ΕΝΕΡΓΕΙΑ «TV με 20πλάσιους go4more πόντους»

Όροι και προϋποθέσεις

 

Η ενέργεια των εικοσαπλάσιων πόντων (1€=80 πόντοι) ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τις αγορές σε TVs από €199 και άνω, που θα πραγματοποιηθούν από 5  Ιουνίου έως και 19 Ιουνίου 2019 στα φυσικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ που συμμετέχουν στην ενέργεια, καθώς και από τo ηλεκτρονικό κατάστημα www.germanos.gr, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ενέργειας.

 

2. Οι συλλεχθέντες πόντοι από την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων, που συμμετέχουν στην ενέργεια, μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του προγράμματος go4more.

 

3. Η προσφορά των εικοσαπλάσιων πόντων (1€=80 πόντοι )  δεν θα ισχύει:

  • όταν η χρέωση γίνεται σε περισσότερες από μία κάρτες Εθνικής
  • σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή δωροεπιταγή ή άλλη προσφορά go4more 

 

4. Η απόδοση των επιπλέον πόντων αγοράς θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της ενέργειας, στις 15/07/2019, ως εξής:

Κατά τη στιγμή διενέργειας της συναλλαγής αγοράς, θα αποδίδονται οι βασικοί πόντοι του Προγράμματος go4more (ήτοι 4 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), ενώ οι επιπλέον πόντοι της ενέργειας (ήτοι 76 πόντοι για κάθε 1€ συναλλαγής), θα αποδοθούν στις 15/07/2019, μόνο για το ποσό της συναλλαγής που αφορά τα παραπάνω προϊόντα.

 

5. Στην περίπτωση επιστροφής του προϊόντος/ακύρωσης της συναλλαγής οι βασικοί πόντοι αντιλογίζονται και οι επιπλέον πόντοι δεν θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί.

 

6. Το Μέλος του Προγράμματος μπορεί να ενημερώνεται για τα καταστήματα Γερμανός που συμμετέχουν στην ενέργεια μέσω του https://www.nbg.gr/go4more/#/partner/.

 

7. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος go4more.