Διαγωνισμοί - Όροι Ενεργειών

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις τα κορυφαία 4G+ Smartphones SAMSUNG GALAXY S6 / SAMSUNG GALAXY S6 EDGE και όταν το αγοράσεις μαζί να πάρεις Δώρο έναν ασύρματο φορτιστή αξίας 49,90€!».

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας), σε συνεργασία με την εταιρεία «ΜΑΝΑΦΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «HEADLINE» που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ιφιγενείας 9, TK 14231 (Ν. Ιωνία), (εφεξής «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ή “HEADLINΕ” ή «Διαφημιστική»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις τα κορυφαία 4G+ Smartphones SAMSUNG GALAXY S6 / SAMSUNG GALAXY S6 EDGE και όταν το αγοράσεις μαζί να πάρεις Δώρο έναν ασύρματο φορτιστή αξίας 49,90€!»,εφ’ εξής το «Πρόγραμμα»).
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στα πλαίσια του Προγράμματος με τη διαδικασία που αναφέρεται στους παρόντες όρους.
Το Πρόγραμμα
Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυμεί την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της στην Ελληνική αγορά, διοργανώνει το Πρόγραμμα με τίτλο «Τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις τα κορυφαία 4G+ Smartphones SAMSUNG GALAXY S6 / SAMSUNG GALAXY S6 EDGE και όταν το αγοράσεις μαζί να πάρεις Δώρο ένα ασύρματο φορτιστή αξίας 49,90€!» μέσω των σημείων πώλησης του Αποκλειστικού Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Διάρκεια Προγράμματος - Όροι Συμμετοχής

1. H ενέργεια θα διαρκέσει από τις 20/3/2015 έως τις 14/4/2015. (εφεξής η «Διάρκεια»), και η χρονική διάρκεια που μπορούν να πραγματοποιηθούν προπαραγγελίες είναι από τις 20/3/2015 έως τις 14/4/2015.

2. Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.

3. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, εν γένει του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ και των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα καταστήματα, της HEADLINE καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.
4. Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει εντός της Διάρκειας του Προγράμματος να προπαραγγείλει ένα 4G+ Smartphone SAMSUNG GALAXY S6, χρώματος μαύρου, χρυσού ή λευκού και χωρητικότητας 32GB, 64GB και 128GB ή ένα SAMSUNG GALAXY S6 EDGE χρώματος μαύρου, χρυσού, ή άσπρου και χωρητικότητας 32GB, 64GB και 128GB, διαδικτυακά μέσω του site www.germanos.gr , αποδεχόμενος τους σχετικούς όρους του, στην συνέχεια να μεταβεί σε ένα κατάστημα «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» αποκλειστικά έως και την 30η Απριλίου 2015 για να αγοράσει το SAMSUNG SMARTPHONE σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που συμπλήρωσε όταν πραγματοποίησε την προπαραγγελία και συμπληρώνοντας τέλος την φόρμα αποδοχής δώρου.

5. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Πρόγραμμα με περισσότερες συμμετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους και ιδίως εφόσον προβεί στην αγορά των προπαραγγελθέντων κινητών συσκευών, έως και την 30η Απριλίου 2015 .
 
Δώρο – Παράδοση Δώρου

1. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα πλαίσια του Προγράμματος έχει προγραμματίσει να παρέχει στους Συμμετέχοντες που θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως δώρο, έναν ασύρματο φορτιστή (Wireless Charger) αξίας 49,90€!.
2. Ο κάθε Συμμετέχων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ θα συμπληρώνει μια φόρμα αποδοχής δώρου, ώστε να γίνει Δικαιούχος του δώρου. Την φόρμα αποδοχής δώρου θα πρέπει να την επιδείξει, σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3, προκειμένου να παραλάβει το δώρο του.
3. Στην συνέχεια αφού η Διοργανώτρια αποστείλει την λίστα με τα ονόματα των Δικαιούχων στην Headline, και εφόσον έχει παρέλθει η 30η Απριλίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η δυνατότητα αγοράς των προπαραγγελθέντων κινητών συσκευών, η Διαφημιστική εταιρεία θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τους δικαιούχους των δώρων και μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών και θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία των Δικαιούχων, όπως τα συμπλήρωσαν στην φόρμα αποδοχής δώρων και να τους ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία. Αν εντός της άνω προθεσμίας, η Διαφημιστική δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Δικαιούχο, τότε ο Δικαιούχος χάνει το δικαίωμα απόδοσης του Δώρου και η Διοργανώτρια είναι ελεύθερη να το διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, η Headline θα αναλάβει την αποστολή των δώρων, με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της και χρέωση δική της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας από τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας (courier) και ο Δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’ αυτόν το αποδεικτικό δώρου, δηλ. την φόρμα αποδοχής δώρου. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει την φόρμα παραλαβής του δώρου η οποία θα παραδίδεται από τον υπάλληλο της courier προς συμπλήρωση. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων και δεν ευθύνονται για οιαδήποτε καθυστέρηση κατά την παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι:
α) η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία του τυχερού
β) η υπογραφή της φόρμας παραλαβής του δώρου.
4. Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε μετρητά σε οποιαδήποτε τιμή.
5. Η διαθεσιμότητα των Δώρων ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα Δώρα, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί είτε στη ματαίωση της διάθεσης των μη διατεθέντων Δώρων ή στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
6. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Για οποιοδήποτε ελάττωμα του Δώρου ο Δικαιούχος μπορεί να απευθύνεται μόνο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ και η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων.
7. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) λόγω κωλύματος του Συμμετέχοντος – Δικαιούχου βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων,(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου Δικαιούχου καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωση του εντός των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους προθεσμιών η την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, (γ) λόγω μη συμμόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε συμμετέχοντα των παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (δ) λόγω μη δήλωσης των πραγματικών στοιχείων του συμμετέχοντα κατά την αγορά των smartphones (στ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής και παραλαβής του δώρου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
8. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους συμμετέχοντες συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων.
9. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι την παράδοσή τους, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήμισης. Οι Δικαιούχοι δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και της Διαφημιστικής, λόγω της χρήσης των δώρων για διαφημιστικούς σκοπούς.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των Δώρων κλπ. και οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται και συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή στη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του δικαιούχου να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΓΕΡΜΑΝΟΣ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού Δώρου.
2. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αθηνών Ελένη Κωνσταντίνου Καρκανοπούλου, με έδρα στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους, αρ, 34 με ΑΦΜ 044397647, ΔΟΥ: Δ’ Αθηνών (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω Συμβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο www.germanos.gr. Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράμματος θα κατατίθενται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο www.germanos.gr. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νομικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Marketing. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί από την αναφερόμενη Επιτροπή, θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΓΕΡΜΑΝΟΣ και SAMSUNG.
4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους που δεν συνεργάζονται με την Διοργανώτρια για τους ανωτέρω σκοπούς του Προγράμματος. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΧΠ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11- 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνώντας με γραπτή αίτηση προς την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Κηφισίας 99, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, ΤΚ 15124 με την επισήμανση: Πρόγραμμα : «Τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις τα κορυφαία 4G+ Smartphones SAMSUNG GALAXY S6 / SAMSUNG GALAXY S6 EDGE και όταν το αγοράσεις μαζί να πάρεις Δώρο έναν ασύρματο φορτιστή αξίας 49,90€»
5. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

 

Για να διαβάσετε τα παραρτήματα κάντε click εδώ.