Προγράμματα Συμβολαίου COSMOTE

Για μοναδική εμπειρία Μobile Internet και Ομιλίας στο καλύτερο δίκτυο!

 

COSMOTE
Mobile Plus 20

1500'

προς κινητά COSMOTE

30'

προς άλλα κινητά
και σταθερά

1500 SMS

προς κινητά COSMOTE

20 SMS

προς άλλα κινητά

100 MB

για πλοήγηση
στο Internet

20€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus 25

1500'

προς κινητά COSMOTE

50'

προς άλλα κινητά
και σταθερά

1500 SMS

προς κινητά COSMOTE

30 SMS

προς άλλα κινητά

200 MB

για πλοήγηση
στο Internet

25€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus 35

1500'

προς κινητά COSMOTE

120'

προς άλλα κινητά
και σταθερά

1500 SMS

προς κινητά COSMOTE

40 SMS

προς άλλα κινητά

400 MB

για πλοήγηση
στο Internet

35€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus 45
1500'

προς κινητά COSMOTE
και σταθερά

180'

προς άλλα κινητά
 

1500 SMS

προς κινητά COSMOTE

60 SMS

προς άλλα κινητά

800 MB

για πλοήγηση
στο Internet

45€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus 65
1500'

προς όλα τα δίκτυα

 

 

1500 SMS

προς όλα τα δίκτυα

 

 

2 GB

για πλοήγηση
στο Internet

65€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus 100
3000'

προς όλα τα δίκτυα

 

 

3000 SMS

προς όλα τα δίκτυα

 

 

4 GB

για πλοήγηση
στο Internet

100€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus Platinum
10000'

προς όλα τα δίκτυα

500' & 100'

σταθερά / κινητά
προς διεθνείς
προορισμούς

3000 SMS

προς COSMOTE

100' & 100 MB

για χρήση περιαγωγής

12 GB

για πλοήγηση
στο Internet

200€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Plus Family 75
2000'

προς όλους

2000 SMS

προς όλους

2 GB

για πλοήγηση
στο Internet

1000'

προς 1 σταθερό

75€

Μηνιαίο Πάγιο
για 2 μέλη

COSMOTE
Mobile Plus Family 110
4000'

προς όλους

4000 SMS

προς όλους

4 GB

για πλοήγηση
στο Internet

1000'

προς 1 σταθερό

110€

Μηνιαίο Πάγιο
για 2 μέλη

COSMOTE
Mobile Προς Όλους 25
200'

προς όλα τα δίκτυα

15 SMS

προς όλα τα δίκτυα

50 MB

για πλοήγηση
στο Internet

25€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Προς Όλους 35
400'

προς όλα τα δίκτυα

40 SMS

προς όλα τα δίκτυα

300 MB

για πλοήγηση
στο Internet

35€

Μηνιαίο Πάγιο

COSMOTE
Mobile Προς Όλους 50
750'

προς όλα τα δίκτυα

150 SMS

προς όλα τα δίκτυα

400 MB

για πλοήγηση
στο Internet

50€

Μηνιαίο Πάγιο