίθεται για χρήση δωρεάν κατά τη διάρκεια της ελάχιστης παραμονής στην Υπηρεσία. Ο αποκωδικοποιητής με σκληρό δίσκο διατίθεται έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο ΟΤΕ παρέχει εγγύηση για βλάβες (εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνδρομητή) καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στην υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, σύμφωνα με τους Όρους Σύμβασης COSMΟΤΕ TV.

6. Σε περίπτωση καταγγελίας ο αποκωδικοποιητής επιστρέφεται σε οποιοδήποτε κατάστημα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με τα τυχόν παρελκόμενα (τηλεχειριστήριο, καλώδια κλπ), άλλως ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα εξής ποσά: €99 για αποκωδικοποιητή χωρίς σκληρό δίσκο και €169 για αποκωδικοποιητή με σκληρό δίσκο. Με τα ίδια ποσά επιβαρύνεται και σε περίπτωση καταστροφής του εξοπλισμού.

7. Οι υπηρεσίες COSMOTE CINEMA ON DEMAND & Adult Pack δεν διατίθενται στα Επαγγελματικά Πακέτα.

8. Η μετάδοση των καναλιών σε High Definition γίνεται στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου & στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης για πελάτες VDSL (βάσει διαθεσιμότητας στη γραμμή τους).

9. Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται από τον ΟΤΕ.