ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Samsung S10 Series Contest»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Samsung S10 Series Contest»

Η παρούσα προωθητική ενέργεια (η "Προωθητική Ενέργεια") απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιείσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).

Υπεύθυνος Προστασίας του Samsung Account και του Samsung Members για την Ε.Ε. είναι η Samsung Electronics (UK) Limited Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. Πολιτική Απορρήτου Samsung Account: https://account.samsung.com/membership/pp και Samsung Members

εντός της εφαρμογής.

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ.Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «ZZ DOT ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999983565 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμβροσίου Φρατζή 16, Τ.Κ. 11745, Τηλ: +30 210 8253751 (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») και διοργανώνει προωθητική ενέργεια μέσω της εφαρμογής Samsung Members (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»).

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια και ανάδειξης των νικητών/δικαιούχων.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι θα αποδοθούν έως και 560 Δώρα (350 Samsung Galaxy Buds (SM-R170NZKAEUR), 140 Samsung Galaxy Watch Active (SM-R500NZSAEUR), 70 Samsung Galaxy Tab S5e (SM-T720NZKAEUR), όπως ορίζονται στον Όρο 4 παρακάτω με τη διαδικασία εβδομαδιαίων κληρώσεων.

 

1.Δικαίωμα / Προϋποθέσεις Συμμετοχής (οι παρακάτω προϋποθέσεις συντρέχουν σωρευτικά)

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα νομικά πρόσωπα, τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω Προωθητική ενέργεια. Επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά Προϊόν σε όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

 

  1. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια θα πρέπει ο συμμετέχων:

α) να έχει αγοράσει συσκευή Samsung Galaxy S10e ή Samsung Galaxy S10 ή Samsung Galaxy S10+ (εφεξής το «Προϊόν») εντός του διαστήματος από 15/07/2019 στις 08:00 π.μ έως και 31/08/2019 23:59 μ.μ βάσει παραστατικού αγοράς («Διάστημα Αγορών») από τα κάτωθι συμμετέχοντα φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών: Δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος (http://www.kotsovolos.gr/site/allstores.jsp), Δίκτυο καταστημάτων Πλαίσιο (http://stores.plaisio.gr/), Δίκτυο καταστημάτων Media Markt (http://www.mediamarkt.gr/webapp/wcs/stores/servlet/MultiChannelMyStore?storeId=19701&langId=-18), Δίκτυο καταστημάτων Public (http://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp), Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός (https://www.germanos.gr/storelocator/?gclid=Cj0KEQjwyN7JBRCZn7LKgb3ki8kBEiQAaLEsqvHjYCpfAmMnj6SUdlSciXE_YfhJNdYAnpZ5ml0Epl4aAhWA8P8HAQ), Δίκτυο καταστημάτων Cosmote https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T19/section/Shops_Network, Δίκτυο Καταστημάτων Wind https://www.wind.gr/gr/wind/katastimata-wind/katastimata-wind/?accept=1&refer=https%253A%252F%252Fwww.google.gr%252F, Δίκτυο Καταστημάτων Vodafone http://www.vodafone.gr/portal/client/eshop/selectCounty!selectFromMap.action?pageId=608

β) και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Διαδικασία Συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος βάσει παραστατικού αγοράς («Διάστημα Συμμετοχής»).

2. Διαδικασία Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας

Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα εντός του Διαστήματος Συμμετοχής:

1. Να μπει στην εφαρμογή Samsung Members που θα βρει προεγκατεστημένη στο Προϊόν και να συνδεθεί στο Samsung Account λογαριασμό του ή να δημιουργήσει λογαριασμό αν δεν έχει ήδη.

2. Nα καταχωρήσει στη φόρμα συμμετοχής που θα εμφανιστεί το IMEI του Προϊόντος και να επισυνάψει το παραστατικό αγοράς του Προϊόντος.

3. Να επαληθεύσει τα στοιχεία που καταχώρησε και να επιλέξει «Υποβολή».

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανωτέρω διαδικασίας και ελέγχου συμμόρφωσης της συμμετοχής με τους παρόντες Όρους θα αποστέλλεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στην επόμενη Κλήρωση, όπως περιγράφεται παρακάτω.

 

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαφημιστικής κατά τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας.

 

1η Κλήρωση: 24/07/2019 στις 15:00μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 15/07 και ώρα 08:00 π.μ. έως την Κυριακή 21/07 και ώρα 23:59μ.μ.

2η Κλήρωση: 31/07/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 22/07 και ώρα 00:01 π.μ. έως την Κυριακή 28/07 και ώρα 23:59μ.μ.

3η Κλήρωση: 07/08/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 29/07 και ώρα 00:01 π.μ. έως την Κυριακή 04/08 και ώρα 23:59μ.μ.

