Την Κυριακή Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 θα είναι ανοιχτά τα παρακάτω επιλεγμένα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

Ώρες λειτουργίας: 11:00 - 20:00