4η Κλήρωση: 14/08/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 05/08 και ώρα 00:01 π.μ. έως την Κυριακή 11/08 και ώρα 23:59μ.μ.

5η Κλήρωση: 21/08/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 12/08 και ώρα 00:01 π.μ. έως την Κυριακή 18/08 και ώρα 23:59μ.μ.

6η Κλήρωση: 28/08/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 19/08 και ώρα 00:01 π.μ. έως την Κυριακή 25/08 και ώρα 23:59μ.μ

7η Κλήρωση: 11/09/2019 στις 15:00 μ.μ., όπου θα πάρουν μέρος όσες Συμμετοχές έχουν λάβει ηλεκτρονική επιβεβαίωση Συμμετοχής από τη Δευτέρα 26/08 και ώρα 00:01 π.μ. έως το Σάββατο 07/09 και ώρα 23:59μ.μ.

 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην Προωθητική ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στην Προωθητική ενέργεια. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Προωθητικής Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.

 

3. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

 

Η συνολική Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας εκτείνεται από την έναρξη του Διαστήματος Αγορών μέχρι και την ολοκλήρωση της τελευταίας Κλήρωσης όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο των καταληκτικών ημερομηνιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους ή κατόπιν απόδοσης του μεγίστου αριθμού Δώρων, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το εκάστοτε Διάστημα Συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 

4. Δώρα Προωθητικής ενέργειας / Τρόπος Παραλαβής

 

Τα δώρα του Προωθητικής ενέργειας συνίστανται σε (εφεξής «τα Δώρα»):

560 Δώρα:

350 Samsung Galaxy Buds (50 ανά κλήρωση)

140 Samsung Galaxy Active Watch (20 ανά κλήρωση) και

70 Samsung Galaxy Tab S5e (10 ανά κλήρωση).

Σε κάθε Κλήρωση θα κληρωθούν με τη σειρά που αναφέρονται τα παρακάτω Δώρα:

50 Samsung Galaxy Buds, 20 Samsung Galaxy Watch Active και 10 Samsung Tab S5e Wifi και θα αποδοθούν στους τυχερούς νικητές κατά τη σειρά ανάδειξης τους.

Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διαφημιστική εντός δεκαπέντε εργασίμων (15) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε Κλήρωσης, για το χρόνο και τρόπο παραλαβής των Δώρων τους μέσω email στην διεύθυνση που δηλώθηκε στο Samsung Account. Τυχόν τέλη ή φόροι που αφορούν τη διάθεση του Δώρου βαραίνουν το νικητή. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά.

Η παραλαβή του Δώρου θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επίδειξης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και ηλικία του νικητή. O νικητής δικαιούται να παραλάβει το Δώρο του εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του μετά από συνεννόηση με τη Διαφημιστική. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν προσέλθει εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το Δώρο το οποίο δικαιούται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το άτομο αυτό και να κληρώσει άλλον νικητή από τους εγκύρως συμμετέχοντες. Ο νέος νικητής θα ειδοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω σχετικά με την παραλαβή του Δώρου από αυτόν. Η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή θα επαναληφθεί μέχρι να βρεθεί έγκυρος νικητής και να παραληφθεί το Δώρο από αυτόν.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο νικητή το Δώρο, ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

 

5. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

 

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δηλώνουν και το Samsung Account ανήκει στους ιδίους,

(β) είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, (γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια,

(δ) με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική ενέργεια δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(ε) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας, των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων, ή/και της εικόνας των νικητών ή/και προβολής της εικόνας και φωνής των νικητών (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και της Διαφημιστικής, Youtube κλπ), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Twitter κλπ), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά γήπεδα, δημόσιες εκδηλώσεις κλπ), σε οθόνες σε σημεία πώλησης και σε εσωτερικές παρουσιάσεις, για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της Προωθητικής Ενέργειας. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης, των απόψεων που τυχόν καταθέσουν οι παρευρισκόμενοι συμμετέχοντες μέσω Facebook ή video, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

 

6. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

 

Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει τη Διαδικασία Συμμετοχής ή δεν καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα συμμετοχής όπως περιγράφονται ανωτέρω, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται έως ότου και εφόσον ο συμμετέχων συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως.

Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

 

 

 

 

 7. Ακύρωση Προωθητικής ενέργειας / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη Διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτής ή /και να ματαιώσει την Προωθητική ενέργεια, με ανακοίνωση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η Προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την Προωθητική ενέργεια ή την ακύρωσή του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα της Προωθητικής ενέργειας κατά τη Διάρκεια ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός Προωθητικής Ενέργειας.

 

8. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Ομίλου της Διοργανώτριας.

9. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

10.Πληροφορίες

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική ενέργεια οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 80111 7267864 ή από κινητό στο 210-6897691, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.